CO-PI: Giv os innovationsfagligheden tilbage!

Hvordan skal vi løse de vilde problemer, hvis vi ikke har innovationskapacitet i den offentlige sektor? Vi skal have sproget og fagligheden tilbage, lyder det fra chefkonsulent i CO-PI.

Billede: Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI

Innovationskapaciteten er udsultet. Både i kommunerne, regionerne og i staten.

Samtidig buldrer de vilde problemer frem: Klimakrisen, mangel på arbejdskraft, mental mistrivsel blandt unge.

"Det er en uheldig cocktail. For hvordan skal vi løse udfordringerne, hvis vi sproget og fagligheden til innovation er væk? Vi mangler simpelthen værktøjerne," siger Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI.

Innovationsfaglighed gledet i baggrunden

Lad os tage fakta først: Den offentlige sektor er innovativ.

Fire ud af fem offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i en toårig periode, viser tal fra CO-PI's Innovationsbarometer.

Men fra at være noget, vi talte om, praktiserede og gjorde, er fokus på innovationsfaglighed i de senere år gledet i baggrunden. Den innovation, der sker, bliver ofte for uforsætlig og tilfældig.

Enormt pres på velfærdsstaten

Hvorfor er det overhovedet vigtigt?

Fordi vi mere end nogensinde har brug for det sprog og de tilgange, processer og metoder, som innovationsfaget tilbyder, forklarer Lene Krogh Jeppesen:

"Der er et enormt pres på velfærdsstaten. Vi mangler arbejdskraft, vi står over for mange forskellige kriser, og hele den offentlige sektor skriger på radikalt nye løsninger," siger hun.

"For bare fem år siden var der viden, man kunne sætte ind med, når man stod over for problemstillinger, der kræver nogle helt andre svar. Den innovationsviden er simpelthen væk nu. Den er ikke længere prioriteret. Det betyder, at man famler på en helt anden måde i dag."

🔥 Tilmeld dig CO-PI-brevet

  • CO-PI's nyhedsbrev med aktuel og relevant viden.
  • Få nyheder om CO-PI's aktiviteter og arrangementer, brugbare værktøjer, nyttig viden, inspiration og gode eksempler.
  • Udkommer 1-2 gange om måneden.

Blomstrede frem med innovationsenheder

Lidt historie: MindLab blev skabt i 2002 som det daværende Økonomi- og Erhvervsministeriets interne væksthus for nytænkning og innovation – og blev i både 2007 og 2013 udvidet med flere ministerier.

Center for Offentlig Innovation (COI) så dagens lys i 2014, og Center for Innovation i Aarhus (CFIA) åbnede dørene i 2016.

Fra 00'erne og op gennem 2010'erne år blomstrede det frem med innovationsenheder lokalt i kommuner, regioner og på statslige arbejdspladser. Der blev dedikeret ressourcer til intern innovationskapacitet.

Forsvundet som sand mellem fingrene

I dag er historien en anden.

De personer, der før sad med innovationsfaglighed i konsulentlaget ude i kommunerne, regionerne og på statslige arbejdspladser, er ofte væk.

Det betyder, at den helt grundlæggende viden om, hvordan man går innovativt til en udfordring, der ikke findes en kendt løsning på, er forsvundet som sand mellem fingrene, forklarer Lene Krogh Jeppesen:

"Vi oplever, at det ikke længere er en dedikeret ressource. Groft sagt skærer man ind til benet i konsulentlaget, fordi man ikke kan forsvare at spare på velfærds- og omsorgsområderne. Det er en logisk tankegang – men det betyder, at man fjerner de strukturer, der understøtter innovation."

Vilde problemer, vilde løsninger

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Behov for at genopdage evner

Fortællingerne har Lene Krogh Jeppesen fra kommunerne, regionerne og de statslige arbejdspladser selv.

Her er fortællingen, at innovationsindsatsen er presset i bund. Og at politikerne og det øverste ledelseslag ofte ikke kan overskue at give sig i kast med de vilde problemer.

"Vi skal ikke tilbage til 2010-versionen og have alle innovationsenhederne tilbage. Det er helt fint, at innovationsfeltet er modnet, og at innovation er blevet forankret i driften," siger Lene Krogh Jeppesen.

"Men der er et behov for at få genopdaget nogle kompetencer og evner. Der foregår en masse inkrementel innovation, som ingen kalder innovation, og vi har ikke et fælles sprog og værktøjer. Hvis ingen kender til værktøjerne og metoderne, bliver det meget sværere at håndtere udfordringerne – og at få spredt de gode løsninger videre."

Insisterer på sprog og faglighed

CO-PI har fortsat fokus på innovationsfaglighed. Vi understøtter innovation i alle faser og tilbyder sparring og rådgivning til organisationer, der har behov for hjælp.

Lene Krogh Jeppesen håber, at flere offentlige arbejdspladser vil tage handsken op:

"I princippet kan man sige: Fint nok, det er da ligegyldigt, om hende der vil have, at man skal tale om innovation på en bestemt måde. Men der er faktisk en pointe i at insistere på at få sprog og faglighed tilbage i fokus," forklarer Lene Krogh Jeppesen.

"Erfaringerne viser, at hvis man har forudsætningerne for at lave innovation selv på et lille niveau, har man gode forudsætninger for også at kunne arbejde innovativt med det, som de vilde problemer kalder på. For hvis du har innovationsmuskler og et sprog for det – så ved du også, hvad du kan gøre," slutter hun. 

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Lene Krogh Jeppesen
Chefkonsulent, CO-PI

61 81 31 05 | [email protected]