Ny bog om ledelse: "Offentlige ledere skal være klædt på til innovation"

Ny antologi samler 19 danske forskere og innovationseksperters viden og gode råd om ledelse af offentlig innovation. To forskere fra CBS har taget initiativ til bogen, som også henvender sig til praktikere.

Billede: Ditte Thøgersen er en af to forskere fra CBS, der har taget initiativ til bogen.

"Hvad er det vigtigste, offentlige ledere skal vide om innovationsledelse?"

Det spørgsmål har Ditte Thøgersen og Anne Reff Pedersen fra Institut for Organisation på CBS stillet til 19 forskellige danske forskere og innovationseksperter.

Det er blevet til antologien 'Ledelse af offentlig innovation – Organisering, praksis og værdiskabelse', som udkom i august 2022.

Udgangspunkt i den offentlige sektor

De to redaktører har selv forsket i offentlig innovation og herigennem oplevet, at størstedelen af den litteratur, der er udgivet om innovation, tager udgangspunkt i logikker, der stammer fra innovationsarbejde i private virksomheder.

Derfor så de et behov for en bog om innovationsledelse, som tager udgangspunkt i den type innovation, som det offentlige primært beskæftiger sig med.
 
"Rigtigt meget innovationslitteratur handler om produktudvikling, hvor man har begreber som konkurrence og marked i baghovedet. Men den offentlige sektor beskæftiger sig primært med service, og de fleste innovationer i det offentlige er procesinnovationer," siger Ditte Thøgersen.

FAKTA OM BOGEN

Bogen 'Ledelse af offentlig innovation – Organisering, praksis og værdiskabelse' er udgivet af forlaget Samfundslitteratur i 2022. Bogen er på 305 sider og opdelt i 15 kapitler.

Forfatterne er ansatte på danske universiteter, professionshøjskoler og vidensinstitutioner, og beskæftiger sig med offentlig innovation både som forskere, konsulenter og praktikere:

Ditte Thøgersen, Anne Reff Pedersen, Carsten Greve, Ulf Hjelmar, Anne Tortzen, Annika Agger, Vibeke K. Scheller, Nana Vaaben, Charlotte Wegener, Marie Aakjær, Nina Vohnsen, Søren Willert, Tobias Berggren Jensen, Sara Gry Striegler, Christian Bason, Holger Højlund, Mathilde Hjerrild Carlsen, Majken M. Præstbro og Lene Tanggaard.

Læs om bogen på forlaget Samfundslitteratur (eksternt link)

Guide til ledelse af offentlig innovation

Hun har skrevet ph.d. om offentlig innovation og har både før og efter dette arbejdet som projektleder og udviklingskonsulent i den offentlige sektor.

"Både som forsker og praktiker er det problematisk, hvis man skal overføre iagttagelser, som er udviklet i helt anden kontekst og til et andet formål – nemlig produktinnovation i det private – til procesinnovationer og offentlige serviceorganisationer," siger Ditte Thøgersen.

Den ny bog om innovationsledelse skal fungere som en guide til ledelse af offentlig innovation og handler blandt andet om, hvordan man bringer sig selv i spil som leder i forhold til innovationsarbejde.

Læs også: Forsker om innovationsledelse: "Medarbejderne skal have ros, lederne skal tage tæskene"

Ingen kan innovere alene

For det er et grundvilkår for offentlige ledere i dag, at de også skal kunne lede innovationsprocesser og sikre, at innovationen giver mening for medarbejderne. "Og det er helt nødvendigt, at offentlige ledere føler sig klædt på til det," siger Ditte Thøgersen.

"Det er et fælles udgangspunkt for alle kapitler er, at ingen kan innovere noget alene. Innovation er en holdsport og kræver samarbejde. Meningsskabelse og meningsledelse er helt afgørende for, at en innovation kan skabe værdi i den kontekst, den skal integreres i," siger Ditte Thøgersen.

Hun bidrager selv til bogen med et kapitel om meningsskabelse og meningsledelse, hvor hun blandt andet trækker på forskningen fra sin ph.d.

En god leder kan både sætte retning og sætte fri

Bogen beskæftiger sig med offentlig innovation på flere forskellige niveauer og ser også på forskellige metoder.

I den sidste sektion sætter forskere og innovationseksperter (heriblandt Majken K. Præstbro, relationschef i CO-PI) fokus på det personlige ledelsesrum og ser på, hvordan man som leder kan styrke relationsarbejdet i innovationsprocesser og øge motivationen blandt deltagerne.

På baggrund af indlæggene i bogen og din egen forskning, hvad kendetegner så en god innovationsleder?

"En god innovationsleder formår at balancere det retningssættende og det frisættende. Hvor den balance ligger, er ikke noget den enkelte leder kan afgøre en gang for alle, for det afhænger af tiden, den situation og de mennesker, man skaber innovationen sammen med," siger Ditte Thøgersen og fortsætter:

"En god innovationsleder skal give medarbejderne plads til selv at iagttage og formulere problemer og undersøge løsninger, og samtidig må lederen heller ikke være for vag. Lederen skal både skabe en fælles retning og give plads til, at medarbejderne har indflydelse."

Læs også: Vær beredt: Innovation giver fejl

Præsenterer forskellige perspektiver

Den nye antologi er skrevet til offentlige ledere og kredser om, hvordan medarbejdere og ledere i den offentlige sektor forstår og løser komplekse problemstillinger gennem innovation.

I stedet for at fremhæve én tilgang til innovation præsenterer bogen forskellige perspektiver, som offentlige ledere kan bruge i forhold til, hvordan det giver mening at arbejde innovativt hos dem.

"Vi er ikke interesseret i kun at præsentere ét perspektiv på innovation. Pluraliteten i tilgangen afspejler vores indstilling til organisationsudvikling. Der er mange forskellige veje, som resonerer med forskellige organisationer, individer og opgaver," siger Ditte Thøgersen.

MINIANMELDELSE AF DEN NYE ANTOLOGI

Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI, har læst antologien 'Ledelse af offentlig innovation – Organisering, praksis og værdiskabelse'. Her er hendes minianmeldelse:

"Den nye bog er noget så sjældent som en forskningsbaseret bog, hvor der samtidig er fokus på formidling til praktikere. Alle kapitlerne er velskrevne og forholdsvist let tilgængelige, og i slutningen af hvert kapitel er der anbefalinger til praktikere, hvilket er en stor fordel.

Bogen giver et solidt 'helhedsbillede' af perspektiverne på offentlig innovation. På den ene side får man et godt samlet billede, hvis man læser fra ende til anden. På den anden side er det nemt at lave nedslag i præcist det, man har brug for.

Der er brug for en god innovationsfaglig bog som denne. Den inkrementelle innovation er blevet så godt indlejret i dagligdagen i de offentlige organisationer, at mange ikke taler om det som innovation. Det er i princippet ikke det store problem, så længe innovationsarbejdet stadig laves, men det kan betyde, at man ikke helt får reflekteret over resultater/metoder og opdateret sin viden.

Det giver nogle problemer, når vi står i vilde problemer til halsen og har brug for mere radikalt innovationsarbejde. For det er nemmere at gå til, når vi har et fælles sprog og erfaring med innovationsmetoder og tilgange."