Nanna Højlund: Skalering kan sikre innovativ teknologi i kommunerne

Der er et enormt potentiale for at styrke hele ældreplejen og give dansk erhvervsliv en førerposition inden for velfærdsteknologi, hvis vi som kommuner går sammen i tæt dialog og samarbejde med innovative virksomheder, mener Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Billede: Nanna Højlunds vurderer, at CO-PI, som bindeled mellem kommuner og private virksomheder, kan hjælpe udviklingen med ny velfærdsteknologi i kommunerne på gled via offentlig-private innovationssamarbejder – i såkaldte skaleringsprocesser – for at skabe større skala og mere innovation i offentlige indkøb.  

Der findes ingen hurtige snuptag og mirakelkure til at styrke ældreplejen med nye produkter inden for velfærdsteknologi.  

Men Danmark kan blive det gode eksempel på, hvordan innovative produkter kan udvikles til at skabe værdi i kommunerne, hvis kommunerne går sammen om at fokusere på problemet og behovet for nye løsninger via offentligt-private innovationssamarbejder.  

Det mener Nanna Højlund, næstformand og stedfortrædende formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation – og medlem af CO-PI's bestyrelse.  

Skaleringsprocesser er den eneste vej at gå, hvis vi skal have virksomhederne til at tale ind i det, der sker på velfærdsområdet ude i kommunerne. Så er vi nødt til at have en proces, hvor vi går hånd i hånd frem og prøver nogle ting af og er parate til at sige, at der er flere kommuner, der vil købe noget. For hvis man er producent, skal man også vide, at der er et marked for at udvikle nye løsninger

Nanna Højlund, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ny teknologi skal give bedre tid og overskud til den gode pleje

Hun er meget optaget af, hvordan fremtidens social- og sundhedssektor kan udvikles og styrkes med ny velfærdsteknologi for at styrke kvaliteten og afhjælpe ressourcemanglen på sundheds- og plejeområdet.

"Vi ved, at ældreområdet står over for en kæmpe forandring i den kommende ældrelov. Der skal blandt andet udarbejdes en national strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen," siger hun, og uddyber: 

"Det er vigtigt, at kommunerne ikke selv prøver at opfinde den dybe tallerken, men at de går sammen om at fokusere på deres fælles behov og problem for at skabe større skala og mere innovation i offentlige indkøb. Det er i et tæt samarbejde med producenterne af velfærdsteknologi, at begge parter kan og skal få øje på alt bøvlet – alt det der er svært i den kommunale praksis, og som teknologierne skal passe ind i eller løse."  

Godt eksempel på samarbejde om innovation

Nanna Højlund er varm fortaler for, at udviklingen med at implementere teknologier i kommunernes ældrepleje hjælpes på gled i offentlig-private innovationssamarbejder. Et eksempel, hun fremhæver, er skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens', som CO-PI har søsat og faciliterer i samarbejde med Danish Life Science Cluster. 

"I skaleringsprocessen om inkontinens hos borgere i plejeboliger har CO-PI sikret en meget stor medarbejderinddragelse i afdækningen af behovet for nye løsninger. Det er vigtigt, at vi både har blik for medarbejdernes arbejdssituation og for at gøre borgerne i stand til at leve et bedre liv med det hjælpemiddel, de nu skal bruge. Det er et rigtig godt eksempel på den gode måde at forsøge at løse komplekse problemstillinger," understreger Nanna Højlund og uddyber: 

"Måske finder vi ud af, at det ikke er helt så enkelt at producere den her vidunderble, der kan løse det hele. Men så finder vi ud af en hel masse om inkontinens og finder ud af, hvordan vi kan arbejde med det. Det er godt, så vi får belyst belastningen af plejesektoren og indblik i, hvor mange urinvejsinfektioner, vi kommer til at se i fremtiden."

Kom til konference: Tid til at skifte?

Den 3. juni fra kl. 11-16 inviterer CO-PI, Danish Life Science Cluster og de fem kommuner i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' til konferencen 'Tid til at skifte?' Det foregår på SOCU H i København.

