Vi er gode til at stjæle: 7 ud af 10 nye løsninger i den offentlige sektor er genbrug af andres løsninger

72 procent af alle innovationer i den offentlige sektor er genbrug af andres løsninger. Løsninger skabt i offentlig-privat samarbejde bliver oftere forsøgt delt, viser nye tal fra Innovationsbarometeret.

Billede: Den nye publikation er baseret på tal fra Innovationsbarometeret – den nationale statistik over offentlig innovation, som CO-PI udgiver sammen med Danmarks Statistik.

Kommuner, regioner og staten laver mange værdifulde og innovative løsninger.

De gode løsninger bliver ofte genbrugt og skaber værdi et andet sted:

7 ud af 10 nye løsninger i den offentlige sektor er enten direkte kopier fra andre eller inspireret af andres løsninger.

Det viser CO-PI's nye publikation 'Store kunstnere stjæler – spredning af offentlig innovation', som udkommer i dag.

Store kunstnere stjæler – spredning af offentlig innovation

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Gode til at genbruge

Et eksempel er Holbæk Kommune, der har genbrugt og tilpasset Kulturrygsækken – en række kulturelle læringsforløb gennem hele barnets skolegang – fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Et andet eksempel er Københavns Kommune, der har udviklet en digital løsning, 'Vikaradgang', der reducerer administrative omkostninger. Den har inspireret flere kommuner til at indføre lignende løsninger.

Det er glædeligt, at innovationer udviklet ét sted ofte genbruges andre steder, siger Marie Munch-Andersen, analyseansvarlig i CO-PI:

"Mange offentlige arbejdspladser løser de samme opgaver og kan støde på de samme udfordringer og muligheder. Vi fokuserer ofte på, hvad der står i vejen for at genbruge innovation, men tallene viser klart, at offentlige arbejdspladser faktisk er virkelig gode til at bygge videre på andres erfaringer. Det er vigtigt, for når vi tager de innovative løsninger i brug flere steder, kan vi høste den fulde værdi af dem."

Figur: Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er den første af sin slags, inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andre løsninger.

Offentlig-privat innovation deles oftere

Ikke alene er offentlige organisationer gode til selv at finde og genbruge løsninger. De er også gode til at dele viden med andre:

Hver anden nye offentlige innovation bliver aktivt forsøgt delt med andre af den organisation, der har indført den. Det kan fx være gennem hjemmesider, medier, konferencer eller faglige relationer og netværk.

Tallet er endnu højere for innovationer skabt i offentlig-privat samarbejde, viser tal fra Innovationsbarometeret – CO-PI's nationale statistik over offentlig innovation.

"Det kan skyldes, at private virksomheder har en umiddelbar interesse i, at innovationen eller de dele af den, som de har været en del af, kan sælges til andre. For en offentlig arbejdsplads kan deling af innovation opfattes som en opgave, der godt kan undværes. Men en privat samarbejdspartner kan være med til at holde fokus på, at innovationen når ud til andre," siger Marie Munch-Andersen

Sparer og springer blindgyder over

Når offentlige arbejdspladser genbruger andres løsninger, kan de spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekten.

Og når de deler egne løsninger, kan de få bruge andres input til at gøre deres egen løsning endnu bedre.

Derfor får alle mere for skattekronerne – og vi får nemmere ved at håndtere de store samfundsudfordringer.

"Vi kan ikke imødegå de store samfundsudfordringer, hvis vi starter forfra hver gang," siger Marie Munch-Andersen, analyseansvarlig i CO-PI.

Læs mere i CO-PI's nye publikation 'Store kunstnere stjæler – spredning af offentlig innovation':

Store kunstnere stjæler – spredning af offentlig innovation

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Hvad er spredning af offentlig innovation?

- Spredning af innovation er sket, når en løsning, der er udviklet, implementeret og har skabt værdi ét sted, efterfølgende implementeres og skaber værdi et nyt sted.

- Løsningen kan enten kopieres direkte fra ét sted til et andet, den kan anvendes i en tilpasset form, eller den kan inspirere til ny udvikling et andet sted. Spredning er først sket, når adfærden er ændret. Det er ikke nok, at viden er delt. 

- Spredning af offentlig innovation består af to dele. Den ene del er, at nogen deler ud af viden og erfaringer om en innovation, de selv har været en del af – altså deler innovation. Den anden del er, at nogen tager imod erfaringerne og helt eller delvist selv anvender løsningen – altså genbruger innovation.

- Spredning af innovation kan både ske inden for samme organisation (fx inden for en kommune) eller på tværs af organisationer. Det er oplagt, at innovationer spredes inden for det samme fagområde, men der kan også ske et fagspring, hvor en tilgang udviklet inden for ét fagområde tilpasses og anvendes inden for et andet fagområde.

Fem fakta om spredning

Den nye publikation er baseret på tal fra Innovationsbarometeret – den nationale statistik over offentlig innovation, som CO-PI udgiver sammen med Danmarks Statistik.

1. 72 procent af de offentlige innovationer er enten inspireret af andres løsninger eller kopieret fra andre.

2. 66 procent af de offentlige arbejdspladser arbejder systematisk med at finde og genbruge andres nye løsninger.

3. Inspirationen til den genbrugte innovation kommer oftest gennem faglige relationer eller netværk (56 procent).

4. 49 procent af de offentlige innovationer er forsøgt delt, så andre kan genbruge løsningen. For offentlig-privat innovation er det 56 procent.

5. Innovation skabt i offentlig-privat samarbejde bliver oftere forsøgt delt gennem flere kanaler, fx hjemmeside, sociale medier, nyhedsmedier, faglitteratur, konferencer og besøg af/hos andre.