CO-PI på Folkemødet: Hvorfor virker teknologiske løsninger ikke i ældreplejen!

Mange mener meget om ældreplejen og det, der ikke virker. Færre ved, hvad opgaverne virkelig handler om. CO-PI debatterer brug af velfærdsteknologi i ældreplejen på Folkemødet. To stærke stemmer tyvstarter og varmer op til debatten med Pia Gjellerup fra CO-PI.

Billede: Thune Korsager, vicedirektør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation deltager i CO-PI's debat på Folkemødet fredag den 14. juni, kl.14.30-15.15 på Fagbevægelsens Plads.

Når vi mangler medarbejdere, skal vi virkelig bruge dem, vi har, rigtigt. Hvordan finder vi ud af, om vi gør det?

Det er tid til at sætte opgaven under lup og udforske medarbejdernes rolle, før vi finder nye løsninger.

Det er et blandt flere emner, CO-PI debatterer på dette års Folkemøde nærmere bestemt på Fagbevægelsens Plads, fredag den 14. juni kl.14.30-15.15.

Tyvstarter og varmer op til Folkemødet

Allerede nu tyvstarter vi, og lader tre centrale aktører varme op.

  • Thune Korsager, vicedirektør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
  • Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Pia Gjellerup, direktør i CO-PI

De deler her deres indledende tanker om, hvad der skal til for, at velfærdsteknologi giver værdi for borgerne.

Mange ting i gang på samme tid 

Implementeringen af nye teknologiske hjælpemidler er ofte en stor opgave, og der er konkurrence om opmærksomheden. Både på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Der er ofte en masse initiativer i gang på samme tid – det kan være initiativer, som organisationen selv sætter i gang eller tiltag fra nationalt hold.

Samtidig kræver hverdagen på særligt plejehjemmet hurtig omstilling fra medarbejderne ud fra beboernes dagsform.

Debatten om pleje og velfærd rækker ud over politiske diskussioner og teknologiske løsninger. Den berører os alle: Ældre, der har brug for pleje, deres familier, de dedikerede medarbejdere, beslutningstagere og alle i den offentlige debat.

Billede:
Billede: Thune Korsager, vicedirektør i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Her arbejder over 7.000 medarbejdere med pleje- og omsorgsrelaterede opgaver. 6.500 borgere modtager hjælp i eget hjem. Kommunen har 51 plejehjem med plads til 2.300 beboere. Foto: Aarhus Kommune

Ledetråde - en fælles ambition og vejviser i Aarhus

Aarhus Kommune har høstet både national og international anerkendelse for deres mangeårige arbejde med at implementere velfærdsteknologi. Både til gavn for borgernes livskvalitet og som et væsentlig bidrag til at skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Som en del af den øverste ledelse i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune er det Thune Korsagers ansvar at sikre, at borgerens værdighed og tryghed prioriteres højt, og at medarbejderne kan se værdien af at tage velfærdsteknologien i brug - og vel at mærke holde fast i brugen.

"Velfærdsteknologi kan være differencen mellem frihed og afhængighed, mellem tryghed og angst, og mellem sundhed og sygdom. Både hos borgere, pårørende og medarbejdere. Hvis ikke alle forstår den ligning, og hvad deres rolle er heri, så har vi fejlet i vores implementering", siger Thune Korsager.

Mest mulig magt til borgerne 

Kommunen har sat handling bag ordene og insisterer på, at velfærdsteknologi både er en måde at 'holde borgerne væk' på, men samtidig også et greb til at give borgere mest mulig 'magt' i alle livssituationer.

"Vi har udviklet fem ledetråde for vores arbejde med sundhed og omsorg i kommunen. Vi har skrottet alle de svulstige virksomhedsplaner og de floromvundne strategiplaner og kogt det ind til fem bouillonterninger: Tre med borgersmag og to med medarbejdersmag. En væsentlig ingrediens i alle fem ledetråde er velfærdsteknologi og digitalisering," siger Thune Korsager og tilføjer:

"Men det er så vigtigt at have øje, for velfærdsteknologi ikke en simreret. Den kan ikke bare passe sig selv. Der kommer konstant nye produkter på markedet og nye medarbejdere på arbejdspladsen. Så der skal konstant røres i gryden". 