Her kan du få viden om nye løsninger, netværk inden for kontinenspleje og inspiration til innovative offentlige indkøb.

Hør også om Aarhus, Aalborg, Gladsaxe, Hillerød og Hjørring Kommuners krav nye krav i fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens.

Vil du med?

Teknologien løser ikke alle udfordringer

Der er et enormt potentiale for at styrke hele ældreplejen ved at tænke ny teknologi ind, vurderer Nanna Højlund – og her spiller CO-PI en vigtig rolle.

"Teknologien skal være vores ven. Hvis vi gør det rigtigt, kan vi give medarbejderne flere kræfter til at hjælpe de borgere, der har brug for det. Det vigtige er, at teknologien støtter mennesket og den menneskelige kontakt, som jo er det bærende i ældreplejen og de fag, hvor man indgår i relationer. CO-PI er her en part, der kan bygge bro og skabe et tillidsfuldt forhold mellem kommunerne og de private virksomheder – og sige: Skal vi prøve noget af?" pointerer Nanna Højlund og fortsætter:

"Men teknologien kan ikke løse alle de problemer, vi har. Og den kan ikke erstatte medarbejderne; og det skal den heller ikke. Teknologien skal derimod understøtte medarbejdernes faglighed."

Fakta: Fordele ved velfærdsteknologi i ældreplejen 

Ifølge Nanna Højlund er fordelene ved teknologi i ældreplejen, at den kan:  

 • Give medarbejderne mere tid og overskud til den menneskelige kontakt 
 • Understøtte og øge medarbejdernes faglighed og fokus på kerneopgaven
 • Gøre medarbejderne mere glade for arbejdet, fordi de bedre kan gøre en forskel for borgerne 
 • Sikre et bedre arbejdsmiljø ved at medarbejderne fx kan undgå tunge løft
 • Gøre borgerne mere selvhjulpne og øge følelsen af værdighed 
 • Reducere antallet af fejl fx ved dosering af medicin 
  Involvere både medarbejdere og borgere i ny teknologi 


Teknologi i ældreplejen må aldrig bare blive en regnearksøvelse

Ifølge Nanna Højlund er den vigtigste læring, at kommunerne ikke kan eller skal presse ny teknologi ned over hovedet på hverken medarbejdere eller borgere. Både medarbejderne og den enkelte borger skal være med i starten. Og vi kan højne teknologilysten ved at tale om alt det, der gør arbejdet bedre, hjælper og skaber værdi for borgeren, pointerer hun:   

"Det fuldstændig afgørende, at vi finder en vej i ældreplejen, hvor dygtige ledere og medarbejdere får frihed til sammen med de ældre at tilrettelægge den gode pleje. Det må aldrig bare blive en regnearksøvelse," understreger Nanna Højlund og fortsætter:

"Ellers får vi en rigtig dårlig implementering, og så kommer vi også til at fokusere rigtig meget på teknologien og ikke så meget på det problem, vi gerne vil løse. Vi ser eksempler på teknologi, der strander på, at man ikke har fundet ud af, hvad det egentlig er, den kan hjælpe en person med."  

Fokus på gode erfaringer og eksempler

Nanna Højlund mener også, at det er vigtigt, at kommunerne deler deres positive erfaringer og eksempler med ny teknologi – og eksemplerne skal naturligvis være realistiske:  

"Robotstøvsugeren er et eksempel på en teknologi, som mange blev ærgerlige og trætte af, fordi den blev udråbt til at kunne løse alt. Og så viste det sig, at den kunne løse noget men ikke alt, og så troede man også, at der var meget store besparelser i det. Og i virkeligheden kan sådan en robotstøvsuger være virkelig svær at betjene, hvis man er et ældre menneske, der ikke er vant til at arbejde med teknologi," siger hun og konstaterer:

"Den historie blev lidt et ærgerligt symbol på velfærdsteknologi. Man glemte at fortælle, at der stadig kommer en medarbejder og hjælper og sludrer med borgeren."     

