Ledige borgere i København får et digitalt løft

Københavns Kommune arbejder målrettet med digital inklusion og har etableret digitale værksteder og workshops, som skal styrke ledige borgeres basale digitale kompetencer. De ledige får et digitalt løft, som er direkte rettet mod konkrete job.

Billede: Københavns Kommune har etableret digitale værksteder på to jobcentre, hvor såkaldte eMentorer hjælper borgere med deres digitale udfordringer.

De fleste danskere har en smartphone og er vant til at bruge sociale medier og apps. På trods heraf mangler en del ledige borgere basale digitale kompetencer og har svært ved at anvende de digitale værktøjer og tjenester, der er nødvendige som ledig og jobsøgende - fx e-Boks, NemId, Jobnet og diverse jobsøgningsportaler.

Nogle ledige kan heller ikke håndtere digitale redskaber på det niveau, som kræves på arbejdsmarkedet i dag, hvor også ufaglærte som fx rengøringsassistenter forventes at kunne bruge fx tablets og apps.

På den baggrund oprettede Københavns Kommune i 2020 digitale værksteder på to jobcentre, hvor såkaldte eMentorer hjælper borgere med deres digitale udfordringer. Det ene værksted henvender sig især til udsatte borgere, mens det andet er rettet mod jobparate ledige.

Formålet med værkstederne er at gøre borgerne så digitalt selvhjulpne som muligt, og det har der vist sig at være et stort behov for.

Behovet har været undervurderet

"Vi har nok undervurderet, hvor udfordrede en del ledige borgere er, når det gælder basale digitale kompetencer. Nogle har klaret sig i et job, hvor de har fået hjælp fra kolleger, men når de bliver ledige, står de meget alene med udfordringerne," siger Marianne Becker Andersen, kontorchef i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

"Samtidig er arbejdsmarkedet i en rivende udvikling, og der findes stort set ingen job i dag, hvor man ikke skal bruge en eller anden form for digital kompetence," fastslår hun.

På de digitale værksteder kan de ledige lære at arbejde med helt basale it-processer, som blandt andet skal bruges i forbindelse med jobsøgning. Det drejer sig fx om at konvertere en ansøgning til pdf, uploade en ansøgning på en hjemmeside eller tilmelde sig en vikar-hjemmeside.

"Der er tale om borgere, som virkelig har svært ved det digitale. Bare ordet ’digital’ kan være en rød klud i hovedet på dem, men de fleste kan faktisk mere, end de selv tror. Derfor er en del af opgaven for eMentorerne også at åbne borgernes øjne for alt det, de forholdsvist nemt kan lære," fortæller projektleder Line Nørregaard.

Tre eksempler på borgere, der har fået hjælp på de digitale værksteder

Mand på 59 år ansættes fuld tid som portøraspirant på et hospital:
eMentor hjalp med Jobnet, målretning af ansøgning, upload af ansøgning og CV samt generel digital vejledning. Desuden hjælp til digital afmelding som ledig på Jobnet samt til at sende dokumentation fra mobilen.

Mand i 50'erne fik job på et lager via vikarbureau:
Borger søgte hjælp til jobsøgning i det digitale værksted og fik hjælp til ansøgning og CV, til at forstå vikarbureauets hjemmeside og oprette en profil på den samt søge jobbet digitalt. Vikarbureauet sendte ham ud til et lager, hvor der er gode muligheder for fastansættelse efter vikarperioden.

Borger på 53 år, ude af alkoholmisbrug på 9. måned:
eMentor hjalp borgeren med at forstå en jobsøgnings-hjemmeside, udfylde krav til ansættelse i app på telefonen samt at finde og vedhæfte straffeattest og dokumentation for kørekort på telefonen. Borgeren blev tilbudt job som vareopfylder i Roskilde, og eMentor blev opmærksom på, at borgeren ikke kunne finde vej til Roskilde. eMentor lærte borgeren at bruge Rejseplanen.

Individuel vejledning og workshops

Indsatsen på de to digitale værksteder er struktureret forskelligt, da der er tale om forskellige målgrupper. Men på begge jobcentre fungerer værkstederne som åbne tilbud til borgere om individuel vejledning og hjælp fra eMentorerne. De holder også løbende workshops for borgere om forskellige emner - fx om, hvordan man bruger Jobnet.

eMentorerne er ikke it-specialister, men konsulenter i jobrådgivningen med forskellige baggrunde og flair for det digitale univers. Derudover er eMentorerne blevet opkvalificeret som vejledere med kurser inden for undervisning og pædagogik.

De ledige borgeres jobkonsulenter spiller også en vigtig rolle i indsatsen, da de kan spotte borgernes behov for digitale kompetencer og fungere som et bindeled til værksteder og workshops.

Øget fokus på digital inklusion

Etableringen af de digitale værksteder har skærpet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens opmærksomhed på behovet for digital inklusion af ledige borgeres.

"De digitale værksteder har haft en stor betydning for organisationens fokus på området. Vores medarbejdere er blevet langt mere opmærksomme på at spørge ind til, om borgerne har udfordringer området og på at spørge erhvervslivet om, hvilke digitale kompetencer de efterspørger hos jobansøgere," siger Marianne Becker Andersen.

"Projektet har sat digital inklusion på dagsordenen ude i jobcentrene og fået både borgere og konsulenter til at italesætte og reflektere over, hvilken betydning digitale kompetencer har," siger Line Nørregaard.

