3 x inspiration: Jeg er fan af spredning – hva' fan er du?

Gode strukturer skal hjælpe spredning af innovation, forklarer chefkonsulent i CO-PI Lene Krogh Jeppesen. Hun peger på 3 strukturer, der kan inspirere.

Billede: Hva' fan er du?

Deling + genbrug = spredning af innovation.

Eller skrevet mere formelt:

En innovation er spredt, når en løsning, der er udviklet, implementeret og har skabt værdi ét sted, efterfølgende tages i brug og skaber værdi et nyt sted.

Spredning sker ikke af sig selv

Det lyder både fint, enkelt og svært på samme tid.

Sådan forklarer Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI, der understreger, at det er vigtigt at have strukturer, der kan hjælpe spredningsarbejdet på vej.

"Spredning af innovation sker slet ikke af sig selv. Heller ikke selvom vi har talt om spredning i mange år. En af de første hurdler, man når til, er typisk: Hvordan finder man den der løsning, man selv kan bruge?"

"Her kan man faktisk godt lave nogle strukturer, der gør hurdlen lavere. De behøver ikke at være avancerede eller kræve mange ressourcer – og der er gode eksempler på organisationer, man kan lade sig inspirere af."

Prøv Spredningsguiden

CO-PI har udviklet Spredningsguiden, som hjælper offentlige arbejdspladser med at dele egne innovationer og genbruge andres.

Den er relevant for alle, der vil samarbejde om at oversætte og overføre en innovation fra én kontekst til en anden.

Spredningsguiden gør det let at overskue en ellers kompleks proces, hjælper med at skabe et fælles sprog og sikrer forventningsafstemning før et samarbejde. 

Behøver ikke være verdensnyhed

Lene Krogh Jeppesen forklarer, at en del stadig tror, at en innovation skal være en verdensnyhed.

"Offentlig innovation er at gøre noget nyt, der giver værdi. Nyt betyder, at det skal være nyt for arbejdspladsen selv," siger hun og fortsætter:

"For nogle er det overraskende, fordi innovation forbindes med en verdensnyhed – en tur til månen, et vildt produkt. Det behøver det ikke at være. Faktisk er de færreste innovationer verdensnyheder, og det gør kun behovet for en struktur og kultur for spredning større."

Lene Krogh Jeppesen peger på tre strukturer, der kan inspirere:

1. Tag på speeddating i andres løsninger

"Jeg møder flere, der med nostalgi og savn ser tilbage på Velfærdens Innovationsdag, som Mandag Morgen i et lille årti afholdt i Øksnehallen. Og savnet går især på Løsningsgalleriet, hvor velfærdsinnovatører på fem minutter gav en lynintro til deres innovation.

Her var en struktur, hvor man på tværs af geografi, organisationer og fagområder kunne møde andres løsninger. Vi ved fra undersøgelser af spredningspraksis, at vi ofte scanner efter løsninger inden for eget fagområde, og det lækre ved Løsningsgalleriet var muligheden for at kigge meget på tværs og meget til andre.

Samme slags struktur ser vi i Region Midtjylland, der i ti år har afholdt en årlig innovationsdag. En fast del af programmet er to runder speed-dating i kollegernes løsninger. På en times tid kan man nå at besøge 5-6 stande, hvor kolleger fra regionen på cirka ti minutter fortæller om en løsning de har udviklet. Man kan nå at stille de første afklarende spørgsmål og få den kontakt, der letter en eventuel efterfølgende dialog om genbrug af løsningen.

Var der nogen, der sagde incitamentsstrukturer? Det har de også tænkt på i Region Midtjylland. De uddeler to priser: Initiativprisen og Smartprisen.

Smartprisen belønner dem der genbruger andres løsninger. Begge vindere udvælges og honoreres af politikere fra Regionsrådet. Alle indstillinger til de to priser ligger på regionens hjemmeside og er på skrift nemt tilgængelig, hvis der er noget man vil læse mere op på."

2. En innovativ pulje med et stærkt blik for spredning af innovation

"Sundhedsstyrelsen forvaltede en pulje med overskriften 'Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen'. Formålet med puljen var at udvikle og afprøve nye, innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen, herunder at se på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav.

Puljen er et interessant eksempel på, hvordan statslige (eller andre) puljer kan rammesætte og fremme innovationsarbejde. De 30 projekter, der fik midler fra puljen, har været mødt med krav om innovation. Men også med støtte til innovationsarbejdet.

Der har været netværksmøder og digitale platforme undervejs i arbejdet, som både har understøttet med (innovations)faglig viden til skridtene i innovationsarbejdet og styrket de relationer på kryds og tværs, som vi ved fra forskningen er vigtige for spredning af innovation.

Alle løsningerne er præsenteret på en digital platform, der gør det let at få adgang til eksisterende erfaringer. Der er også kigget på tværs af cases og processer og udledt viden om tværgående temaer og tilhørende refleksionsspørgsmål, som også er gjort tilgængeligt digitalt.

Det lyder måske banalt, men vi ser tit, at puljer og opmærksomhed går til det nye, det kreative, til udforskningen af problemerne, som kalder på innovative løsninger. Rugbrødsarbejdet (som også kan være sjovt og kreativt og inspirerende) med at evaluere, implementere og sprede innovationer får sjældent samme opmærksomhed og støtte.

Derfor skiller 'Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen' sig ud."

3. Besøg andre og få inspiration til innovation

Man kan også skabe struktur om det at få inspiration til innovation fra andre. Nemlig ved at tage i Innovationspraktik. Det vil sige besøge en anden arbejdsplads og følge deres hverdag i en, to eller flere dage.

Det giver både mulighed for at spotte helt konkrete innovationer, du måske kan genbruge. Og det styrker de relationer, som letter spredningsrejsen mellem deler og genbruger.

Tidligere har CO-PI organiseret en årlig national ugentlig innovationspraktik, hvor innovatører på kryds og tværs af den offentlige sektor – og enkelte private virksomheder – blev matchet.

Innovationspraktikken virkede:

  • 3 ud af 4 værter og praktikanter fortalte, at de har haft konkret nytte af praktikopholdet, bl.a. i form af kendskab til nye løsninger og inspiration til at justere egne måder at arbejde på.
  • Flere end 9 af 10 anbefaler Innovationspraktikken til andre.
  • 2 ud af 3 har været i kontakt med hinanden efter praktikopholdet. Innovationspraktikken skaber med andre ord nye, værdifulde og varige relationer.

Vi ved, at der er flere lokale versioner af innovationspraktik, hvor man som enhed, kontor eller afdeling aftaler, at man 1-2 dage om året tager i praktik hos andre.

Har du lyst til at genbruge den innovation og indføre innovationspraktik på din arbejdsplads, så kan du finde inspiration i læringsrammen:

Praktikguide til Innovationspraktik

Få det bedste ud af din Innovationspraktik.

Læs mere og download