CO-PI på Folkemødet: Hvordan finder vi vilde løsninger på ulighed i sundhed?

Hvordan kan vi arbejde på tværs af sektorer og fagligheder for at håndtere ulighed i sundhed? Det spørgsmål har vi stillet Annemarie Zacho-Broe, adm. direktør i Region Sjælland og forkvinde for Social Sundhed, og Jakob Riis, adm. direktør i Falck.

Billede: Annemarie Zacho-Broe, adm. direktør i Region Sjælland, og Jakob Riis, adm. direktør i Falck.

Skal Danmark bevare et stærkt fagligt sundhedssystem, som borgerne har tillid til – alt imens arbejdskraften mangler og efterspørgslen stiger – skal der tænkes anderledes?

Hvordan kan vi behandle forskelligt for at behandle lige, og hvordan bruger vi ressourcerne bedst?

Det er emner, CO-PI debatterer på dette års Folkemøde.

Tyvstarter og varmer op

Allerede nu tyvstarter vi og lader to centrale aktører varme lidt op til debatten:

  • Annemarie Zacho-Broe, adm. direktør i Region Sjælland og
  • Jakob Riis, adm. direktør, Falck

– deler her deres indledende tanker om, hvad der kan gøres anderledes.

Innovation og nye samarbejdsformer kan vende udviklingen

Udover at være regionsdirektør, er Annemarie Zacho-Broe også forkvinde for foreningen Social Sundhed, der er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed.

Det sker b.la. ved, at frivillige ledsager socialt udsatte til deres aftaler i sundhedsvæsenet.

"Uligheden og skævheden er stor i sundhedsvæsnet, men af hensyn til vores borgere påtager vi os ansvaret for at finde de løsninger, der hjælper vores sundhedsvæsen. Derfor tænker vi hver eneste dag i nye løsninger og samarbejdsformer, og hvordan vi kan bruge ny teknologi til fx at skabe nærhed i sundhedstilbuddene," siger Annemarie Zacho-Broe.

Annemarie Zacho-Broe er regionsdirektør i Region Sjælland og forkvinde for foreningen Social Sundhed. Foto: Fredericia Kommune.

Monitorering af patienter med demens

Annemarie Zacho-Broe mener, at innovation kombineret med nye samarbejdsformer skal spille en lagt større rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

"Mulighederne bliver kun større, hvis vi også sammentænker innovative løsninger i det private med virkeligheden og driften i det offentlige," siger Annemarie Zacho-Broe og fortsætter:

"For eksempel har man på Nykøbing F. Sygehus sammen med en privat virksomhed udviklet en monitorering, der gør, at de fra kontoret kan se, om en dement patient er ved at rejse sig fra sengen eller sover dårligt, så de kan forebygge faldulykker eller gå ind og hjælpe patienten."

Har udviklet landets første e-hospital

På spørgsmålet om, hvilke innovative løsninger og tilgange, der kan skabe mere lige adgange til sundhed og tage højde for rekrutteringsproblemer, nævner Annemarie Zacho-Broe to eksempler på innovative løsninger i Region Sjælland:

"Vi har selv i regionen udviklet landets første e-hospital, hvor patienter kan blive indlagt i eget hjem eller på en kommunal plads, og en psykiatrisk onlineklinik med fysisk beliggenhed i København med bedre mulighed for rekruttering af speciallæger," siger Annemarie Zacho Broe.

"Det er begge fremragende eksempler på innovation."

Sundhed skal være mere tilgængelig

Hvordan ser en privat aktør inden for sundhedsområdet behovet for nytænkning i forhold til ulighed i sundhed?

Jakob Riis, administrerende direktør i Falck, mener, at vi er nødt til at gentænke og ændre måden, vi leverer sundhed på.

Både så sundhed bliver mere tilgængeligt, og vi skaber nye sundhedsløsninger, der kan hjælpe flere for færre ressourcer.

Jakob Riis er administrerende direktør i Falck og mener at partnerskaber mellem det offentlige og private gør det lettere at løse de vilde problemer. Foto: Falck

Sundhed skal hjem til borgerne

"Sygdomsbilledet og demografien ændrer sig, og det er sundhedsvæsnet nødt til at indrette sig efter. Der er ikke hænder nok til blot at fortsætte, som vi hidtil har gjort - det er efterspørgslen på pleje og behandling alt for stor til. Når sundhedsvæsnet er presset, så rammer det oftest skævt – både geografisk og i forhold til ressourcer," siger Jakob Riis.

Han fremhæver, at vi er nødt til at fremme adgangen til sundhed og øge forebyggelsen af akutsituationer.

"I stedet for en hospitalstyret infrastruktur skal vi skabe nye modeller, der er skræddersyet til løbende pleje og monitorering af fx multisyge," siger Jakob Riis.

Sæt ind før det bliver akut

Falck samarbejder med forskellige nationale sundhedssystemer, der kæmper med samme udfordringer, og hvor anderledes måder at monitorere, behandle eller indlægge borgere i eget hjem vinder indpas - og det er en fordel for både akutfunktionerne og borgerne, påpeger Jakob Riis.

Hvad skal der til for at få sat yderligere gang i det offentlige-private samspil om innovative løsninger på sundhedsområdet – hvor er mulighederne, og hvor er der knaster?

"Vi skal bruge vores begrænsede sundhedsfaglige rigtigt, hjælpe patienterne inden situationen udvikler sig til akut, og det skal vi gøre i stor skala. En sådan omstilling vil være en næsten umulig opgave for det offentlige alene – men lettere i partnerskaber mellem det offentlige og private, hvor vi sammen kigger på, hvad det er for et problem, der skal løses. Frem for blot udspecificerede udbud, hvor der ikke er plads til at tænke nyt." siger Jakob Riis.

Kom med på Folkemødet og deltag i debatten

På dette års Folkemøde kan du høre Annemarie Zacho-Broe og Jakob Riis debattere emnet med en række centrale aktører på social- og sundhedsområdet.

Vilde løsninger på et vildt problem: Ulighed i sundhed

Kom til debat om vilde løsninger på Folkemødet arrangeret af CO-PI, Resonans, FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse samt Institut for Folkesundhed.

I debatten kan du møde:

Annemarie Zacho-Broe, adm. direktør i Region Sjælland og forkvinde for Social Sundhed

Jakob Riis, adm. direktør, Falck

Tomas Breddam, borgmester, Roskilde Kommune

Anna Paldam Folker, professor, Institut for Folkesundhed

Vibeke Normann Andersen, direktør, SUS (socialt udviklingscenter)

Anja Budde, borger, Social Sundhed

Kristen Gravholt, medicinstuderende og frivillig brobygger

Anne-Mette Scheibel, partner, Resonans

David Jul, partner, Resonans

Lotte Rømer Grove, strategisk konsulent, Center for Offentlig-Privat Innovation

Anne Marie Berg, seniorprojektleder, Center for Offentlig-Privat Innovation

Tid og sted

Torsdag d. 15/6 2023 kl. 11:30 - 12:30, Brandstationens debattelt, Allinge.

→ Læs mere om debatten på Folkemødets programside (folkemoedet.dk)