Nationalt pilotprojekt skal lette vejen fra forskning til sundhedsinnovation

Novo Nordisk Fonden skyder godt 128 millioner kroner i 5-årigt nationalt pilotprojekt, der skal styrke innovationsindsatsen på Danmarks universitetshospitaler - blandt andet i samarbejde med private virksomheder.

Billede: Billede: Danmark en klinisk forskningsstyrke i international topklasse, men det er ofte svært for hospitalerne at komme ud over rampen med sundhedsinnovation. Nyt pilotprojekt vil lette vejen. (Aarhus Universitetshospital)

Innovation er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen, og lægerne på danske hospitaler leverer løbende forskningsresultater, som har potentiale til at blive omsat til nye produkter og behandlinger til gavn for patienter.

Forskningens resultater fører dog langt fra altid til nye innovative løsninger, og det problem vil et nyt 5-årigt pilotprojekt finansieret Novo Nordisk Fonden forsøge at råde bod på.

"Vi har i Danmark en klinisk forskningsstyrke i international topklasse, men det er ofte svært for hospitalerne at komme ud over rampen med sundhedsinnovation og omsætte forskning til konkrete produkter og behandlinger," siger Mikkel Skovborg, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden.

Det nationale pilotprojekt skal drives af innovationscentre på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital og med lokale innovationsmedarbejdere på universitetshospitalerne i Aalborg og Odense. Novo Nordisk Fonden har givet en bevilling på godt 128 millioner kroner til projektet, som går i luften i februar 2022.

Pilotprojektet skal sikre, at endnu flere forskningsresultater bliver til nye behandlinger eller produkter, der hurtigt udbredes i sundhedsvæsenet til gavn for patienter, personale og samfundet.

Barrierer skal fjernes

"Det er vores ambition at give liv til et uforløst potentiale ved at fjerne nogle af de nuværende barrierer for klinisk innovation og derved få langt flere nye løsninger ud til patienterne, meget hurtigere end i dag," siger Mikkel Skovborg.

Barriererne handler både om økonomi og andre ressourcer på hospitalerne, men også om viden og kompetencer til at komme skridtet videre fra de første forskningsresultater til videnskabelig proof of concept, myndighedsgodkendelser, certificering, markedsadgang og spredning.

"Klinikerne viser i stigende grad interesse for at gå den mere innovative vej, men det er ofte svært for dem at finde måder at gøre det på. Vi vil med denne investering gerne bidrage til, at der udvikles en infrastruktur for sundhedsinnovation," siger Mikkel Skovborg.

Billede: Ambitionen er at give liv til et uforløst potentiale ved at fjerne nogle af de nuværende barrierer for klinisk innovation, siger Mikkel Skovborg, Senior Vice President, Innovation, Novo Nordisk Fonden om bevillingen.

Erhvervslivet vil blive inddraget

Indsatsen i pilotprojektet målrettes danske klinikere og forskere, som gennem en række årlige ’grants’ får mulighed for at søge penge til fx udvikling af prototyper, validering og forretningsudvikling. Projekterne vil blive vurderet på deres mulighed for at blive realiseret, sandsynlighed for implementering, om de kan udbredes og skaleres, og på i hvor høj grad de skaber værdi for patienterne.

Projektet vil i høj grad inddrage det private erhvervsliv, som skal samarbejde med hospitalerne om at omsætte forskning til innovation i form af nye behandlinger eller produkter.

"Det er typisk de private aktører, der ved, hvordan man kan tester, demonstrerer, får markedsadgang og skalerer op. De store virksomheder i medicobranchen har prøvet dette mange gange før og har et indgående kendskab til fx de regulatoriske rammer," siger Mikkel Skovborg.

Foruden grant-programmet vil indsatsen også rumme et innovationsakademi, der skal tilbyde kurser og træning i innovationsværktøjer. Her vil forskere og klinikere blive klædt på til at forstå og analysere markedspotentiale og globale skaleringsmuligheder.

De udvalgte projekter vil blive understøttet med både økonomi, ressourcer og netværk inden for innovation, forretnings- og teknologiudvikling.

Hospitaler ser frem til mere innovationsarbejde

På Aarhus Universitetshospital har man længe haft et ønske om at kunne tilbyde hospitalets forskere en stærk og professionel støtte til innovation.

"Jeg glæder mig til at se potentialet blive foldet ud med sponsoratet fra Novo Nordisk Fonden. Et samarbejde mellem hospitalerne og med erhvervslivet skal sikre, at løsningerne kommer ud til hele Danmark, så de på sigt kan eksporteres til resten af verden og dermed hjælpe millioner af mennesker," siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, Aarhus Universitetshospital.

Også på Rigshospitalet ser man frem til at tage fat på arbejdet med det nye pilotprojekt.

"Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi får behov for at behandle flere patienter tættere på hjemmet. Det kræver nye digitale løsninger, som skal udvikles og testes i samarbejde med personale og patienter. Samtidig er data og algoritmer med til at sætte strøm til udviklingen af personlig medicin og andre nye behandlingsformer," siger hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Mikkel Skovborg
Senior Vice President, Innovation, Novo Nordisk Fonden

30 67 48 54 | [email protected]