Boganmeldelse: Få et råt indblik i Sveriges ambitiøse arbejde med missionsorienteret innovation

Anmeldelse: I håndbogen 'Designing missions: Mission-oriented innovation in Sweden. A practice guide by Vinnova' får vi de tidlige erfaringer, der kan danne grundlag for det videre arbejde med missionsorienteret innovation, skriver chefkonsulent i CO-PI.

Missionsorienteret innovation vinder frem som et bud på svar på at gøre indtryk på vilde problemer.

De vilde problemer kræver et andet innovationsarbejde og andre samarbejder, end vi er vant til. Den grundlæggende antagelse er, at en missionsorienteret tilgang vil give bedre afsæt for koordinering og samspil mellem forskellige indsatser, der trækker i samme strategiske retning. 

Økonomen Mariana Mazzucato slog allerede i 2013 et slag for betydningen af det offentlige som innovationsdriver med bogen The Entreprenurial State – debunking public vs. private sector myths. De seneste år har hun fokuseret på missionsorienteret innovation som et bud på svar som nationalstaterne skal finde på de vilde problemer som klimakrisen og demografiske udviklinger. 

Forventningsglæde til svensk håndbog 

Den svenske innovationsmyndighed VINNOVA har siden 2019 arbejdet målrettet med at afprøve missions-orienteret innovation som tilgang til at finde svar på vilde problemer.

I CO-PI har vi nysgerrigt fulgt arbejdet, og forventningens glæde var derfor stor, da VINNOVA fortalte, at de samlede erfaringer og læring i en håndbog om missions-orienteret innovation. Jeg har dristet mig igennem de 600 siders læring og samlet tre styrker ved håndbogen - samt en frustration.

Læs bogen gratis her: Designing missions: Mission-oriented innovation in Sweden. A practice guide by Vinnova

OM BOGEN 

- Bogen 'Designing missions: Mission-oriented innovation in Sweden. A practice guide by Vinnova' beskriver, hvordan Vinnova udtænkte og testede en tilgang til missionsorienteret innovation, fra 2019 til 2022.

- Den er skrevet af Dan Hill med bidrag fra Brian Eno, Pernilla Glaser, Afton Halloran, Mariana Mazzucato, Darja Isaksson, Anja Melander, Marco Steinberg, Jakob Trollbäck and Amanda Wood.

- Den beskriver den baggrund for arbejdet, hvad angår innovationspolitik, strategisk design, og den lokale kontekst i Sverige, og det skitserer designprocessen udviklet af Vinnova i detaljer.

- Det er en form for playbook, der omfatter korte tekniske vejledninger til praksis samt kritisk refleksion over arbejdets form.

- Bogen giver en redegørelse for det udførte arbejde, samt refleksioner over, hvad arbejdet handlede om, i forhold til teori og praksis. Dette er i ånden af ​​at dele læselig praksis - muliggør diskussion og kritik, læring og tilpasning.

Læs bogen gratis her: Designing missions: Mission-oriented innovation in Sweden. A practice guide by Vinnova

Styrke 1: Tidlig deling af rå læring

VINNOVA har valgt generøst at dele detaljeret ud af de valg, de har truffet undervejs i deres design og gennemførsel af to missioner - samt deres refleksioner om valg og læring, der er opnået gennem arbejdet.

I en tid hvor missioner og missionsorienteret innovation vinder frem som tilgang, og vi ser flere og flere eksperimenter med at arbejde missionsorienteret, er det meget velkomment at dele læring tidligt. Et typisk alternativ ville være at afvente flere konkrete resultater og en omfattende evaluering, som vi først ville få adgang til flere år ud i fremtiden.

Så jeg tager hatten af for at dele ud af de allerførste læringer så tidligt, så vi andre har et bedre grundlag for det videre arbejde.  

Styrke 2: Konkretisering af mødet mellem top-down og bottom-up

Jeg brugte en del tid på at være forvirret i løbet af de første 100+ sider, fordi der var overraskende meget bottom-up-tilgang i at definere og rammesætte missionerne. Jeg oplevede nærmest, at VINNOVA vender missionstilgangen lidt på hovedet i forhold til det økonomen Mazzucato lægger op til, hvor staten (og EU) og policy definerer missionerne.

