Pia Gjellerup: "Vi skal smøge ærmerne op og komme til arbejdet sammen"

CO-PI's direktør Pia Gjellerup ser frem til at kaste sig over det nye centers opgaver. Hun mener, at offentlig-privat samarbejde om innovation skal skifte spor.

Billede: Pia Gjellerup er direktør i CO-PI. Hun har hidtil ledet Center for Offentlig Innovation (COI).

"Vi har en af de mest omstillingsparate og idérige private sektorer. Vi har en af de mest dygtige, stærke og store offentlige sektorer. Det er et match made in heaven."

"Vi skal bare se himlen og turde række efter den."

Sådan lyder det fra Pia Gjellerup, direktør i det nye Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

Skal videreudvikle på erfaringerne

CO-PI åbnede dørene fredag den 4. februar 2022, hvor parterne bag – regeringen, KL og Danske Regioner – stod klar til at klippe snoren.

Det nye center skal videreudvikle på erfaringerne fra det tidligere Center for Offentlig Innovation (COI).

Parterne besluttede sidste år at udnytte synergien mellem netop COI, som parterne har drevet siden 2014, og deres beslutning om i fællesskab at sætte flere kræfter bag en systematisk indsats for offentlig-privat samarbejde om innovation.

Forhistorie for offentlig-privat samarbejde

Pia Gjellerup, CO-PI's direktør, ser frem til at kaste sig over den nye opgave:

"Der er en forhistorie for offentlig-privat samarbejde, som er præget af to ting. Den ene taler vi ikke så meget om: at det fungerer fantastisk. At der leveres. Og at der i mange, mange år faktisk har været et helt uproblematisk samvirke mellem den offentlige og den private sektor," siger Pia Gjellerup, der hidtil har ledet COI.

"Den anden taler vi alt for meget om: at det også er svært. Nogle gange meget svært. Og når det er det, kigger vi op og taler om hinanden – og så synes man i den offentlige sektor, at det er besværlig at samarbejde med den private sektor, og den private sektor synes, det er besværligt at arbejde med den offentlige sektor," fortsætter hun.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Kan komme ind i et helt andet spor

Der er 'en tung offentlig debat, der hviler over offentlig-privat samarbejde', mener Pia Gjellerup.

"Det skal vi ud af. Vi skal skifte spor. Der er jo langt bedre løsninger at finde på mange af de helt afgørende samfundsudfordringer, hvis vi er parate til at finde dem sammen. Det betyder, at vi må sænke nogle af debatparaderne. Og sagt lidt plat: Smøge ærmerne op og komme til arbejdet sammen," siger hun og fortsætter:

"Det synes vi, at tiden siden, beslutningen om CO-PI blev truffet, virkelig har dokumenteret. Vi kan forhåbentlig komme ind i et helt andet spor."

Skal fokusere på tre indsatsområder

CO-PI blev skabt i de kommunaløkonomiske aftaler i juni 2021.

Centerets hovedformål er at bidrage til øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation – og til samfundets velfærd, vækst og velstand gennem flere innovative løsninger skabt i et tæt samspil mellem den offentlige og den private sektor.

CO-PI skal som led i aftalen fokusere på tre indsatsområder: Teknologi til understøttelse af velfærd; klima, grøn omstilling og miljøforbedrende tiltag samt bæredygtigt byggeri.

Arbejde med at finde løsninger i mange år

At det er netop de tre afgrænsede indsatsområder, ejerkredsen er blevet enige om, overrasker ikke Pia Gjellerup:

"Vi kan ikke sidde i 2022 uden at nævne netop de udfordringer, indsatsområderne peger på: vores fælles opgave på klima- og miljøområdet og vores fælles opgave med at sikre det mandskab, der skal levere, hvad den offentlige sektor er. Der er knaphed allerede nu, og den er kun stigende," siger Pia Gjellerup.

"De indsatsområder, vi er blevet bedt om at beskæftige os med, baserer sig på udfordringer, vi kommer til at arbejde med at finde løsninger på i mange år fremover," understreger hun.

Store udfordringer kalder på innovation

Det giver også virkelig god mening, at de udfordringer skal løses i samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, mener Pia Gjellerup.

For ingen har løsninger liggende klar på hylderne til de helt store samfundsudfordringer. De kalder på innovation.

"Vi skal finde helt anderledes løsninger end dem, vi kender. Det at få sat fokus på problemerne sammen med den private sektor – altså at den offentlige sektor deler sine problemer med den private sektor og får set og udboret problemet for at finde nye, anderledes, mere effektive løsninger – det bliver fantastisk spændende," siger Pia Gjellerup.

Fakta om CO-PI

• Regeringen, KL og Danske Regioner blev i økonomiaftalerne for 2022 enige om at skabe Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

• CO-PI er en udbygning af det tidligere Center for Offentlig Innovation (COI), som parterne har drevet siden 2014.

