Grønspættebogen

Publiceret: 2016 | Forfatter: Public Intelligence, Center for Offentlig Innovation

Innovation er pr. definition noget nyt, og vejen til målet kendes ofte ikke på forhånd. Innovationsprocesser kræver løbende tilretninger, ligesom målet kan flytte sig undervejs. Det gør det svært at bruge klassiske evalueringsmodeller, og derfor tilbyder denne guide en anden tilgang.

Grønspættebogen henvender sig til dig, som arbejder med innovation, og som gennem evaluering ønsker at kvalificere din innovation og vise dens værd. Målgruppen er ledere, konsulenter og praktikere.

Det får du:

  • Metoder og værktøjer, som guider dig igennem evalueringsprocessens fire faser og hjælper dig til at stille de vigtige spørgsmål.
  • En introduktion til de vigtigste ting, du skal vide om evaluering af innovative tiltag. Herunder hvorfor du skal måle på innovationens værdi, og hvor lidt evaluering, der egentlig er nok.

Grønspættebogen er blevet til i samarbejde med offentligt ansatte fra både stat, region og kommuner, og er et praktisk supplement til udgivelsen Vejledning om at evaluere innovative tiltag af professor Peter Dahler-Larsen.

→ Se også tilhørende arbejdsskemaer