VINNOVAs tilgang er umiddelbart mere bottom-up med afsæt i verdensmålene som ramme. Missionerne defineres sammen med dem, det handler om og dem, der er en del af de systemer, som påvirker og påvirkes af det vilde problem. VINNOVA lægger et stærkere inddragelsesperspektiv ind i tilgangen, end jeg oplever Mazzucato lægger op til.

Håndbogen giver mange konkrete eksempler herpå – også de konkrete designgreb, som er brugt undervejs for at skabe gode inddragelsesrum. Der er frisk inspiration at hente til inddragelse af aktører. Bogen tegner dog også et billede af de ressourcer, det kræver, og her kan man kigge misundeligt til vores svenske naboer, der har valgt via VINNOVA at investere i den slags eksperimenter.

Det kræver særlige ressourcer, viden og kompetencer at afprøve missionsorienteret innovation i den skala, som VINNOVA gør. 

Styrke 3: Et bud på at løse skaleringsudfordringer.

"There is enough innovation in our system, to find examples and cases. However, if one accepts that innovation is about spark, sustainability and scale… Then we have reached a point, where we have spark, but not sustainability and scale across government. We risk investing to much in pilot projects that won't scale. And that creates frustration among innovators and damages the innovative work place culture."

Sådan sagde Canadas deputy minister, Graham Flack til et OECD-møde i maj 2017. Og den udfordring med at få skaleret, fastholdt og implementeret innovationer, vil jeg påstå, at vi stadig ikke er i mål med at løse.

I VINNOVAs håndbog er der interessante skaleringspointer at hente, når det gælder eksperimenter og afprøvning.

Vilde problemer er netop vilde – store og komplekse. Og når vi skal angribe dem, drukner vi ofte i kompleksiteten eller starter meget småt i et hjørne, hvor resultater er synlige på en kortere bane, men hvor skaleringen er vanskelig.

VINNOVAs bud er at tage udgangspunkt i et givent sted. Her mødes både de konkrete problemer og policy-issues på alle niveauer. Stedet bliver dermed omdrejningspunkt for missioner frem for, at vi stirrer os blind på sektorer og interessenter, og stedet vil danne grundlag for valget af relevante aktører og nødvendige ressourcer. 

Skaleringspointerne ligger i en antagelse om, at det givne sted ikke er unikt, og eksperimentet kan afprøves i andre kontekster. Dertil lægger VINNOVA op til muligheden for at skalere op til 'System Demonstrators', som er større prototyper med fuldt realiserede og udfyldte versioner af levende systemer.

Der er ingen tvivl om, at også det missionsorienterede innovationsarbejde kræver solid innovationsfaglighed, hvilket er tydeligt både i beskrivelsen af arbejdet med at bygge og teste prototyper og i arbejdet med de større 'System Demonstrators'. 

VINNOVA er netop nu i gang med at afprøve 'System Demonstrators' flere steder – og deres læring herfra bliver interessant at følge.

En frustration

Hvad er en håndbog? Det spørgsmål vendte jeg tilbage til flere gange, mens jeg læste den længe ventede håndbog om missionsorienteret innovation.

Ordbogen skriver, at en håndbog er:

  • En fagbog, som på overskuelig måde, fx alfabetisk eller systematisk, giver en fremstilling af det væsentlige inden for et emne eller fag
  • En lille bog, der giver praktisk vejledning angående en bestemt aktivitet, metode eller maskine

VINNOVAs håndbog er på 625 sider, så jeg synes ikke, vi kan karakterisere den som lille.

Den er en fagbog om et emne: missionsorienteret innovation. Strengt taget er den systematisk og opdelt i kapitler om at forberede udvikle og designe missioner, prototyper og systemdemonstratorer. Undervejs er forskellige typer sider visuelt fremhævet: fx uddybning af teknikker, processer og beskrivelser af pilot-missionerne, som de ser ud indtil nu.

Men er den overskuelig? Jeg må indrømme, at jeg for vild mere en én gang undervejs og mistede overblikket.

Konklusion: Læs eller ej?

Skal man så bruge tiden og energien på at læse håndbogen eller ej? Hvis man overvejer at arbejde missionsorienteret, så ja. Men læs ikke bogen fra ende til anden.

Slå ned på de oversigter og afsnit, der giver inspiration til de konkrete aktiviteter og valg i står over for i innovationsarbejdet. Der er god inspiration at hente til, hvordan man designer og afvikler missioner – også selvom VINNOVA har testet tilgangen i en meget stor skala med mange ressourcer. Erfaringerne kan tilpasses mindre skala.