Ramt af coronanedlukning

Etableringen af digitale værksteder skete kort før nedlukningen af Danmark som følge af coronapandemien, og hele projektet og implementeringen har på flere måder været ramt af nedlukningen.

Der har fx ikke været så mange besøgende, som forventet på det ene af værkstederne, da man har måtte holde lukket i en lang periode. Samtidig måtte mange workshops i en periode gennemføres online i stedet for fysisk.

Nu kører de digitale værksteder og workshops imidlertid for fulde kraft igen, og forvaltningen hører via tilbagemeldinger fra eMentorerne, at borgerne er glade for tilbuddet og har fået hjælp til en række forskellige udfordringer.

"Dette projekt har for alvor åbnet vores øjne for, hvor stor udfordringen er. Styrkelse af de digitale kompetencer kommer ikke bare af sig selv, hverken for de ledige eller vores medarbejdere."

Marianne Becker Andersen, kontorchef i Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

Uafklaret fremtid

De digitale værksteder og workshops er etableret med særlige budgetmidler, som udløber i år, og det er derfor uvist om indsatsen kommer til at forsætte. Københavns Kommune har stadig politisk fokus på øget digital inklusion af ledige borgere, og forvaltningen forventer, at indsatsen kommer til at fortsætte i en eller anden form.

"Det er endnu uafklaret, om de digitale værksteder kommer til at fortsætte, men ingen tvivl om at vi fortsat vil have fokus på at hjælpe ledige borgere, som mangler basale digitale kompetencer," siger Marianne Becker Andersen og fortsætter:

"Dette projekt har for alvor åbnet vores øjne for, hvor stor udfordringen er. Styrkelse af de digitale kompetencer kommer ikke bare af sig selv, hverken for de ledige eller vores medarbejdere."

Pilotprojekter rettet mod konkrete job

Foruden indsatsen i forhold til at styrke lediges basale digitale kompetencer sætter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen også løbende gang i pilotprojekter, som skal give de ledige jobspecifikke digitale kompetencer. Pilotprojekterne udvælges først og fremmest ud fra virksomhedernes behov.

I 2020 blev der igangsat fem pilotprojekter, men Covid-19 situationen gjorde det sværere at gennemføre projekterne og få samarbejder med virksomheder op at stå. Nogle aktiviteter måtte udskydes, og et enkelt af pilotprojekterne blev lukket helt ned.

I 2021 er indsatsen på området imidlertid styrket ved at ansætte to projektledere, som gennem fire år skal stå for at udvikle og drive flere pilotprojekter. Konsulenterne har blandt andet igangsat nye pilotprojekter for udsatte ledige over 30 år, flexjobbere og akademikere.

"Vi ser på behovet hos både erhvervslivet og de ledige og prøver at lave nogle forløb, der er anderledes end det, som tidligere har været lavet. Og så vil vi se på, hvad der fungerer," siger Carina Skytte, som er en af de nye projektledere.

"Vi ser på behovet hos både erhvervslivet og de ledige og prøver at lave nogle forløb, der er anderledes end det, som tidligere har været lavet. Og så vil vi se på, hvad der fungerer"

Carina Skytte, projektleder i Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

Flexjob i SMV’er som regnskabsmedarbejder

Pilotprojektet for udsatte ledige over 30 år er et kursus, som skal gøre deltagerne i stand til at varetage opgaver med online markedsførings i et deltidsjob, mens flexjobbere - typisk ledige HK'ere - får opgraderet deres digitale kompetencer til at kunne varetage regnskabsopgaver i mindre virksomheder.

"Vi fandt ud af, at mange SMV’er mangler regnskabsmedarbejdere til deltidsstillinger og hørte samtidig, at mange flexjobbere netop gerne vil arbejde inden det fagområde. Derfor tilbyder vi nu et 4-ugers deltidskursus i digitale regnskabsløsninger," fortæller Carina Skytte.

Til ledige akademikere har man netop lanceret to projekter. Det ene drejer sig om at opkvalificere dem til at kunne varetage opgaver med at automatisere processer i SMV’er, mens det andet projekt skal uddanne akademikere til at arbejde med informationssikkerhed og GDPR inden for it.

"Begge projekter er inden for områder, som der er stor efterspørgsel på, og hvor vi inden for relativt kort tid kan opkvalificere nogle af de ledige akademikere. Vi samarbejder med kursusudbydere, som har kontakt til virksomheder og vil kunne hjælpe kursisterne med at målrette deres ansøgninger," siger Carina Skytte.

Projekter skal dække bred målgruppe

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er det væsentligt, at pilotprojekterne spreder sig over flere forskellige målgrupper og ikke kun ledige akademikere, som der ofte er fokus på, når der tales om opkvalificering på det digitale område.

"Det har været en klar prioritering, at pilotprojekterne skal dække bredt blandt de ledige. Der er stor mangel på arbejdskraft i mange brancher, og det gælder i høj grad inden for andre faggrupper end akademikere. Det må ikke være manglende digitale kompetencer, der står i vejen for, at det er en af vores ledige, der får jobbet," siger Marianne Becker Andersen.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Marianne Becker Andersen
Kontorchef, Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

51 84 43 38 | [email protected] 

Line Nørregaard
Projektleder, Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

20 53 70 30 | [email protected]