Robotløsning letter arkivering af vævsprøver i Odense

Da patologien på Odense Universitetshospital blev digitaliseret, opstod der behov for at automatisere håndtering og arkivering af vævsprøver. Løsningen blev en ny robot. Den private virksomhed bag løsningen vil udbrede arkiveringsrobotten til flere lande.

Billede: Tina Green er cheflæge på Afdeling for Klinisk Patologi på OUH. Hun forklarer, at patienter nu får hurtigere svar på prøver, så behandlingen måske kan starte tidligere (foto: OUH).

En ny robotløsning, som er udviklet i et offentlig-privat samarbejde, har siden 2021 lettet arkiveringen af vævsprøver på Odense Universitetshospital (OUH).

Afdeling for Klinisk Patologi på OUH analyserer vævsprøver fra patienter på hospitalets øvrige afdelinger og fra praktiserende læger.

Vævsprøverne lægges på små glasplader, som afdelingens læger tidligere studerede i et mikroskop.

Digitalisering giver fordele

Siden efteråret 2020 er prøverne i stedet blevet scannet ind og omdannet til billeder i meget høj opløsning, som lægerne kan se på en computerskærm.

Digitaliseringen af patologien giver en række fordele for lægerne. De kan zoome ind, markere og måle på prøverne, og forskellige læger kan tilgå prøverne hvor som helst og når som helst, mens patologiglassene tidligere skulle sendes fysisk rundt mellem afdelinger.

I sidste ende kan det betyde, at patienter får hurtigere svar på prøver, så behandlingen måske kan starte tidligere.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

24.000 glas skal opbevares

De ændrede arbejdsgange for lægerne betyder også en helt ny arbejdsgang for laboratoriet. På OUH skal der nu dagligt scannes 1.600 prøveglas, som derefter skal opbevares i tre uger.

Det betyder, at der løbende skal opbevares 24.000 prøveglas, og glassene skal kunne trackes præcist. I enkelte tilfælde kan der nemlig være behov for at dobbelttjekke prøven, og derfor skal prøveglassene kunne findes igen.

"Behovet for at sortere og opbevare prøveglas efter scanning viste sig at være en kæmpe opgave, for prøverne lå usorterede i store bunker. Bioanalytikere og sekretærer brugte anslået 12-15 timer om dagen på at løse den opgave," fortæller Tina Green, cheflæge på Afdeling for Klinisk Patologi på OUH.

Behov for ny løsning

Digitaliseringen af patologien gav derfor behov for en ny løsning.

Det gav ideen til at gå efter en robotløsning, der kunne håndtere og arkivere prøveglassene automatisk.

Sammen med roboteksperter fra OUH og SDU gik Afdeling for Klinisk Patologi i gang med at præcisere sine behov og ønsker til en ny arkiveringsrobot til prøveglas og man indledte et samarbejde med virksomheden Kilde Automation om udvikling af en løsning.

Store kunstnere stjæler – spredning af offentlig innovation

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Finansiering fra pulje gav arbejdsro

Det lykkedes samtidig at få en bevilling på 2,5 millioner kroner fra Region Syddanmarks Innovationspulje til at gennemføre projektet og implementere løsningen.

"Det betød meget, at vi fik en bevilling, der var øremærket til formålet. Det gav en sikkerhed for, at vi havde de midler, vi skulle bruge, og arbejdsgruppen fik ro til at arbejde med projektet," siger Tina Green.

Efter udviklingsfasen blev opgaven med at bygge og levere en arkiveringsrobot sendt i udbud. Tre virksomheder bød på opgaven, heriblandt Kilde Automation, som endte med at vinde udbuddet.

Tre virksomheder bød på opgaven

I sommeren 2021 var virksomheden klar med løsningen. Arkiveringsrobotten blev bygget op i afdelingen på tre uger og har været i drift siden.

Undervejs har der været nogle små udfordringer med løsningen, men de er blevet løst.

"Det viste sig for eksempel, at maskinen støjede mere, end vi havde regnet med, men det blev løst med en lydbarriere," siger Tina Green.

Billede: Arkiveringsrobotten blev bygget op i afdelingen på tre uger og har været i drift siden.

Robotten klarer tidskrævende opgave

I dag oplever medarbejderne på Afdeling for Klinisk Patologi store fordele ved at robotten automatisk kan arkivere prøver.

"Sortering og arkivering af vævsprøver er en meget simpel arbejdsopgave, som bioanalytikere egentlig ikke skal lave," siger Tina Green.

"Med robotløsningen sparer bioanalytikerne tid og kan i stedet koncentrere sig om mere interessante arbejdsopgaver, der er i tråd med deres uddannelse."

Læs mere: 3 gode råd til dig, der vil dele innovation

Løsning kan udbredes til andre lande

For Kilde Automation har udviklingen og implementeringen af løsningen på OUH åbnet et helt nyt marked. Virksomheden udvikler og bygger især maskiner til at automatisere produktionsprocesser i industrien, men laver også løsninger til fx apoteker.

"Vi kommer til at sælge arkiveringsrobotten til andre hospitaler – ikke bare i Danmark, men formentlig i hele verden, for patologien er på vej til at blive digitaliseret i mange lande," fortæller Rasmus Agerskov, sales manager i Kilde Automation.

Kilde Automation er derfor i gang med at indgå et partnerskab med en anden virksomhed, som i forvejen er på markedet for løsninger til patologien.

Samtidig kan løsningen med arkiveringsrobotten også rumme andre potentielle forretningsmuligheder, da maskinen i princippet vil kunne bygges til at håndtere andre typer af prøver i sundhedsvæsnet som fx blodprøver eller coronaprøver.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Tina Green
Cheflæge, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH

65 41 48 91 | [email protected]

Rasmus Agerskov
Sales manager, Kilde Automation

24 41 12 45 | [email protected]