Se video: Innovationscafé om radikal innovation

Lektor ved Aalborg University Business School Jimmi Normann Kristiansen og senior projektleder hos Rockwool Fonden Johannes Björkman holdt oplæg om radikal innovation og systeminnovation. Se oplæggene her.

Billede fra studie-setup hos CO-PI

Billede: Se videoerne med innovationcafeens to oplæg nederst i artiklen.

Med 140 tilmeldte var der god opbakning til Innovationscafeen om radikal innovation, som blev afholdt den 23. juni. 

Chefkonsulent i CO-PI Lene Krogh Jeppesen åbnede mødet med introduktion til offentlig innovation og radikal innovation - samt nye tal fra Innovationsbarometeret.

Hun blev efterfulgt af to ekspertoplæg fra Aalborg University Business School og Rockwool Fonden, der bragte forskellige, men interessante perspektiver på emnet. 

Du kan se begge oplæg længere nede i artiklen. 

Risici eller usikkerheder 

"Vi taler også om usikkerheder. Forskellen mellem det og risici, som vi taler om ved inkrementel innovation, det er, at når vi snakker om usikkerheder, så ved vi ikke hvad det potentielle outcome er. Så vi kan ikke med akuratesse sige om noget om sandsynligheden for, om vi får succes eller ej, fordi der er så mange parametre, vi ikke kender," lød det fra Jimmi Normann Kristiansen om definitionen af inkrementel og radikal innovation.  

Jimmi Normann Kristiansen er lektor ved Aalborg University Business School. Han talte blandt andet ind på de forskellige typer af usikkerheder i det radikale innovationsarbejde, og hvordan man kan imødekomme dem i sit arbejde.

Kan vi lirke systemet op? 

Senior projektleder ved Rockwool Fonden Johannes Björkman fokuserede i højere grad på systeminnovation i sit oplæg og talte om, hvordan man begynde at lirke systemet op: 

"Vi har noget, hvor systemets formål er låst sammen af magt, ressourcer og relationer, og hvis vi skal lykkes med at lave forandringer, så tror jeg det er værdifuldt at se på tværs af de her fire dimensioner. Hvor kan vi lirke op, hvor kan vi lave noget i vores kontekst? Vi er ikke interesseret i den store utopiske fremtid, vi er interesseret i, hvad vi kan gøre nu og her," sagde Johannes Björkman i sit oplæg.

Nogle af spørgsmålene, vi søgte svar på:

  • Hvad skal du være opmærksom på, når du arbejder med radikal innovation og systeminnovation?
  • Hvornår er radikal innovation og system innovation ikke svaret på vores problemer?
  • Hvordan kommer du i gang med det radikale innovationsarbejde?

Se video: Jimmi Normann Kristiansens oplæg

Video: Jimmi Normann Kristiansen om radikal innovation. 
Video: Johannes Björkman om radikal innovation.  

OM CO-PI'S INNOVATIONSCAFÉER

- En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

- Innovationscaféerne er gratis at deltage i. Hver café får sit eget tema.

- De virtuelle caféer bliver afholdt på en time via Zoom.

- Hver gang inviterer vi en eller to gæster fra det offentlige innovationslandskab, som kan inspirere og dele ud af sin viden og erfaring.