Se video: Innovationscafé om evaluering af offentlig innovation

Ulf Hjelmar, professor MSO ved VIVE, og Lene Krogh Jeppesen holdt oplæg til CO-PI's Innovationscafé om evaluering af offentlig innovation. Se eller gense deres oplæg her.

Billede: Ulf Hjelmar og Lene Krogh Jeppesen holdt oplæg til CO-PI's Innovationscafé om evaluering af offentlig innovation.

Evaluering af offentlig innovation var temaet til årets første Innovationscafé.

Den blev afholdt digitalt fredag den 18. marts 2022 og tog udgangspunkt i oplæg fra:

  • Ulf Hjelmar, professor MSO, Ph.d. VIVE. Han forsker i offentlig forvaltning med fokus på velfærdsinnovation og styring og gennemfører forskningsbaserede analyser og evalueringer af tværgående indsatser på ældreområdet, børn og unge-området, socialområdet og sundhedsområdet.
  • Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i Center for Offentlig-Privat Innovation. Hun er ansvarlig for CO-PI's arbejde med evaluering af innovation. Fokus er særligt på, hvordan evaluering kan understøtte innovationsarbejdet og at finde modeller og systematikker for evaluering, der kan rumme uvisheden ved innovationsarbejde.

→ Se og tilmeld dig CO-PI's arrangementer

Hvordan får vi evaluering til at spille?

Innovation handler om at gøre noget nyt, som skaber værdi. Evaluering af innovation gør os klogere på den værdi: For hvem giver innovationen hvilken værdi? Og hvad kræver det at skabe den værdi?

Ulf Hjelmar og Lene Krogh Jeppesen satte fokus på, hvordan vi – i en travl hverdag – kan få evalueringsarbejdet til at spille sammen med innovationsarbejdet.

Nogle af spørgsmålene, vi søgte svar på, var:

  • Hvad er nogle af de typiske udfordringer og barrierer for at evaluere innovation?
  • Hvordan kan vi skabe bedre vilkår for evaluering af innovation i en travl hverdag?
  • Hvilke faldgruber skal vi prøve at navigere udenom?

Se eller gense begge oplæg herunder.

Se Ulf Hjelmars oplæg:

Se Lene Krogh Jeppesens oplæg:

Om CO-PI's Innovationscaféer

- En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

- Innovationscaféerne er gratis at deltage i. Hver café får sit eget tema.

- De virtuelle caféer bliver afholdt på en time via Zoom.

- Hver gang inviterer vi en eller to gæster fra det offentlige innovationslandskab, som kan inspirere og dele ud af sin viden og erfaring.