10 nye værktøjer hjælper ledere med at sætte digital innovation på dagsordenen

Hvordan kan en arbejdsplads arbejde mere og klogere med digital innovation? Nye ledelsesværktøjer vil styrke dialogen mellem ledelse og medarbejdere på kommunale og regionale arbejdspladser.

Hvorvidt en arbejdsplads har succes med digital innovation afhænger ofte af ledelsens egen nysgerrighed og evne til at opsøge dialogen med medarbejdere og borgere om muligheder, udfordringer og forventninger. 

Væksthus for Ledelse har derfor lanceret 10 nye ledelsesværktøjer, der hjælper ledere på kommunale og regionale arbejdspladser med at sætte digital innovation på den fælles dagsorden og styrke organisationens, ledernes og medarbejderens digitale mindset.

Udviklet til det nære innovationsarbejde

Det handler ikke om store fællesoffentlige tiltag, men om hvordan de lokale arbejdspladser i højere grad kan gøre brug af digital innovation – til gavn for medarbejdere og borgere. 

"Vi har et behov for at skabe effektive rammer og en kultur, hvor medarbejderne trives digitalt, er trygge ved nye teknologiske løsninger og nysgerrige på, hvordan de kan bidrage til en bedre og mere effektiv løsning af kerneopgaven," siger relationschef i CO-PI Majken Præstbro, der har været en del af projektgruppen bag. 

→ Se de 10 værktøjer (eksternt link)

Skal skabe dialog

"Værktøjerne hjælper lederen til at have en god dialog med sine medarbejdere om digital innovation, og hvordan de i teamet eller i en organisation kan arbejde endnu mere og endnu klogere med digital innovation," siger relationschef i CO-PI Majken Præstbro.

Det kræver blandt andet en dialog med medarbejderne om de barrierer, der oftere hæmmer innovation med et digitalt aspekt end andre innovationstyper. Det viser tal fra CO-PI's Innovationsbarometer.

10 VÆRKTØJER PÅ BAGGRUND AF FEM KENDETEGN

Væksthus for Ledelse udgav i 2019 publikationen 'Ledelse af digital innovation: Erfaringer fra fem frontløbere', der samlede 5 kendetegn ved succesfuld ledelse af digital innovation. De nye værktøjer bygger videre på den viden, og til hver af kendetegnene er der udviklet to værktøjer:

1. Lederne fokuserer på digital innovations betydning for kerneopgaven

2. Lederne opmuntrer medarbejdernes idéudvikling

3. Lederne skaber kultur og rammer for digital innovation

4. Lederne fremmer et innovativt mindset og digitale kompetencer

5. Lederne er også gode forandringsledere

Læs publikationen: Ledelse af digital innovation 

Handler ikke kun om kompetencer

"Vi ved, at det ikke bare handler om at have kompetence til at bruge teknologi – men lederen skal også skabe kultur og rammer for digital innovation. Så til den opgave har vi lavet et værktøj, der handler om tidsrøvere, bekymringer og yndlingsvaner, som sætter fokus på medarbejdernes oplevelser af barrierer for digitalisering," siger Majken Præstbro om værktøjerne.

Værktøjerne omhandler digital innovations betydning for kerneopgaven, medarbejdernes rolle, kultur og rammer, innovativt mindset og lederens egne erfaringer og kompetencer.

Ledelse af digital innovation

Erfaringer fra fem frontløbere.

Læs mere og download

Lette at gå til

De 10 værktøjer er lette at gå til og kan bruges i større eller mindre grupper. Til hvert værktøj hører en vejledende drejebog og en materialepakke, der guider lederen igennem forberedelse, facilitering og opfølgning,

Værktøjerne er udviklet i et samarbejde mellem Væksthus for Ledelse og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI). De er alle afprøvet sammen med ledere og medarbejdere i målgruppen.

→ Se de 10 værktøjer (eksternt link)

Lederen skal gå forrest

Tal fra Innovationsbarometeret viser, at på de arbejdspladser, hvor lederen er nysgerrig på nye teknologier og digitale løsninger, indeholder mere end halvdelen af innovationerne ny eller kendt teknologi.

For de arbejdspladser, hvor lederen er uenig eller kun delvist enig i udsagnet, er det kun hver fjerde løsning, der er teknologisk.

"Lederens egen indstilling har stor betydning for innovationsarbejdet, og derfor giver værktøjerne også anledning til at lederen kan arbejde med sit eget mindset og kigge på tidligere erfaringer," afslutter relationschef i CO-PI Majken Præstbro.