Mød CO-PI’s tre nye profiler: ”Vi skal styrke den offentlige sektors innovationskapacitet”

CO-PI har i sommerens løb budt velkommen til tre nye kolleger. De kommer med vidt forskellige baggrunde, men har det tilfælles, at de skal bidrage til at styrke CO-PI’s nye processer på tværs.

Billede: Fra venstre: Karin Anna Harvest, Julie Lund Christensen og Christian Jentzsch – CO-PI’s tre nye medarbejdere.

CO-PI har i sommerens løb budt velkommen til tre nye kolleger. De kommer med vidt forskellige baggrunde, men har det tilfælles, at de skal bidrage til at styrke CO-PI’s nye processer på tværs.

Servicedesign baner vejen frem

Den første vi har budt velkommen til, er Julie Lund Christensen. Julie er uddannet servicedesigner fra IT Universitetet i København. Hun har både arbejdet med servicedesign i et offentlig-privat samarbejde i Dansk Arkitektur Center og senest i administrationen på Københavns Universitet, hvor hun beskæftigede sig med innovation, strategi og digital udvikling.

Rollen som servicedesigner i CO-PI ligger fint i forlængelse af det strategiarbejde, Julie var en del af på Københavns Universitet. Her arbejdede hun med en stor tværgående proces, der skulle udvikle universitetets første bud på en strategi for innovation og erhvervssamarbejde.

I CO-PI arbejder Julie med projektet om innovative indkøb og programudviklingen af skaleringsprocesserne:

"Her i CO-PI bruger vi grebene fra servicedesign til at skabe sammenhæng i processerne og klarhed om målene, så det giver mening for de enkelte procesdeltagere og i forhold til helheden. Med min faglighed i servicedesign kan jeg optimere CO-Pi’s processer ved at visualisere og formidle vores indsigter på en overskuelig måde – eller facilitere en dialog om mulige fremtidsscenarier. Servicedesign har et naturligt omdrejningspunkt om de mennesker, der påvirkes af udfordringer og de mulige løsninger f.eks. medarbejdere, slutbrugere eller andre interessenter. Her bidrager jeg til at få de forskellige perspektiver frem i lyset, så de står klart og kan inddrages i projekterne," siger Julie om koblingen mellem servicedesign og CO-PI’s processer.

Styrket fokus på effektive finansieringsmuligheder

Christian Jentzsch, der er finansieringsspecialist, er det næste nye ansigt. Christian har en kandidatgrad fra CBS i Organisational Innovation and Entrepreneurship suppleret med HD i organisation og ledelse fra CBS. De seneste syv år har han arbejdet med finansieringsmodeller i den kommunale sektor med afsæt i Slagelse og Holbæk Kommuner.

Undervejs har Christian b.la. været projektleder for et stort fondsstøttet projekt Istidsruten, der blev støttet af Nordea-fonden med 21 mio. kr. og med et samlet budget på ca. 40 mio. kr.

Christian er ansvarlig for at drive processen med at skabe finansieringsmodeller, der kan gøre det mere attraktivt for den offentlige og private sektor at samarbejde om innovative løsninger på de helt store samfundsudfordringer:

"Vi skal sætte ind og styrke den offentlige sektors innovationskapacitet. Det kan ske ved at understøtte offentligt-private partnerskaber med modeller for fondsfinansiering. Der foregår spændende ting i de skaleringsprocesser, CO-PI faciliterer om at mindske forbruget af råstoffer og udviklingen af emissionsfri arbejdsmaskiner. Jeg drømmer om, at vi kan få skabt finansieringsmekanismer, som deler risikoen i udviklingsarbejdet og som giver de offentlige ordregivere mod til at efterspørge løsninger, der kan bidrage til, at innovationsøkosystemet i den private sektor bliver styrket – en win/win med stort potentiale." siger Christian.

Viden og indsigt afgørende for CO-PI’s kommunikation

Endelig har vi i CO-PI budt velkommen til Karin Anna Harvest, der indgår i CO-PI’s kommunikationsteam. Karin er uddannet cand. comm. fra RUC. Med sig bringer Karin en solid og mangeårig erfaring med strategisk kommunikation og digitale udviklingsprojekter fra en række departementer og styrelser i staten.

Siden 2014 har Karin været specialiseret i formidling af udbudsretlige emner og forskellige aspekter af offentlig-privat samarbejde gennem sit tidligere arbejde som kommunikationsansvarlig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og i Rådgivningsenheden – Statens indkøb.

Karin løser en del tværgående kommunikationsopgaver i CO-PI, men fokus ligger på kommunikationen om de projekter og processer, der har direkte udgangspunkt i offentlig-privat samarbejde som innovative indkøb og skaleringsprocesserne:

"Der ligger en stor og betroet opgave i at få formidlet og skabt synlighed om alt det, CO-PI arbejder for og kan tilbyde – både når det gælder skalering af offentlig-privat samarbejde og om innovative indkøb. Netop det, at CO-PI er med til at finde veje til løsninger på nogle af de helt store samfundsudfordringer, kræver, at vi er mange, der arbejder sammen for at udbrede kendskabet til de nye muligheder, der tegner sig. Ikke bare os kommunikationsfolk i CO-PI, men også de interessenter, der deltager i vores processer og bidrager med viden og indsigt. Den meget målgruppeorienterede og udadvendte tilgang til at løse opgaverne på i CO-PI, tror jeg meget på, og kan se at der kommer meget spændende og værdifuld kommunikation ud af," siger Karin.

→ Se alle medarbejdere i CO-PI