Han ser frem til Folkemødet, hvor han vil give eksempler på, hvornår det lykkes - og hvornår og hvorfor det ikke gør. 

→ Læs mere om ledetrådene - Sundhed og Omsorgs strategi i Aarhus Kommune (aarhus.dk)

Billede: Nanna Højlund, næstformand i FH: "Velfærdsteknologi skal give medarbejderne mere tid og overskud til den menneskelige kontakt. Mere overskud giver bedre arbejdsmiljø og gladere medarbejdere, der bedre kan gøre en forskel for borgerne." Foto: FH

Det batter, når kommunerne går sammen

Nanna Højlund er næstformand i FH, og hun efterlyser, at kommunerne i højere grad går sammen og finder fælles løsninger.

Hun er meget optaget af, hvordan fremtidens social- og sundhedssektor kan udvikles og styrkes med ny velfærdsteknologi for at styrke kvaliteten, bruge ressourcerne bedre og skabe et bedre arbejdsmiljø på sundheds- og plejeområdet.

"Vi ved, at ældreområdet står over for en kæmpe forandring i den kommende ældrelov. Derudover har partierne bag aftalen varslet en national strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen," siger Nanna Højlund, og fortsætter:

"Teknologien skal være vores ven, for hvis vi gør det rigtigt, kan vi give medarbejderne flere kræfter til at hjælpe de borgere, der har brug for det. Det vigtige er, at teknologien støtter mennesket og den menneskelige kontakt, som jo er det bærende i ældreplejen og de fag, hvor man indgår i relationer."

Billede: Pia Gjellerup, direktør i CO-PI: "Ingen organisation kan medvirke til alle former for udvikling og investering. Der skal prioriteres for at få både de økonomiske og de mandskabsmæssige ressourcer til at række. Men der er heller ikke nogen organisation, der kan undlade at være med til noget." Foto: Rasmus Lind

Velfærdsteknologi kan ende under trappen

Pia Gjellerup, direktør i CO-PI, har i en årrække beskæftiget sig indgående med offentlig innovation og har dermed indblik i succeserne, men også i de innovationsprojekter, hvor effekten er udeblevet.

"Vi har alle forstået, at der bliver flere ældre, og at kommunerne får meget svært ved at rekruttere de medarbejdere, der er brug for. Svaret er ofte nye velfærdsteknologiske løsninger. Men de kræver mere end selve teknologien. Ellers ender løsningerne 'i kælderen” til ingen verdens nytte'," siger Pia Gjellerup.

Det er langt fra alle velfærdsteknologiske løsninger, der viser sig at være levedygtige og kan give det løft i pleje- og omsorgsarbejdet, som er tiltænkt, mener Pia Gjellerup.

"Succes kræver først og fremmest, at de reelle behov afdækkes. Ellers får vi løsninger, der nok er smart tænkt, men som slet ikke rammer ind i kernen af behovene. Plejepersonalet skal kunne genkende de behov, som teknologien forsøger at tilfredsstille. For det er dem, der er eksperter i den hverdag, teknologien skal virke i," siger Pia Gjellerup og opfordrer alle, der er interesserede i at være med til at debattere emnet til at komme forbi Fagbevægelsens Plads på Folkemødet .  

Hvorfor virker teknologiske løsninger ikke i ældreplejen!

 

Med CO-PI's direktør Pia Gjellerup som moderator dykker et stærkt panel ned i problemet: Hvem er de borgere, vi taler om? Hvad er deres behov, og hvordan sikrer vi, at teknologi og menneskelig pleje arbejder sammen for at opfylde dem?

I panelet kan deltager: 

  • Nanna Højlund, næstformand og stedfortrædende formand, FH
  • Line Brandt Nørreslet, Velfærdsteknologikonsulent, Bornholms Region kommune 
  • Thune Korsager, vicedirektør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
  • Line Vestergaard, innovationskonsulent, CO-PI
  • Moderator: Pia Gjellerup, direktør, CO-PI 

Tidspunkt: Fredag den 14. juni 2024, kl.14.30-15.15

Sted: Loungescenen – Fagbevægelsens Plads

Arrangeret af: CO-PI

Beskrivelse:

Tema: Sundhed, omsorg og forebyggelse

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Lotte Rømer Grove
Strategisk konsulent, CO-PI

61 81 31 08 | [email protected]