KL lancerer teknologipartnerskab: Skal frigive tid og løfte velfærden i kommunerne

Partnerskabet vil sætte skub i kommunernes brug af digitale løsninger ved at stille ressourcer, netværk og eksperter til rådighed.

Billede: Automatisering og kunstig intelligens kan håndtere de mere rutineprægede opgaver som indhentning af straffeattester, journalisering af mails og betaling af regninger.

Et voksende antal ældre borgere kombineret med mangel på arbejdskraft skaber et stigende pres på kommunerne.

En del af løsningen er at kommuner bruger ny teknologi til at aflaste medarbejderne, hvilket frigiver tid til at sikre god borgerservice.

Hvis vi skal høste større værdi af de nye løsninger, skal de gode erfaringer spredes til flere kommuner.

Derfor lancerer KL nu Kommunernes Teknologipartnerskab – et partnerskabsforløb på halvandet år med startdato d. 28. marts 2023 og afslutning i september 2024.

Mangel på hænder

Marie Aggerstrøm Hansen er specialkonsulent i KL og har været med til at udvikle det nye teknologipartnerskab.

Hun forklarer, at den demografiske udvikling og manglen på hænder kalder på ny teknologi og digitale løsninger.

”Det helt store bagtæppe er jo udfordringen med mangel på arbejdskraft, både nu og særdeleshed i fremtiden. Samtidigt har vi en demografisk udvikling med flere ældre. Det gør det presserende, at vi får skabt værdi med teknologi og digitalisering.”

Fokus på modne teknologier

Teknologiske løsninger som digitale skærmbesøg og automatisering har vist sig at kunne hjælpe kommunerne med at frigive værdifulde ressourcer, hvilket letter presset på medarbejderne og samtidigt skaber værdi for borgerne.

”Skærmbesøg giver borgerne større fleksibilitet i deres kontakt med kommunen. En af de gode eksempler er digitalt understøttet træning, hvor mange borgere kommer i bedre fysisk form. Automatisering klarer mange manuelle opgaver, så flere af medarbejdernes ressourcer kan bruges til gavn for borgeren,” forklarer Marie Aggerstrøm Hansen.

Derfor fokuserer partnerskabet på fire eksisterende teknologier, som allerede er afprøvet og har skabt værdi. Løsningerne er opdelt i to temaer:

  • Velfærdsteknologi (skærmbesøg i hjemmeplejen og digitalt understøttet træning)
  • Automatisering af administrative arbejdsgange (etablering og skalering af administrative processer samt intelligent automatisering af end-to-end processer)
Kilde: KL

Hjælp til implementering

Erfaringer viser, at en løsning, der fungerer godt i en kommune, ikke bare uden videre kan spredes til andre kommuner. Derfor fokuserer partnerskabet blandt andet på at hjælpe kommunerne med at få implementeret og forankret de nye teknologier.

Læs også: Implementering af velfærdsteknologi: Mød medarbejderne i øjenhøjde

”Vi ved, det kan være svært at implementere de her teknologier, så de skaber den ønskede værdi. Hvad enten man ønsker at spare tid eller at løfte kvaliteten. Så det vil vi gerne hjælpe med,” siger Marie Aggerstrøm Hansen.

Ledelsesforankring er afgørende

Succesfuld implementering af innovative løsninger handler blandt andet om at få skabt nødvendig opbakning og forankring hos topledelsen, hvilket partnerskabet kan hjælpe med at opnå.

”Topledelsen skal være villige til at tage risici med digitale innovationsprojekter, ellers når vi aldrig til et sted hvor vi kan servicere de mange ekstra borgere, der kommer i fremtidens velfærdssektor. Vi kan ikke blive ved med at gøre som vi plejer.”

Fagligt netværk

Deltagerne kan også trække på erfaringer fra kommuner, som allerede er kommet succesfuldt i mål.

”Noget af det vi ved gavner, er sparring med nogen, der har erfaring, så man har mulighed for at stille en masse spørgsmål om alt fra internetopkobling til kompetenceudvikling.”

Samtidigt bliver man del af et netværk af kommuner, der har valgt at arbejde med samme løsning.

”Man får inspiration fra dem, der er kommet langt imens man kan spejle sig i dem, der er på samme stadie som en selv”, forklarer Marie Aggerstrøm.

Ekspertrådgivning

Ud over det faglige netværk får man støtte og rådgivning fra eksterne konsulenter, der er eksperter i teknologierne og den gode implementering.

KL har ikke opstillet kvantitative mål for partnerskabet men lægger i stedet vægt på kommunernes succes.

”Målet er, at flere kommuner tager de her teknologiske løsninger i brug og er i stand til at skabe værdi med dem. Vi vil skabe de bedste forudsætninger for, at deltagerne kommer i mål med de løsninger de vælger”, siger Marie Aggerstrøm og uddyber:

”Vejen til succesfuld implementering kan tage mange år. Hvis vi kan hjælpe kommunerne til at gøre den rejse lidt kortere og lidt smartere, så vil vi være rigtigt glade.”

Interesseret?

Interesserede kommuner kan tilmelde sig senest d. 6. marts 2023.

Deltagerbetaling er 50.000 kr. pr. kommune. Resten er finansieret gennem puljemidlerne for fælleskommunal digitalisering.

Teknologipartnerskabet er målrettet kommuner, der ønsker at forpligte sig til at implementere en eller flere af de fire løsninger, som partnerskabet er bygget op omkring.

→ Du kan læse mere om partnerskabet og tilmelde dig her (KL.dk)

Har du spørgsmål?

Kontakt projektleder på teknologipartnerskabet

Marie Aggerstrøm Hansen
Tlf.: 33 70 35 46
Mail: [email protected]