Se video: Innovationscafé om kunstig intelligens i praksis

Se eller gense oplæg fra Innovationscaféen om kunstig intelligens i praksis den 31. maj 2024, hvor to eksperter gav viden og inspiration.

Billede: Thor Svendsen, teamleder i Lægemiddelstyrelsens og Sundhedsstyrelsens fælles informationscenter, og Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI.

Er kunstig intelligens en hype, eller kan den faktisk hjælpe med opgaveløsningen i din organisation? Hvad skal man gøre for at høste værdien af værktøjer, der konstant er i udvikling?

De spørgsmål havde Lene Krogh Jeppesen inviteret to eksperter i studiet, for at give deres svar på. De to eksperter var:

  • Thor Svendsen, teamleder i Lægemiddelstyrelsens og Sundhedsstyrelsens fælles Informationscenter.
  • Tor Juul Groth, kommunikationsansvarlig og teamleder, Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark.

Stjæl fra Norge

Lene Krogh Jeppesen indledte Innovationscaféen med at fastlægge, hvad kunstig intelligens er.

Her havde tre generative chatbots givet deres bud på en definition af kunstig intelligens. Definitionerne var ens og fokuserede på brugen af data samt den menneskelignende adfærd.

Efterfølgende opfordrede Lene Krogh Jeppesen til at finde inspiration fra Norge, hvor kommuneorganisationen KS har udarbejdet en rapport om barrierer og muligheder ved kunstig intelligens.

→ Læs rapporten fra KS (ks.no)

En skræddersyet løsning

Lene Krogh Jeppesen gav ordet videre til Thor Svendsen, som præsenterede Lægemiddelstyrelsens og Sundhedsstyrelsens interne løsning til vidensdeling, LIVA.

Den skræddersyede løsning henter informationer fra styrelsernes hjemmesider og består af tre elementer, herunder en chatbot baseret på generativ kunstig intelligens, der hjælper medarbejderne med at finde informationer og formulere svar på spørgsmål fra borgere.

"At vores løsning løser et konkret behov og er bygget ind i en arkitektur, så det er brugbart i medarbejdernes konkrete hverdag, gør, at det har været utroligt nemt for dem at tage i brug," sagde Thor Svendsen.

Thor Svendsen fortalte desuden, at løsningen bidrager til at spare 80 procent af medarbejdernes tid brugt på at svare på mails med konkrete spørgsmål fra borgere. Han understregede også, at medarbejderne med den nye løsning nu skal være ekstra kildekritiske. 

Se oplæg med Thor Svendsen:

Menneske – AI – menneske

Efter Thor Svendens oplæg var det Tor Juul Groths tur til at fortælle om, hvordan Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark bruger generativ kunstig intelligens i deres daglige arbejde. 

Tor Juul Groth mener, at man som udgangspunkt skal acceptere, at kunstig intelligens kan løse 50 procent af opgaven frem for 100 procent. Han pointerede, at det kræver en menneskelig indsats både før og efter brugen af den kunstige intelligens, for at få løst en opgave af høj kvalitet.

"Én ting har for mig været det afgørende mindset-skifte og har bragt mig tættere på at få kunstig intelligens til virkelig at løse opgaver for mig og ikke bare skrive en festsang. Det var, da jeg accepterede at gå fra drømmen om at få en chatbot kan løse opgaven 100 procent – og hen mod et ambitionsniveau om at få den til at løse halvdelen af opgaven på et acceptabelt niveau," sagde Tor Juul Groth.

Derudover fortalte han om brugen af effektive prompt og afsluttede med at besvare spørgsmålet: Hvad må jeg dele med ChatGPT?

Se oplæg med Tor Juul Groth:

Innovationscaféerne vender tilbage efter sommerferien

Innovationscaféen om kunstig intelligens i praksis var den sidste Innovationscafé inden sommerferien.

Efter sommerferien vender Innovationscaféerne tilbage med endnu flere spændende temaer og gæster.

I CO-PI's nyhedsbrev kan du få nyt om temaer for de næste Innovationscaféer og se, hvem der lægger vejen forbi som gæster.

HVAD ER EN INNOVATIONSCAFÉ?

En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

Efter en kort introduktion til dagens tema ved chefkonsulent i CO-PI Lene Krogh Jeppesen skyder to gæsteoplægsholdere caféen i gang med inspirationsoplæg.

I mindre grupper er der derefter dialog om vigtige pointer fra oplæggene og erfaring fra egen praksis samt opsamling på hvilke spørgsmål, det fortsat er vigtigt at få svar på.