Når innovation lykkes: "Det kan noget at blive klogere sammen om løsninger til inkontinens"

En vigtig læring af skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' er, at vi kan få rigtig meget ud af at have strategiske partnerskaber på tværs af flere offentlige indkøbere, så vi kan hjælpe hinanden og blive klogere sammen. Fordi vi går sammen og arbejder på tværs, kan vi nå længere og opnå et højere vidensniveau hurtigere.

Billede: Louise Weikop (tv) og Anne Marie Berg (th) præsenterede de foreløbige resultater for skaleringsproccesen 'Sammen om løsninger til inkontinens' på den udsolgte konference 'Når Innovation Lykkes – på tværs 2024', der var arrangeret af Danish Life Science Cluster og SOSU Nord i Aalborg den 11. april.

Kontorchef Louise Weikop, Senior og Omsorg i Aalborg Kommune, var det gode eksempel på, at det giver mening og er værdifuldt at gå sammen med andre organisationer om at skabe innovation.

Hun deltog sammen med seniorprojektleder Anne Marie Berg fra CO-PI på den årlige innovationsdag i Aalborg med et oplæg om skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'.

En proces, faciliteret af CO-PI, hvor fem kommuner er gået sammen med Danish Life Science Cluster og CO-PI om at finde nye løsninger til inkontinens.

Kom til konference: Tid til at skifte?

Den 3. juni inviterer CO-PI, Danish Life Science Cluster og de fem kommuner i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' til konferencen 'Tid til at skifte?'.

Her kan du få viden om nye løsninger, netværk inden for kontinenspleje og inspiration til innovative offentlige indkøb.

Hør også om Aarhus, Aalborg, Gladsaxe, Hillerød og Hjørring Kommuners krav nye krav i fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens.

Vil du med?

Stor interesse for oplæg om skaleringsproces

Salen i Aalborg var fuld af interesserede og spørgelystne fagpersoner inden for sundhedssektoren, da Louise Weikop sammen med Anne Marie Berg på innovationsdagen løftede sløret for nogle af de indsigter og resultater, som parterne bag skaleringsprocessen har opnået i et intenst og tæt samarbejde.

Aalborg Kommune var den første kommune, der i maj 2023 tog initiativ til skaleringsprocessen, og ved arrangementet delte Louise Weikop ud af sine erfaringer med at deltage.

Hun forklarede, at Aalborg Kommune gik ind i arbejdet med et ønske om at nå frem til nye løsninger til borgere med permanente inkontinensproblemer i plejeboliger. 

"Vi oplever i vores plejeboliger, at inkontinens er en stor udfordring, der påvirker borgernes livskvalitet. Op mod halvdelen af alle dem, der bor på plejehjem, er permanente blebrugere. Vi estimerer, at der bliver foretaget 3.000 bleskift om dagen i vores plejeboliger. Vi bruger cirka 900 mandetimer om dagen på blepleje," påpegede hun.

"Bleer er dyre. Vi bruger i Aalborg Kommune 7½ million kr. om året på voksenbleer. Så det har ret stor volumen."

Fakta: Hvad er en skaleringsproces?

CO-PI's skaleringsprocesser er en vej til mere skala og innovationshøjde i offentlige indkøb.

Danmark har stort potentiale for at øge innovationseffekten af de 400 mia. kr., der årligt bruges på offentlige indkøb.

Derfor samler CO-PI's skaleringsprocesser flere offentlige organisationer om én fælles udfordring – fra fælles behovsudforskning til fælles hensigtserklæring.

På den måde bliver det mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

Se projektsiden: 'Sammen om løsninger til inkontinens'

Alle kan få gavn af skaleringsprocessens resultater

Aalborg Kommune vil øge værdigheden hos borgerne, frigive tid hos medarbejderne – og undgå at forøge udgifter til inkontinens, forklarede Louise Weikop videre.

"Udfordringen er svær at løse uden nye teknologiske løsninger. De teknologier, der findes på markedet, ramte ikke vores behov særlig godt. Så der var basis for, at vi gik sammen med andre kommuner for at undersøge behov og finde ud af, hvad vi skal finde af løsninger med markedet. Det samarbejde, vi har haft indtil nu, har været super godt," fortalte Louise Weikop. 

Hun nævnte også, at alle kommuner i hele landet kan få glæde og gavn af de indsigter, som skaleringsprocessen fører frem til:

"Vi har fået sat ord på kompleksiteten og variationen i vores behov på tværs af fem kommuner både i forhold til borgerne og i forhold til vilkår og behov hos medarbejderne. Det er sket på en meget systematisk og grundig måde – og det havde vi nok ikke løftet hver især. Hvis man udvikler løsninger, der passer til de her behov, så tror vi på, at de passer generelt til kommunerne i Danmark," sagde Louise Weikop. 

Hun understregede samtidig, at materiale og viden i forbindelse med skaleringsprocessen bliver offentligt tilgængeligt.

Stor fokus på behovsudforskning

Seniorprojektleder i CO-PI Anne Marie Berg understregede, at der er i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' – som i CO-PI’s andre skaleringsprocesser – har været stor fokus på at lave en grundig behovsudforskning. 

