CO-PI hejser flaget: Her kan du møde os på Folkemødet 2023

CO-PI deltager endnu engang i Folkemødet, der løber af stablen i Allinge på Bornholm den 15.-17. juni.

Billede: CO-PI på Folkemøde 2023

Innovative offentlige indkøb, vild finansiering, tidsbesparende teknologi.

CO-PI hejser endnu engang flaget på Folkemødet, som denne gang løber af stablen den 15.-17. juni.

I år deltager fra CO-PI:

 • Direktør Pia Gjellerup
 • Programchef Ole Bech Lykkebo
 • Chefkonsulent Rikke Thorlund Haahr
 • Strategisk konsulent Lotte Rømer Grove
 • Seniorprojektleder Anne Marie Berg
 • Seniorprojektleder Johannes Leidesdorff
 • Seniorprojektleder Julie Munk
 • Servicedesigner Julie Lund Christensen
 • Innovationskonsulent Line Vestergaard
 • Kommunikationskonsulent Karin Anna Harvest
 • Kommunikationskonsulent Jonathan Storm Simonsen

Vi glæder os til at møde jer alle til gode debatter og spændende samtaler.

Her kan du møde CO-PI på Folkemødet:

 1. Vilde løsninger på et vildt problem: Ulighed i sundhed
 2. Hvordan leder vi politisk de vilde problemer?
 3. Spænd innovation for den offentlige indkøbsvogn
 4. Ud af klemmen? Kan skala frigive tid i kommunerne?
 5. Vilde problemer kalder på vild ny finansiering

Vilde løsninger på et vildt problem: Ulighed i sundhed


Tidspunkt:
 Torsdag den 15. juni, kl. 11:30 - 12:30

Sted: Brandstationens Debattelt (D5)

Arrangeret af: CO-PI, Resonans, FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse og Institut for Folkesundhed

Beskrivelse: Hvorfor skal vi arbejde på tværs af sektorer, fagligheder og roller for at håndtere vilde problemer som ulighed i sundhed?

Når vi arbejder med vilde problemer, ligger løsningerne aldrig lige for. Derfor har vi allieret os med eksperter, der kan gøre os klogere på, hvordan vi kan tage kampen op med ulighed i sundhed. Hvilke innovative løsninger kan understøtte håndteringen af ulighed i sundhed? Hvilke politiske, ledelsesmæssige og borgernære tilgange skal i spil?

Eventen vil bestå af et debatpanel og et løsningsgalleri, hvor du kan få inspiration fra konkrete erfaringer med at håndtere uligheden i sundhed: Social Sundhed, der understøtter sårbare borgeres vej igennem sundhedssystemet og Børnenes Bornholm, der arbejder med sundhedsfremme og den tidlige forebyggelse blandt børn, unge og familier.

I debatpanelet kan du møde en borgmester, en regionsdirektør, en privat topleder og forskere, der vil dele perspektiver og invitere teltet med til dialog og debat.

Tema: Sundhed, omsorg og forebyggelse

→ Find arrangementet på Folkemødets hjemmeside (folkemoedet.dk)

Hvordan leder vi politisk de vilde problemer?


Tidspunkt:
 Torsdag den 15. juni, kl. 15:15 - 16:15

Sted: Brandstationens Debattelt (D5)

Arrangeret af: CO-PI, Resonans og FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse

Beskrivelse: Samfundet står midt i massive udfordringer, men hvor ligger løsningerne, og hvilken rolle spiller politikerne, når retningen skal udstikkes?

De ’vilde problemer’ står ofte uden én ejer, men de skal alligevel løses af regionalt med et smalt opdrag eller af økonomisk pressede kommunalbestyrelser. Hvilket politisk lederskab kræver det at håndtere de vilde problemer, og hvordan bliver der plads til visioner, mod og tværgående lederskab?

På dette års Folkemøde sætter Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) sammen med Resonans og Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse spot på de vilde problemer, og diskuterer forudsætningerne for at skabe nye, vilde løsninger i offentlig-privat samarbejde.  

Vilde problemer er højest på agendaen nu og i fremtiden. Der ligger et omfattende politisk arbejde med at håndtere de fundamentale ændringer, vi som samfund står over for. Hvad er barriererne, og hvad kræver det af samspillet med borgere, virksomheder og embedsværk?

Sammen med toneangivende eksperter og politikere, der arbejder med vilde problemer, ser vi på nye politiske roller og lederskab, midt i en vild tid. Kom og deltag i debatten, hvor vi udforsker bredt og zoomer ind på det politiske lederskab af den grønne omstilling.

