Nyt offentlig-privat samarbejde skal forbedre livskvaliteten for borgere med inkontinens

Bedre livskvalitet for borgere med inkontinens og bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet. Det er to af hovedmålene for nyt samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Center for Offentlig-Privat Innovation og Danish Life Science Cluster.

Billede: Offentlige går sammen om at forbedre livskvaliteten for borgere med inkontinens.

Op mod 500.000 danskere lider af inkontinens. Problemet er størst blandt ældre i plejebolig, hvor hver anden beboer lider af inkontinens.

For mange borgere vil løsningen være brug af bleer. De påvirker borgernes velbefindende og oplevelse af værdighed, og i gennemsnit bruger plejepersonalet en fjerdedel af deres tid på inkontinenspleje – med fysisk nedslidning til følge.

Derfor går en række offentlige aktører nu sammen om at finde nye løsninger, der kan forbedre livskvaliteten for de berørte borgere, forbedre arbejdsmiljøet for plejepersonalet og frigive værdifuld tid på omsorgs- og plejeområdet.

Samarbejde sikrer skala i efterspørgslen

Det sker i en skaleringsproces – en ny metode indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

Her går flere offentlige organisationer sammen om et fælles problem. Det skaber større skala i efterspørgslen, så private virksomheder hurtigere kan se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

CO-PI har taget initiativet til samarbejdet sammen med Aalborg og Aarhus kommuner – og inviterer nu andre kommuner til at deltage.

Vil fremme udviklingen af nye løsninger

Erfaringer fra landets seks største kommuner viser, at der findes flere relevante løsninger på markedet i dag, men at de ikke lever fuldt op til de behov, kommunerne har.

Maja Torp, fungerende rådmand for Senior og Omsorg, Aalborg kommune:

"Vi arbejder altid for at fremme borgernes livskvalitet og sikre værdighed i ældreplejen. Tiden er ofte knap, og der er mangel på faglærte medarbejdere. Derfor har vi brug for smartere og mere bæredygtige løsninger, der både kan øge borgernes værdighed og aflaste vores medarbejdere i en travl hverdag. Det mangler vi på inkontinensområdet. Måske er løsningen en ny type bleer, nye arbejdsformer eller noget helt tredje. Det ved vi ikke endnu, men det håber vi, at samarbejdet kan finde svarene på."

Teknologi skal hjælpe borgere og medarbejdere

Aarhus Kommune har længe haft stort fokus på velfærdsteknologi. Kommunen forventer, at deltagelsen i skaleringsprocessen kan puste til efterspørgslen af velfærdsteknologiske løsninger på inkontinensområdet.

Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune:

"I Aarhus Kommune er vi altid optaget af at undersøge, hvordan vi kan skabe løsninger, der forbedrer borgernes livskvalitet. Hvis vi samtidig kan bidrage til at skabe løsninger, der betyder et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere, så er det en win-win for os. Jeg mener også, at vi som landets næststørste kommune har en forpligtelse til at bidrage med løsninger, der er bedre for miljøet – fx i form af mindre affald. Jeg glæder mig til følge udviklingen af dette."

Flere kommuner skal med

Når de offentlige aktører går sammen om en fælles udfordring, kan de bruge deres indkøbsmuskel som en motor for innovation – og det er der store muligheder i, for den offentlige sektor køber ind for 380 mia. kr. årligt.

Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI:

"Det kræver mod at erklære offentligt, at man har en udfordring, som man ikke kender løsningen på. Derfor er det stærkt af Aalborg og Aarhus at gå foran. Vores opgave er nu at engagere flere innovative kommuner i skaleringsprocessen og invitere private virksomheder med ind i en tidlig dialog om de potentielle løsninger. Det glæder vi os rigtigt meget til at komme i gang med."

Trine Søby Christensen, chefkonsulent, Danish Life Science Cluster:

"Vi er klar til at bringe aktørerne i Danish Life Science Cluster i spil ud fra den nye, mere markeds- og efterspørgsels baserede tilgang, som fokuserer på udfordringer og behov frem for på et konkret produkt. Det forventer vi kan være med til at sikre, at de løsninger, der udvikles, i højere grad rammer behovet hos kommunerne og dermed har større potentiale for implementering og skalering."

Læs mere på projektsiden: Sammen om løsninger til inkontinens

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Anne Marie Berg
Seniorprojektleder, CO-PI

61 81 27 76 | [email protected] 

SAMMEN OM LØSNINGER TIL INKONTINENS

→ For nogle borgere kan inkontinens behandles, bl.a. med genoptræning. For andre bliver løsningen bleer. Anvendelsen af voksenbleer påvirker borgernes livskvalitet og oplevelse af værdighed.

→ Forbruget af bleer er en betydelig udgift for kommunerne. Aalborg Kommune brugte fx 7,3 mio.kr. på voksenbleer i 2022. Der er samtidig en stor klimabelastning ved produktion, transport og afskaffelse af de mange bleer.

→ Aalborg Kommune og Aarhus Kommune har nu taget initiativ til at finde nye løsninger på inkontinensområdet gennem en ny metode: en skaleringsproces.

→ I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

→ Metoden med skaleringsprocesser er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer samarbejdet.

→ Den primære målgruppe for samarbejdet er ældre borgere i plejebolig, som har permanente inkontinensproblematikker, for hvilke genoptræning og forebyggelse ikke anses for relevant.

→ Den sekundære målgruppe er medarbejdere, som drager omsorg og yder pleje til borgere.

→ Der er i særlig grad fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø herunder fysisk belastning og potentialet for at spare tid på kontinensrelaterede opgaver og arbejdsgange.

→ Den nationale klynge Danish Life Science Cluster (DLSC) er skaleringspartner for CO-PI. Som partner vil DLSC særligt bidrage med netværk og faglig ekspertise inden for velfærdsteknologi.