Når innovation skal lykkes, er det afgørende at blive i behovsudforskningen og få en grundig forståelse, før man kigger på potentielle løsninger.

"Vi har i behovsudforskningen være ude på tre plejehjem i tre døgn for at få en god forståelse af, hvilke arbejdsgange, der er omkring inkontinens. Vi har for eksempel fået svar på: Hvem er de inkontinente borgere, og hvem er medarbejderne, der udfører kontinensplejen?" sagde hun fra scenen.

"Herefter har vi været rundt i kommunerne og lavet en genkendelse af resultaterne, så vi har fået vores empiri kvalificeret. På den baggrund er vi gået til markedet og har haft en dialog om fremtidige løsninger."

Billede: Hvordan skaber vi sammen en robust sundhedssektor - det emne var til debat på den årlige innovationsdag i Aalborg, hvor senior projektleder Anne Marie Berg fra CO-PI deltog i et oplæg sammen med kontorchef Louise Weikop fra Aalborg Kommune.

Nye løsninger skal passe ind i kompleks plejesituation

Anne Marie kom også ind på, at CO-PI som facilitator af skaleringsprocessen har haft fokus på forskellige bundlinjer:

"Data viser, at 60-80 procent af borgerne på plejehjem i dag har en svær kognitiv funktionsnedsættelse – og det betyder, at plejepersonaet er en væsentlig målgruppe for fremtidens løsninger, fordi de skal håndtere dem. Vi skal samtidig undgå, at de løsninger, vi finder, er for omkostningstunge. Ud over det skal vi gerne reducere klimabelastningen." 

Men et af de vigtigste fokusområder er at sikre, at løsningerne passer til borgernes og medarbejdernes behov, og at arbejdsmiljøet forbedres i en hverdag præget af en kompleks arbejdsgang:

"Kontinenspleje kan være hårdt arbejde, og både borgergruppen og medarbejdergruppen er diverse. Det betyder, at vi har nogle komplekse arbejdsgange, og det skal løsningerne virke i. Vi har haft en tidlig dialog med markedet baseret i vores behovsudforskning, og vi har holdt konference og workshop med 22 virksomheder og efterfølgende holdt 1:1 møder med 16 forskellige virksomheder," fortalte Anne Marie Berg og fortsatte: 

"Vi har set på, hvor modne de her løsninger er, og i hvor høj grad de bidrager til opgaveløsningen. Men det er også afgørende for os, at fremtidens løsninger ikke gør arbejdsgangene mere komplekse, og at personalet ikke bliver belastet med mere arbejde fx hvis de skal forholde sig til flere enkeltstående teknologiske løsninger i deres hverdag."

Aalborg Kommunes udbytte af at deltage i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' er:

 • Grundig behovsafdækning som går på tværs af flere kommuner
 • Mulighed for at efterspørge løsninger, der ikke kun passer os selv
 • Adgang til erfaring og ekspertise fra partnerkommunerne
 • Bred viden om aktuelle produkter på markedet
 • Bredt kendskab til produkters relevans ift. egen praksis
 • Tværkommunal fælles definition af muligheder fremadrettet

Alle kan deltage i videre samarbejde   

Anne Marie Berg afsluttede sit indlæg med at invitere alle interesserede parter til at deltage konferencen 'Tid til at skifte?' den 3. juni kl. 11-16 på SOSU H i København.  

"Alle kan være med – kom og hør mere om hvordan! Det gælder både ambitiøse kommuner, innovative virksomheder og engagerede studerende," sagde hun. 

På konferencen vil de fem kommuner, CO-PI og Danish Life Science Cluster offentliggøre en hensigtserklæring om, hvordan kommunerne vil gå videre sammen for i sidste ende at foretage innovative indkøb af løsninger i et offentligt-privat innovationssamarbejde.     

Tilmeld dig som privat virksomhed, hvis du vil:

 • I dialog med kommuner og have indsigt i deres behov, forventninger og ønsker til offentligt-privat samarbejde om nye velfærdsteknologier
 • Have indsigt i, hvor komplekst det er at implementere velfærdsteknologi i en praktisk virkelighed
 • Have indsigt i foreløbig fem kommuners nye krav i fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens

Tilmeld dig som offentlig organisation, hvis du vil:

 • Høre om skaleringsprocessen ‘Sammen om løsninger til inkontinens’ og den fælles hensigtserklæring, som foreløbig fem kommuner underskriver
 • Deltage i det kommende offentligt-private samarbejde om fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens
 • Have ny viden, netværk og inspiration om innovative offentlige indkøb 

Tilmeld dig som sundhedsfaglig, hvis du vil:

 • Have indsigt i en ny behovsafdækning om kompleksiteten i plejehjemmenes kontinenspleje set fra medarbejdernes og borgernes synsvinkel 
 • Have indsigt i hvor komplekst det er at implementere velfærdsteknologi i en praktisk virkelighed
 • I dialog med både kommuner, private virksomheder og andre sundhedsfaglige om udvikling, test og implementering af nye velfærdsteknologier på plejehjem 

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Louise Weikop
Kontorchef, Senior og Omsorg, Aalborg Kommune

99315492 | [email protected]