Velkommen til CO-PI's tre nye bestyrelsesmedlemmer

De tre nye medlemmer af bestyrelsen fortæller hvorfor de mener, der er brug for CO-PI.

Billede: Velkommen til Christina Knudsen (tv.), Stig Henneberg (mf.) og Nanna Højlund (th.)

CO-PI har en bredt sammensat bestyrelse, som består af repræsentanter for en række offentlige og private organisationer.

Bestyrelsen har nu fået tilgang af tre nye medlemmer:

Christina Knudsen, afdelingschef i Finansministeriet (afløser Henrik Lund).

Stig Henneberg, kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune (afløser Inger Marie Vynne).

Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (afløser Einer K. Holst).

Pia Gjellerup: Stor variation af fagligheder og relationer

"Det er altid spændende at byde velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. Her igen en gruppe, der repræsenterer en stor variation af fagligheder og relationer, som vi ser frem til at kunne trække på og blive udfordret af i samspillet med den samlede bestyrelse", siger Pia Gjellerup, direktør i CO-PI.

Vi har spurgt de tre nye bestyrelsesmedlemmer hvorfor de mener, der er brug for CO-PI:

Christina Knudsen

Afdelingschef, Finansministeriet.

"Det danske samfund står over for nogle store fremtidstendenser, der kalder på innovative løsninger. Vi skal sikre arbejdskraft til vores velfærdssamfund, virksomheder og udvikle og udbrede nye teknologiske løsninger, der kan hjælpe i den grønne omstilling. Udfordringerne kalder på nytænkning og samarbejde på tværs af det offentlige og private. Det skal CO-PI hjælpe os med."

Stig Henneberg

Kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune.

"I kommunerne forventes vi at levere service af stadig højere kvalitet i en tid med stramme budgetter og rekrutteringsudfordringer. Skal vi håndtere det krydspres, kræver det kapacitet og parathed til at udvikle, afprøve og skalere nye løsninger – nogle gange radikalt nye løsninger - i samarbejde med bl.a. private aktører. Jeg ser CO-PI som en væsentlig driver af innovation i den offentlige sektor – ikke mindst når det gælder teknologi, grøn omstilling og bæredygtighed i bred forstand."

Nanna Højlund

Næstformand, Fagbevægelsen Hovedorganisation (FH).

"Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Men der er stadig et uforløst potentiale i at styrke samarbejdet, der hvor det giver mening. Vi har brug for at bryde silo-tænkningen for at løse de store samfundsudfordringer, vi står overfor. Et særligt obs-punkt for mig bliver, at vi husker at inddrage både borgere og medarbejdere når vi skal pege på de vigtigste problemer og løsninger. Det er hverdagens eksperter, som ved hvor skoen trykker og som ofte har de konkrete idéer til at løse dem."