Ny CO2-beregner hjælper kommuner med at målrette klimaindsats

Når kommuner og virksomheder opgør CO2-regnskaber, er det meget ressourcekrævende at rapportere præcist. Fire kommuner har i samarbejde med KMD udviklet et nyt værktøj, der automatisk kan medtage data om CO2-belastning fra indkøbte produkter.

En ny klimaberegner kan hjælpe kommuner, virksomheder og organisationer med at opgøre deres samlede CO2-aftryk – herunder også CO2-belastningen fra indkøbte varer.

Beregneren kan opgøre udledningen fra en bred vifte af indkøbte produkter frem – også kaldet scope 3, mens scope 1 og 2 dækker over virksomhedens egen målbare CO2-udledning i forbindelse med fx opvarmning af bygninger eller forbrug af brændstof.

Fire kommuner har været involveret i udvikling og test af klimaberegneren og blandt andet bidraget med input til, hvilken funktionalitet det nye værktøj skulle have. Det drejer sig om tre danske kommuner – Sønderborg, Samsø og Odense – samt Oslo i Norge. Derudover har knap halvdelen af landets 98 kommuner fulgt med i projektet.

Mere klimaeffekt for pengene

"Alle er optaget af at kunne sige noget kvalificeret om, hvordan det forbrugsbaserede klimaaftryk er i egne rækker. I dag har vi ikke et ordentligt redskab til at måle CO2-aftrykket fra vores indkøb," siger Jesper Langkjær, udbuds- og indkøbschef i Fællesindkøb Midt, som har repræsenteret Samsø Kommune i projektet.
 
"Med beregneren tager vi forsøgsvist et skridt i retning af at kunne opgøre CO2-aftrykket af vores indkøb. Det kan hjælpe os til at beslutte, hvor vi skal sætte ind for at få mest klimaeffekt for pengene," siger han. Fællesindkøb Midt er et samarbejde mellem fire midtjyske kommuner – heriblandt Samsø.

I tråd med kommunernes behov

Ligesom de øvrige deltagende kommuner har Samsø i samarbejdet med KMD været med til at sikre, at det nye værktøj er i tråd med kommunernes behov på klimaområdet – blandt andet ved at levere data og være med til at definere, hvordan beregnerens resultater skal præsenteres for at være relevant for målgruppen.

Jesper Langkjær peger på flere årsager til, at Samsø Kommune har valgt at være med i udvikling og test af CO2-beregneren efter at være blevet spurgt af KMD.
 
"Med deltagelsen er vi med til at gøre en forskel på klimaområdet, og det understøtter Samsøs ønske om at være en foregangskommune inden for bæredygtighed. Vi får også indflydelse på, hvordan værktøjet konkret bliver udformet, og forsøger i den rolle at tale på vegne af, om ikke alle, så i hvert fald en stor del af de danske kommuner," siger Jesper Langkjær.

Kan løse komplekst problem

Sønderborg Kommune er ligeledes glad for at have været med i samarbejdet og ser store muligheder i værktøjet.

"Beregneren kan være med til at løse et komplekst problem, for i fremtiden skal vi sandsynligvis måle konkret på klimaaftryk i scope 3, og så kan klimaberegneren bidrage til at målrette fremtidige klima-indsatser i Sønderborg Kommune," siger Søren Jensen, strategi- og udbudschef i Sønderborg Kommune.

Kommunen har været med i udviklingsarbejdet i et års tid og skal i løbet af det næste halve år være med til at teste prototypen af klimaberegneren, som har fået navnet KMD Sustainious CarbonKey.

FAKTA OM CO2-BEREGNEREN

- KMD Sustainious CarbonKey giver en konkret og automatiseret analyse over en kommunes, virksomheds eller organisations samlede udledning af drivhusgasser på scope 1, 2 og 3.

- Værktøjet kan både udregne den samlede udledning bagudrettet, men den kan også se, hvor man bør mindske sin udledning, og hvilken effekt det vil have, hvis man vælger nye løsninger.

- Beregneren er baseret på internationale standarder. Bl.a. bruges klassifikationssystemet UNSPSC, der har mere end 80.000 varekategorier, til en præcis fastsættelse af varetypen for hvert enkelt indkøbt produkt.

- Beregneren er klar til brug i løbet af 2022.

Alt fra kuglepenne til oksekød

Den nye CO2-beregner har omfattende data om klimabelastning på alt fra kuglepenne, bleer, oksekød og uniformer til brændstof og fjernvarme. Det er disse data, der ligger til grund for, at værktøjet kan lave komplicerede beregninger af den samlede klimaudledning.

"CO2-beregneren kan udregne klimabelastningen for året, der gik, men endnu vigtigere kan den også vise, hvor skoen trykker klimamæssigt, og hvilken effekt det vil have at ændre sin indsats på disse områder fremover," siger Merete Søby, Executive Vice President for Data Driven Solutions i KMD.

Indsamler selv data fra indkøbssystem

De underliggende beregninger i CO2-beregneren er udført af klimaeksperter fra Viegand Maagøe, der er specialiseret i grøn omstilling og energi- og ressourceforbedringer.

"Målet er, at kommuner og virksomheder på baggrund af mængdedata i deres faktura kan autogenerere et grønt månedsregnskab på samme måde, som de i dag laver deres finansielle regnskaber. Det vil skabe et kvantespring i ESG-rapporteringen og stille danske virksomheder stærkere på det globale marked," siger Søren Eriksen, administrerende direktør i Viegand Maagøe.

CO2-beregneren sørger selv for at indsamle de relevante data fra fx indkøbssystemet, og analysen kan derfor foretages uden en forudgående indsamling af data fra virksomheden.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt Jesper Langkjær, udbuds- og indkøbschef, Fællesindkøb Midt, på tlf. 76 29 21 08 eller mail: [email protected]

Kontakt Christoffer Hellmann, kommunikationschef, KMD, på tlf. 25 29 17 84 eller mail: [email protected]