Mangler du inspiration til den grønne omstilling? Tjek Kommunernes Klimakort

TEASER

Billede: På Kommunernes Klimakort kan du finde gode cases alt efter interesse – og søge både på kommunenavn, KKR-geografi, klimatema og andre ting (grafik: KL).

266 grønne cases.

Så meget inspiration kan du lige nu finde på Kommunernes Klimakort, som KL lancerede fredag den 4. marts.

Kortet er en interaktiv platform, som er udviklet for at skabe overblik over kommunernes grønne cases og indsatser.

Et brugervenligt overblik

På kortet kan du blandt andet filtrere og søge efter kommunenavn, klimatema og metode. Du kan også sortere efter kommunal forvaltning og finde eksempler inden for et specifikt fagområde.

"Der sker rigtig meget inden for grøn omstilling og klima lige nu – også på områder, der ikke traditionelt er klimaområder," siger Andreas Hohwy Pallesen, konsulent i Økonomisk Politisk Center i KL.

"Typisk har klima og grøn omstilling ligget hos fx Teknik og Miljø, men nu fylder det i mange andre forvaltninger. Derfor har vi lavet dette kort, hvor kommunerne kan finde gode eksempler og ideer fra andre kommuner. Hvis man sidder med fx byggeri og anlæg, er der et filter for det. Og så kan man på en brugervenlig måde få et overblik over: Hvad sker der i kommunerne nu her?"

Kræver innovative løsninger

Kommunernes Klimakort er udarbejdet i samarbejde mellem KL's fagkontor Klima og Erhverv og KL's Økonomiske Politiske Center.

Kommunernes Klimakort har i alt otte filtreringsmuligheder:

  • Kommuner
  • KKR-geografi
  • Klimaplaner (fx DK2020-klimaplaner)
  • Den grønne idébank (cases med økonomiske gevinster)
  • Klimatemaer (fx byggeri og anlæg, landbrug og arealanvendelse, affald og cirkulær økonomi)
  • Kommunal forvaltning
  • Metode (fx indkøb eller samarbejde med private)
  • Implementeringsgrad (fra pilotprojekt til fuldt implementeret)

Kan nemmere koble sig på

Andreas Hohwy Pallesen forklarer, at klima og grøn omstilling kræver innovation og nye måder at gøre tingene på. Derfor kan man vælge at inddele de grønne cases i forhold til, i hvor høj grad de er implementeret.

For de velafprøvede cases er målet, at kommunerne lader sig inspirere, så løsningerne bliver spredt, siger Andreas Hohwy Pallesen.

"Men kortet giver kommunerne muligheden for også at kigge på, hvilke spændende ting, der er på vej. Så kan man som kommune, hvis man er interesseret, nemmere koble sig på de pilotprojekter – så alle kommuner ikke behøver selv at opfinde den dybe tallerken," siger han.

"Så kan man som kommune, hvis man er interesseret, nemmere koble sig på de pilotprojekter – så alle kommuner ikke behøver selv at opfinde den dybe tallerken"

Andreas Hohwy Pallesen, konsulent i Økonomisk Politisk Center i KL.

Samarbejde med private

Som bruger kan man også sortere efter metode og få vist grønne eksempler skabt i samarbejde med fx private virksomheder.

Mere end en tredjedel – lige nu 91 ud af 265 cases – er skabt i samarbejde med private virksomheder. Det er fx innovative udbud af klimavenligt byggeri i Helsingør, emissionsfrie færger i det Sydfynske Øhav eller Klimaalliancen Thy. 

"Vi ved, at det er noget, der fylder. Samarbejde med private virksomheder skulle selvfølgelig med, fordi det er et vigtigt element," siger Andreas Hohwy Pallesen.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Løbene nye grønne eksempler

På Kommunernes Klimakort kan kommuner selv oprette en indsats, så kortet kontinuerligt opdateres.

KL har også afsat ressourcer til at vedligeholde og opdatere kortet, så der løbende kommer nye grønne eksempler. 

Du kan selv prøve det ved at klikke her:

→ Se Kommunernes Klimakort (eksternt link)