Se video: Innovationscafé om innovationsledelse

Til årets sidste innovationscafé fik COI digitalt besøg af Egedals kommunaldirektør, Center for Innovation Aarhus' innovationschef og lektor i organisatorisk læring fra Aalborg Universitet til refleksion og debat om innovationsledelse. Se eller gense deres oplæg her.

Billede: Jacob Brix, Anne Vest Hansen og Christine Brochdorf delte ud af deres viden og erfaringer med innovationsledelse.

I anledning af den årlige Ledelsesuge, hvor regeringen, KL og Danske Regioner sætter fokus på offentlig ledelse, inviterede COI til årets sidste Innovationscafé mandag 1. november.

Denne gang om innovationsledelse anno 2021, hvor tre eksperter, med hvert sit perspektiv, kom forbi til debat og refleksion om, hvordan det ser ud i praksis på de offentlige arbejdspladser: 

  • Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune.
  • Anne Vest Hansen, leder af Center for Innovation i Aarhus Kommune (CFIA).
  • Jacob Brix, lektor, Ph.d. ved Institut for Kultur & Læring, Aalborg Universitet. 

Formiddagens café startede roligt ud med paneldeltagernes egne definitioner af innovationsledelse - og deres bud på, hvorfor det fortsat er vigtigt i 2021 at styrke denne kompetence. Herefter fulgte debat om to temaer, udvalgt på baggrund af deltagernes egne ønsker og spørgsmål. Det første omhandler de forskellige aktører i og omkring innovationsledelse, og med det andet åbnede vi op for en debat omkring, hvad det kræver at lede hhv. radikal og inkrementel innovation.

Hvad er innovationsledelse?

Det kan være en udfordring at definere innovationsledelse, og blandt panelet var der også forskellige perspektiver og tanker. Anne Vest Hansen, leder af CFIA, kom med hendes egen, praksisnære definition: 

"Jeg burde måske have en skarp definition, men det har jeg egentlig ikke. Men for mig er innovationsledelse at lede og motivere andre i problemløsningsprocesser gennem skabende og kreative processer frem mod realisering af en ønsket innovationsstrategi eller forandringsambition" 

Se video 1: Definition af innovationsledelse

Er innovationslederen en slags superhelt?

Innovationsledelse er ofte fokuseret på den enkelte leder, der har til opgave at skabe gode rammer for medarbejdernes idérigdom ved at lede innovationsprocesser, og forventninger til lederens kompetencer er lang.

Men han/hun arbejder ikke alene, og til spørgsmålet om, hvem innovationslederen gør det sammen med - både i omkring og organisationen svarer kommunaldirektør i Egedal Kommune, Christine Brochdorf:  

"Superhelte og heltinder kommer i mange forskellige skikkelser, men det handler om at stille sig til rådighed for sine borgere, politikere, medarbejdere, ledere og faglige organisationer og lytte til, hvilke behov der bliver italesat. Det kan give alt muligt koks og ballade, men det giver et unikt fokus på, hvorfor vi er her og hvad vores omgivelser forventer af os." 

Se video 2: Aktører i og omkring organisationen

Er vi gearet til radikal innovation?

Mange innovationsmodeller og –processer hjælper os med, i den bedste af alle verdener, at udforske problemet og sørge for at implementere, evaluere og sprede innovationen. Men de vilde problemer, som demografisk pres og klimakrisen, kalder på mere radikale løsninger. Og er vores innovationsledelse gearet til den radikale innovation?

Anne Vest Hansen tog fat i to dimensioner, der kan bane vejen til den mere radikale innovation: At få skabt holdånd om det radikale innovationsarbejde og at få arbejdet med en anderledes governance-struktur, end vi plejer. 

Vi skal altså gøre noget andet, end det vi er vant til. Her tog Jacob Brix fat i den læringskurve, vi nogle gange kan komme til at glemme: "Første gang vi gør noget, tager det rigtig lang tid og vi laver mange fejl, anden gang laver vi færre fejl."

Hvordan finder vi så tiden til at være i læringskurven? Jacob Brix fortsætter:

"I offentlig sektor er vi nået til et punkt, hvor vi begynder at bruge mange ressourcer på at forbedre noget, der faktisk ikke kan forbedres. Hvis man kunne tage de ressourcer og flytte over og sige: Hvad er det for en ny læringskurve, vi skal sætte i gang?, så er det ikke fordi, vi mangler ressourcer, men fordi vi bruger dem forkert."

Se video 3: Radikal vs inkrementel innovation 

I den tredje og sidste video fra innovationscaféen kan du høre om skiftet til mere mission-oriented innovation, prioritering af ressourcer og politikernes rolle i innovationsarbejdet. Afslutningsvist besvarer panelet spørgsmål fra deltagerne.

Èt af dem lyder: "Hvornår er innovationsledelse smuk?" og hertil svarer Anne Vest Hansen: 

"Det gør det med et mind-set, der altid tror på, at vi er en del af noget større - og lever efter det". 

OM COI'S INNOVATIONSCAFÉER

- En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

- Innovationscaféerne er gratis at deltage i. Hver café får sit eget tema.

- De virtuelle caféer bliver afholdt på en time via Zoom.

- Hver gang inviterer vi en eller to gæster fra det offentlige innovationslandskab, som kan inspirere og dele ud af sin viden og erfaring.