• CO-PI's hovedformål er at understøtte øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation – og bidrage til samfundets velfærd og vækst gennem flere innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer skabt i offentlig-privat samarbejde.

• Som led i aftalen er der peget på tre afgrænsede indsatsområder: Teknologi til understøttelse af velfærd; klima, grøn omstilling og miljøforbedrende tiltag samt bæredygtigt byggeri.

• Det nye center ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet, KL, Lejre Kommune, Danske Regioner, Region Midtjylland, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH. Bestyrelsen har som direktør ansat Pia Gjellerup, der hidtil har ledet COI.

• CO-PI's bevilling er 19,9 mio. kr. årligt, heraf 4,1 mio. kr. fra kommunerne og 2,0 mio. kr. fra regionerne.

Fællesoffentlig skalering af innovative indkøb

Én af de måder, det skal ske på, er gennem fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb.

CO-PI's skaleringsmodel er inspireret af det norske succesfulde leverandørudviklingsprogram – et ligeværdigt, nationalt partnerskab, der siden 2010 har øget innovationseffekten i offentlige indkøb.

Processen fokuserer på, at skabe større innovationshøjde og skala, fordi flere offentlige aktører samles i dialog og udvikling med hinanden og markedet, inden der foretages et indkøb. Via en fællesproces med seks centrale skridt, som skal tages før en aftale om et konkret indkøb indgås, opnås fra begyndelsen den skala, som muliggør, at også mere radikale nye løsninger kan finde vej.

→ Se CO-PI's skaleringsprocesser

Større innovationshøjde og skala

Større innovationshøjde og skala er netop nogle af de ting, der skal løse de store samfundsudfordringer, forklarer Pia Gjellerup:

"Meget innovation i forhold til løsning af den offentlige sektors opgaver sker på de mere almindelige typer opgaver. Der er en tydelig efterspørgsel på noget, der rykker mere – er mere radikalt, som det hedder i den sprogbrug. Der er behov for radikal innovation, der kan levere løsningerne på nogle af de store samfundsudfordringer," siger Pia Gjellerup og fortsætter:

"Og hvis vi laver værdifulde innovationer, er det helt afgørende, at det ikke bliver enkeltstående begivenheder. Den offentlige sektor i Danmark er så stor og med så meget kraft og indflydelse, at der er mulighed for, at en god løsning bruges mange flere steder. Der er derfor behov for et væsentligt tryk på skalering og spredning af innovation."

Smider ikke noget ud med badevandet

CO-PI bygger videre på COI's stærke innovationsfaglige kompetencer og praksiserfaring. Det nye center vil fortsat arbejde for at styrke den offentlige sektors innovationskapacitet og evne til at udvikle og genbruge værdifulde  løsninger på tværs af den offentlige sektor.

Det nye center kommer også til at beskæftige sig med offentlig innovation og innovationsledelse, og de stærke COI-værktøjer og -artikler vil fortsat være at finde på CO-PI's nye hjemmeside.

"Vi smider ikke noget ud med badevandet. Vi skal fortsat medvirke til at opbygge innovationskapacitet, og vi skal fortsat understøtte spredning og evaluering af offentlig innovation. Det er vores faglige fundament," siger Pia Gjellerup.

Fundament skal bære mere

Hun forklarer, at det nu bliver spændende at få mulighed for at udnytte det faglige fundament til tungere opgaver.

"Noget af det mest spændende er nu at få lejlighed til at vise, at vores stærke, faglige fundament skal bære en del af det arbejde, der skal laves mellem den offentlige og den private sektor for at løse de store samfundsudfordringer. Og vise, at det faglige fundament faktisk holder meget bredere," siger Pia Gjellerup og fortsætter:

"Vi skal også bruge mange af de samme roller og arbejdsformer, som vi brugte, da vi var COI. Særligt matchmaking-rollen, hvor vi bruger vores relationer blandt dem, der arbejder og som erfarer, samler ny viden op, og sætter dem sammen på nye måder for at skabe noget bedre. Det er der stor efterspørgsel efter."

Har været med til at lægge hånden på kogepladen

CO-PI's bestyrelse er bredt repræsenteret med aktører fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet, KL, Lejre Kommune, Danske Regioner, Region Midtjylland, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH.

Pia Gjellerup glæder sig til samarbejdet med den nye bestyrelse.

"De har alle været med til at lægge hånden på kogepladen med de mange beslutninger på kryds og tværs, der er truffet for at komme hertil og forme CO-PI, som det er blevet. De vil være med til at prøve at få styrket udbyttet af indsatsen – højere innovationshøjde og større skalering, mere tryk på. De har lovet hinanden at være med til at prøve noget mere og stærkere. Det er spændende og inspirerende i sig selv."