3 gode råd til dig, der vil dele innovation

Innovationsspecialist i CO-PI Majken Præstbro giver sine bedste råd til at dele innovation. Prøv også Spredningsguiden, der hjælper både deler og genbruger.

CO-PI har arbejdet med spredning af offentlig innovation, siden centret blev oprettet som Center for Offentlig Innovation (COI) i 2014.

I 2016 udgav COI Spredningsguiden – et dialogværktøj, der hjælper både deler og genbruger igennem spredningen af en innovation.

Spredningsguiden er en guide med seks faser og værktøjer, og den er lige så aktuel og dækkende, som den var, da den blev udgivet:

Spredningsguiden

Gør det nemt at dele og genbruge innovation.

Læs mere og download

Gode løsninger lever videre

Ved at dele og genbruge offentlig innovation kan vi sørge for, at de gode løsninger lever videre og skaber værdi flere steder.

På den måde kan vi stå på skuldrene af hinandens arbejde, så vi ikke behøver at opfinde den dybe tallerken hver gang.

Her er innovationsspecialist i CO-PI Majken Præstbros bedste råd til at dele innovation:

1. Tal spredningsarbejdet op

"Helt grundlæggende er det vigtigt, at man på arbejdspladsen og i organisationen taler spredningsarbejdet op. Det handler om at skabe en kultur, hvor det både er legitimt at genbruge andres løsninger, og hvor det også prioriteres at dele ud af sine egne erfaringer," siger Majken Præstbro.

"I planlægningen af innovationsarbejdet bør man fx fra begyndelsen sætte tid og ressourcer af til at dele erfaringer og resultater. Det kan også handle om at frigive tid til, at medarbejdere kan deltage i netværk, konferencer og lignende, da det ofte er de personlige møder, der skaber grundlag for spredning."

2. Afstem forventninger

"Før I bruger mange kræfter på at dele jeres erfaringer med en potentiel genbruger, er det en god idé at afstemme forventninger med genbrugeren. Det øger chancerne for, at begge parter får noget ud af spredningsarbejdet," siger Majken Præstbro.

"Hvad vil I gerne have ud af at dele innovationen? Matcher det genbrugers forventninger? Deler I blot ud af erfaringer, eller skal I indgå i et samarbejde, hvor I hjælper genbruger på vej? Og skal I kompenseres økonomisk for den tid, I bruger på at hjælpe genbruger? I kan bruge Spredningsguidens værktøj 'Afstem forventninger' som en hjælp til at få forventningsafstemt, før I for alvor kaster jer ud i dialogen med genbruger."

3. Del både sølvtøjet og vasketøjet

"Når man fortæller om sin innovation, kan man nemt falde i fælden med kun at fremhæve succeserne og alle de gode ting, som man har opnået. Men for at kunne genbruge er det også vigtigt – hvis ikke vigtigere – at få indblik i de udfordringer, som der er opstået undervejs, og hvad der skulle til for at overkomme dem. Det er med til at skabe et realistisk billede af, hvad begrænsningerne ved innovationen er," siger Majken Præstbro.

"Sagt med andre ord: Del både sølvtøjet og vasketøjet! I kan bruge Spredningsguidens værktøj 'Kom rundt om løsningen' til at få delt det relevante."

Hvilke kanaler skal bruge til at dele min innovation?

Inspirationen til at genbruge innovationer kan komme mange steder fra. Den mest typiske kanal til genbrug er, at inspirationen til den genbrugte innovation kommer via faglige relationer eller netværk. Det gælder nemlig 56 procent af de genbrugte innovationer.

I det hele taget fylder forskellige former for direkte relationer meget i hvilke kanaler, der fører til genbrug. 36 procent er inspireret gennem konferencer, seminarer, kurser eller uddannelse og 23 procent ved at få besøg af eller være på besøg hos andre arbejdspladser.

I alt stammer inspirationen til 72 procent af de genbrugte innovationer fra en af de tre relationelle kilder.

Det er relativt sjældent, at inspirationskanalen til genbrugte innovationer er skriftlige kilder. Syv procent af de genbrugte innovationer er spredt gennem hjemmesider og nyhedsmail, seks procent gennem sociale medier og fire procent gennem omtale i nyhedsmedier.

Læs mere i CO-PI's nye publikation 'Store kunstnere stjæler – spredning af offentlig innovation':

Store kunstnere stjæler – spredning af offentlig innovation

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download