Barrierer for implementering af teknologi

Nanna Højlund ser flere barrierer for implementering af velfærdsteknologi i ældreplejen:  

 • Mangel på ressourcer ift. økonomi, tid og kompetencer 
 • Mangel på indsigt i teknologiens potentialer og begrænsninger
 • Mangel på medarbejderinvolvering, videndeling og koordinering
 • Negative historier om ny teknologi, der ikke levede op til forventningerne
 • Ingen positiv fortælling om ny teknologi og værdiskabelse
 • Kortsigtet fokus på besparelser så ny teknologi ikke udvikles/implementeres   
 • Teknologiforskrækkelse
 • Mangel på tillid i relationerne på arbejdspladsen
 • Frygt for at ny teknologi erstatter medarbejdere  

Store forhåbninger til skaleringsprocesser

Men Nanna Højlund ser positivt på fremtidens udfordringer i ældreplejen, og hun nærer store forhåbninger til den nye metode, som CO-PI i marts 2022 lancerede for første gang med det mål at skabe større skala og mere innovation i offentlige indkøb.  

"Det vigtige i en skaleringsproces er også, at vi får diskuteret et komplekst problem ud fra forskellige fagligheder. Så vi får øje på, at det måske ikke er den her løsning, der er den rigtige. Når vi sammen med andre kommuner deler viden og erfaringer med hinanden og diskuterer vores forskellige udfordringer, behov og erfaringer i egen praksis, får vi øje på, at det måske er noget helt andet, vi har brug for," siger Nanna Højlund.

Hun mener, at der er brug for, at vi får prøvet af, om det er de rigtige løsninger – for ellers strander det hos producenterne, der står med et produkt, der ikke rigtig duer. Vi må heller ikke svigte de medarbejdere og borgere, der ikke kan mestre den nye teknologi – for så skaber vi et nyt problem. Udviklingen går enormt hurtigt, og vi skal virkelig tænke os om, pointerer hun: 

"Skaleringsprocesser er den oplagte vej at gå, hvis vi skal have virksomhederne til at tale ind i det, der sker på velfærdsområdet ude i kommunerne. Så er vi nødt til at have en proces, hvor vi går hånd i hånd frem og prøver nogle ting af og er parate til at sige, at der er flere kommuner, der vil købe noget. For hvis man er producent, skal man også vide, at der er et marked for at udvikle nye løsninger."  

Fakta: Sammen om løsninger til inkontinens 

Skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' er et samarbejde mellem Hjørring, Hillerød, Gladsaxe, Aalborg og Aarhus Kommuner, CO-PI og Danish Life Science Cluster. 

Initiativet skal resultere i et innovativt offentligt indkøb, udvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger til beboere med inkontinens på plejehjem i Danmark.

Målet er at øge værdigheden for ældre borgere på plejehjem, som lever med inkontinens – og at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, frigive tid på plejeområdet og reducere miljøbelastningen. 

Danish Life Science Cluster (DLSC) er skaleringspartner for CO-PI og bidrager til at engagere flere kommuner, regioner og private virksomheder i processen med afsæt i DLSC's netværk og erfaring med offentlig-private innovationsprojekter på sundhedsområdet.

Nanna Højlunds gode råd om implementering af ny teknologi

 • Vær enormt skarp på problemet først og ikke teknologien: Tal med jeres medarbejdere om dilemmaet og udfordringen i forhold til borgerne 
 • Snak bagefter om teknolog – kan noget hjælpe jer? 
 • Giv det tid, afprøv det af, begå fejl 
 • Bliv ikke skuffet over, at teknologien ikke løser alle økonomiske problemer – det kommer den ikke til – men den kan gøre kommunen mere effektiv 
 • Vær forberedt på at teknologien skaber nye udfordringer, som skal løses, fx hvordan får I lært medarbejderne og borgerne at bruge teknologien  

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Nanna Højlund
Næstformand og stedfortrædende formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

3524 6061 | [email protected]