Partnerskab skaber nye cirkulære kredsløb – og øger indsamling af blød plast

Et innovationspartnerskab i Vesthimmerlands Kommune har givet ny viden om kildesortering, indsamling og lokal genanvendelse af blød plast fra husholdninger og hospitaler.

Billede: I Vesthimmerland Kommune bliver plasten en del af et cirkulært kredsløb.

Kan man bringe offentlige og private aktører sammen og skabe et lokalt cirkulært kredsløb, hvor blød plast fra husholdninger og hospitaler genanvendes lokalt til nye produkter, som bruges i lokalområdet?

Det var ideen i et innovationsprojekt i Vesthimmerland, som blev udført i et partnerskab mellem flere offentlige og private aktører: den lokale virksomhed Genplast, Aalborg Universitetshospital Farsø, Vesthimmerlands Forsyning, Erhverv Væksthimmerland, Aalborg Universitet og Vesthimmerlands Kommune.

Partnerne afprøvede sammen en række lokale, cirkulære kredsløb - heriblandt et forsøg med indsamling og genanvendelse af blød plast fra husholdninger i byen Vester Hornum igennem cirka et halvt år. 

Indsamlingsposer til borgere

I Vesthimmerlands Kommune har borgere siden 2016 kunnet frasortere og aflevere blød plast til storskrald. Der var dog ikke mange af borgerne, der benyttede sig af denne løsning.

Derfor undersøgte pilotforsøget i Vester Hornum blandt andet, hvordan man kunne øge mængden af indsamlet blød plast gennem den eksisterende ordning.

I et forsøg på at øge mængden af indsamlet blød plast udleverede man indsamlingsposer til borgerne og informerede via sociale medier og en informationsflyer borgerne om, hvordan de skulle sortere den bløde plast fra.

Indsamling steg med 400 procent

Det gav resultater, da mængden af indsamlet blød plast i testperioden steg med 400 procent. Plasten blev sendt til Genplast, som har specialiseret sig i at forarbejde og genanvende plast til nye produkter, og her lykkedes det at genanvende hele 98 procent af den indsamlede bløde plast.

Når den bløde plast ikke kildesorteres, kan kun 40-50 procent af den genanvendes efterfølgende.

"Genplast kunne ovenikøbet genanvende plasten for en ottendedel af, hvad det normalt koster virksomheden at sortere, vaske og granulere plast fra husholdninger, fordi plasten var kildesorteret korrekt fra starten," fortæller Jannie Valentin Dexter Jakobsen, projektleder i Vesthimmerland Kommune.

Har givet ny viden og data

Den indsamlede plast er hos Genplast blevet omdannet til plastgranulat og anvendt til nye produkter, herunder markeringsbånd og kabelbånd. Plasten er dermed blevet en del af et cirkulært kredsløb.

Resultaterne af pilotforsøget i Vesthimmerland har givet ny viden og data, som både genbrugsvirksomheden, kommunen, forsyningsselskabet og andre parter får gavn af.

Genplast fik oprindelig ideen til projektets fokus i forbindelse med, at virksomheden deltog i et panel for standardisering af affaldsindsamling i husholdninger, som skulle komme med anbefalinger til Miljøstyrelsens arbejde med den nye affaldsbekendtgørelse.

Bidraget væsentligt til debatten

Projektets resultater har ifølge projektlederen bidraget væsentligt til at kvalificere debatten omkring den fremtidige affaldssortering i husholdningerne.

"Forsøget viser, at det kan lade sig gøre at få borgerne til at kildesortere henholdsvis hård og blød plast, og at der er store fordele ved at gøre det. Den viden forsøger vi at formidle videre til blandt andet politikere og organisationer," fortæller Jannie Valentin Dexter Jakobsen.

Et af de øvrige forsøg med lokale kredsløb i projektet gik ud på, at operationsafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Farsø i en periode sorterede blød plast og forskellige typer af dunke fra til genanvendelse hos Genplast. I dette forsøg viste plasten sig at have en så høj renhedsgrad, at den kunne genanvendes 100 procent.

Billede: Et af produkterne lavet af genanvendt plast – markeringsbånd.

Erfaring med partnerskaber

Samarbejdet mellem hospitalet og Genplast er fortsat efter projektets afslutning.

Det ventes samtidig, at erfaringerne vil blive formidlet til andre sygehuse i Danmark, særligt det nye supersygehus i Aalborg, hvor det kan være med til at påvirke beslutninger om affaldssortering og genanvendelse af plast.

Udover succesen med at etablere nye returkredsløb for forskellige plasttyper har projektet også givet parterne mulighed for at afprøve partnerskabsideen mellem offentlige, halvoffentlige og private virksomheder, udveksle viden på tværs og inddrage borgerne.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Store potentialer i projektet

Vesthimmerlands Kommune forventer derfor at få udbytte af projektet på flere forskellige måder fremover, forklarer Jannie Valentin Dexter Jakobsen:

"Der er store potentialer i projektet i forhold til nye samarbejdspartnere, ny erhvervsudvikling og nye projekter fremover i Vesthimmerlands Kommune. Vi har en stor forhåbning om, at vi kan fortsætte nogle af partnerskaberne og forsøgene, og få en lokal forankring, når vi nu har en lokal virksomhed, der kan bruge plasten til nye produkter."

Vesthimmerland Kommune bruger også erfaringerne fra projektet i forbindelse med arbejdet med at udvikle en ny affaldsplan.

"I den nye affaldsplan kommer der endnu mere fokus på det cirkulære og lokale, og vi kan helt sikkert bruge nogle af erfaringerne fra projektet i udviklingen af planen. Blandt andet erfaringerne om borgerinddragelse og samarbejdet i partnerskaber," siger Jannie Valentin Dexter Jakobsen.

FINANSIERET AF EU-MIDLER

- Projektet i Vesthimmerland blev gennemført fra oktober 2018 til juni 2021.

- Det var en del af EU-regionalfondsprojektet 'Cirkulær Innovation i Partnerskaber', der har fokus på at fremme innovation i små- og mellemstore virksomheder gennem partnerskaber og ny viden.