Tema: Retspolitik og forvaltning

→ Find arrangementet på Folkemødets hjemmeside (folkemoedet.dk)

Spænd innovation for den offentlige indkøbsvogn


Tidspunkt:
 Fredag den 16. juni, kl. 11.30-12.30

Sted: Kæmpestrandens debattelt (J5)

Arrangeret af: CO-PI og Erhvervshus Hovedstaden

Beskrivelse: 400 milliarder kroner. Så meget køber den offentlige sektor ind for om året. CO-PI undersøger om det offentlige kan få endnu mere for pengene, ved at være innovative og arbejde tættere sammen med den private sektor.

Samtidig står vi midt i et hav af vilde problemer med arbejdskraftmangel, mistrivsel og klima som de mest fremtrædende. Alle kræver nytænkning og alternative (vilde) løsninger, og vi bliver som samfund nødt til at samles for at gøre noget helt nyt ved udfordringerne.

CO-PI undersøger, sammen med stærke stemmer fra den private og den offentlige sektor, om mere mod og passende risikovillighed i de offentlige organisationer, kan være midlet der muliggør det offentlige og det private til at udvikle og implementere de rigtig gode løsninger sammen.

Hop med op i den offentlige indkøbsvogn og se hvordan det offentlige og det private kan bruge indkøb som middel til at tackle i hvert fald nogle af de vilde problemer.

Tema: Offentlighed, dialog og diskussion - Vækst, erhverv og beskæftigelse

→ Find arrangementet på Folkemødets hjemmeside (folkemoedet.dk)

Ud af klemmen? Kan skala frigive tid i kommunerne?


Tidspunkt:
 Fredag den 16. juni, kl. 15:15 - 16:15

Sted: Kæmpestrandens debattelt (J5)

Arrangeret af: CO-PI

Beskrivelse: Hvad gør vi, når velfærdsservice bliver umulig, fordi vi mangler mennesker? Når ældre borgere kommer i klemme, fordi der mangler plejepersonale til at yde basal service - også selvom politikerne gerne vil bruge penge og går nye veje for at finde nye løsninger? Vi innoverer i stor skala, selvfølgelig!

Erfarne og modige kommuner løfter velfærdsinnovation til næste niveau, når de byder andre kommuner ind i arbejdet med at sikre fremtidens fortsatte velfærd. Sammen og med afsæt i konkrete behov inviterer Aalborg og Aabenraa Kommuner til dialog med markedet om løsninger på udfordringerne.

I debatten diskuterer vi perspektiver og potentialer ved den nye tilgang med repræsentanter fra VIVE, DI og FH. Der er også plads og lejlighed til, at du kan deltage i debatten og sætte en klemme i den ekspert, du ønsker at engagere i debatten.

Kom og hep på kommunerne i deres kamp for at komme ud af kapacitetsklemmen.

Tema: Sundhed, omsorg og forebyggelse

→ Find arrangementet på Folkemødets hjemmeside (folkemoedet.dk)

Vilde problemer kalder på vild ny finansiering


Tidspunkt:
 Lørdag den 17. juni, kl. 15:15 - 16:15

Sted: Kæmpestrandens debattelt (J5)

Arrangeret af: CO-PI

Beskrivelse: Hvordan finansierer vi offentlig-privat innovation, der fremmer vilde grønne løsninger?

Det handler ikke kun om at finde flere penge, men om at turde bruge dem, vi har, på nye måder – i samarbejde, langsigtet, systemisk og missionsrettet.

Skal vi som samfund lykkes med at finde løsninger på de vilde problemer, er der behov for risikotolerant kapital, som sikrer, at den private sektor ikke bærer risikoen alene.

Effektive finansieringsmodeller, der også kan skabe incitament blandt offentlige ordregivere til at kaste sig ud i mere risikobetonede innovative indkøb.

Hvorfor halter vi i Danmark langt bagefter de nordiske lande, når det handler om finansiering af offentlig-privat innovation?

Kom til debat med CO-PI om, hvordan morgendagens vilde finansiering ser ud i tværsektoralt samarbejde. Hvem skal gøre hvad anderledes, og hvor er der inspiration at hente?

Tema: Klima, miljø og energi - Økonomi, finans og skat

→ Find arrangementet på Folkemødets hjemmeside (folkemoedet.dk)