Knaphedens kunst: Hver femte offentlige innovation drives af økonomiske udfordringer

22 procent af alle offentlige innovationer er fremmet af begrænset økonomi, viser nye tal fra Innovationsbarometeret fra Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

Billede: Økonomisk pres kan være en årsag til, at innovationsarbejdet overhovedet er nødvendigt, forklarer Marie Munch-Andersen, analyseansvarlig i CO-PI (foto: iStock).

Når hospitaler, plejehjem, børnehaver og uddannelsesinstitutioner over hele landet indfører nye løsninger, drives innovationsarbejdet ofte af stramme budgetter:

22 procent af alle offentlige innovation er direkte fremmet af begrænset økonomi.

Det viser den nye publikation 'Knaphedens kunst', som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) udgiver i dag.

Knaphedens kunst

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Økonomisk pres gør innovation nødvendigt

Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Det kan være nye produkter, services, kommunikationsformer eller processer og organisationsformer.

De nye tal viser, at økonomisk pres kan være en årsag til, at innovationsarbejdet overhovedet er nødvendigt.

Det forklarer Marie Munch-Andersen, analyseansvarlig i CO-PI.

"De innovationer, hvor økonomiske begrænsninger fremmer innovationsarbejdet, skaber ofte effektivitet på arbejdspladsen – ikke kun i form af direkte besparelser, men også ved, at medarbejderne kan løse flere eller andre opgaver med de samme ressourcer. Samtidig peger litteraturen på området på, at begrænset økonomi kan være en kilde til kreativitet," siger hun.

"Vi taler ofte om at 'tænke ud af boksen', men forskning og psykologiske forsøg peger på, at mennesker er mere kreative, når der er visse rammer for kreativiteten, og man i stedet 'tænker inden for boksen'," fortsætter Marie Munch-Andersen.

Eksempler og gode råd i ny publikation

I den nye publikation 'Knaphedens kunst' er der flere gode eksempler på offentlig innovation, der enten er skabt for knappe ressourcer, eller som fører til effektivisering.

Et eksempel er Fredensborg, Sønderborg og Vejen Kommuner, der i 2021 gik sammen om at udvikle en løsning, der kunne reducere den tid, der bruges på at anonymisere dokumenter i aktindsigter. Med kunstig intelligens reduceres tiden brugt på aktindsigter med mellem 33 og 50 procent.  

Et andet eksempel er tilbuddet 'Kvikservice' i Københavns Kommune, hvor borgere med varige funktionsnedsættelser kan ansøge om, få behandlet deres sag og udleveret et hjælpemiddel i én arbejdsgang. Det gør både processen hurtigere for borgeren og sparer kommunen for en række administrative processer, der er dyre i drift.

I udgivelsen finder man også statistik, ny viden og gode råd.

"At skabe innovation for få ressourcer er en kunst. Meget kan lade sig gøre, når en stram økonomi er et vilkår. Når vi kalder knaphed for en kunst, er det dog værd at huske på, at innovation for få ressourcer også kan blive 'det umuliges kunst'," siger Marie Munch-Andersen.

"Hvis vi skal løse de vilde problemer, vi som samfund står over for, er det utopisk at tro, at det kan lade sig gøre uden økonomiske ressourcer," fastslår hun.   

Fem fakta om økonomi og offentlig innovation

- 22 procent af de offentlige innovationer er fremmet af begrænsede økonomiske ressourcer, mens 34 procent er hæmmet.

- 14 procent af de offentlige innovationer er sat i gang på grund af økonomisk pres.

- 35 procent af alle offentlige innovationer, der har skabt effektivitet, er fremmet af begrænsede økonomiske ressourcer. For innovationer, der har skabt andre værdier end effektivitet, er kun 15 procent fremmet af begrænsede økonomiske ressourcer.

- 54 procent af de offentlige innovationer finansieres af arbejdspladsens eget budget, mens 18 procent finansieres af centrale midler i egen organisation.

- 12 procent af offentlige innovationer er finansieret af eksterne kilder som danske offentlige støtteordninger, private fonde, samarbejdspartneres eller udenlandske midler.

Download 'Knaphedens kunst':

Knaphedens kunst

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Figurer fra Innovationsbarometeret:

Figur: Begrænsede økonomiske ressourcer kan både hæmme og fremme offentlig innovation.
Figur: 14 procent af offentlige innovationer er igangsat på grund af økonomisk pres.
Figur: Mange kilder finansierer offentlig innovation.