Se video: Innovationscafé om vilde problemer - hvordan leder og styrer vi i vildnisset?

Se eller gense oplæg med Anette Engelund Friis og Vibeke Normann Andersen fra Innovationscaféen i Ledelsesugen den 31. oktober.

Billede: Fra venstre: Anette Engelund Friis, Mission Director i AgriFoodTure, og Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI. Vibeke Normann Andersen, direktør i SUS - Socialt Udviklingscenter, var ikke med i studiet, men deltog online på en forbindelse fra Esbjerg.

Hvordan leder vi organisationer, der arbejder med vilde problemer? Hvad er virksomme greb og opmærksomhedspunkter?

De svære spørgsmål blev i tirsdagens Innovationscafé forsøgt besvaret af:

  • Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI
  • Anette Engelund Friis, Mission Director i AgriFoodture
  • Vibeke Normann Andersen, direktør i SUS – Socialt Udviklingscenter.

Vildt svært - måske endda umuligt

Lene Krogh Jeppesen indledte med at slå fast, at det er vigtigt ikke kun at forholde sig til mulige løsninger, men også at udforske forskellige vinkler og positioner i problemet.

For måske er der ikke engang én rigtig måde at forstå problemet på.

"Vilde problemer er svære – måske endda umulige – at løse inden for eksisterende rammer: De mangler tydelighed i deres form og mulige løsninger, og er kendetegnet ved hverken at have én ejer af problem eller løsning. Vilde problemer sætter derfor andre vilkår for ledelse," sagde Lene Krogh Jeppesen.

Lene Krogh Jeppesen pegede på desuden på fem nedslagspunkter, som man kan navigere efter, når man leder og styrer i vildnisset. 

Alle fem nedslagspunkter belyses indgående i CO-PI's publikation fra 2022 'Vilde problemer, vilde løsninger'. 

Vilde problemer, vilde løsninger

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Viden, løsninger og implementering på tværs af værdikæden

Lene Krogh Jeppesen gav herefter ordet videre til Anette Engelund Friis, Mission Director i AgriFoodTure.

AgriFoodTure er et missionsdrevet partnerskab, der forener universiteter, videns- og innovationsinstitutioner, SMV'er og store nationale og internationale virksomheder, civilsamfundsaktører og myndigheder i en fælles vision for den danske landbrugs- og fødevareproduktion.

Mere end 60 partnere har tilsluttet sig samarbejdet. 

→ Læs mere om AgriFoodTure (agrifoodture.com)

Anette Engelund Friis kom ind på, hvordan AgriFoodTure arbejder missionsorienteret med vilde problemer ud fra en fælles "roadmap" for hele sektoren. 

"Det er viden, løsninger og implementering på tværs af hele værdikæden – og i blandt alle værdikædens aktører," fortalte Anette Engelund Friis.

Se video med Anette Engelund Friis:

At finde vej og skabe blivende forandringer

Efter Anette Engelund Friis kom Vibeke Normann Andersen, direktør i SUS - Socialt Udviklingscenter på online fra Esbjerg.

SUS er et videns- og udviklingshus, som er sat i verden for at forbedre livsvilkår i mennesker i udsatte positioner.

Vibeke Normann Andersen fortalte med konkrete eksempler, hvordan SUS i et tæt samspil med borgere og professionelle udvikler, analyserer og evaluerer nye sociale løsninger.

SUS arbejder på tværs af fagområder og sektorer og involverer borgere og professionelle i engagerende og udviklende processer. Resultaterne skabes ved at kombinere viden om, hvad der virker med nysgerrighed og mod til at eksperimentere.

→ Læs mere om SUS - Socialt Udviklingscenter (sus.dk)

Vibeke Normann Andersen nævnte fire områder: perspektivskifte, mobilisering, partnerskaber/alliancer og porteføljestyring, som væsentlige elementer i SUS' tilgang til at skabe ny kollektiv viden, der kan skabe forandring. 

Se video med Vibeke Normann Andersen:

Næste Innovationscafé: Frisættelse i praksis - sådan åbner du ledelsesrummet op

Fredag den 24. november kl. 9.00-10.00 åbner vi igen dørene ind til ledelsesrummet i Innovationscaféen. Her er frisættelse i praksis på menuen: 

  • Hvilke elementer er det nødvendigt at medtænke, når du vil ændre organisationen i en mere frisat retning?
  • Hvilke udfordringer og muligheder er der i at åbne ledelsesrummet op?

Du kan møde:

Sune Knudsen, COO i Dansk Design Center, hvor han arbejder med design af mere bæredygtige og handlekraftige organisationer ved at frisætte medarbejderne.

Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent, CO-PI, der er begejstret for den unikke danske ramme for praksisnære forsøg med at skabe nye løsninger, som frikommune-ordninger, velfærdsaftaler og frisættelse giver mulighed for.

HVAD ER EN INNOVATIONSCAFÉ?

En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

Efter en kort introduktion til dagens tema ved chefkonsulent i CO-PI Lene Krogh Jeppesen skyder to gæsteoplægsholdere caféen i gang med inspirationsoplæg.

I mindre grupper er der derefter dialog om vigtige pointer fra oplæggene og erfaring fra egen praksis samt opsamling på hvilke spørgsmål, det fortsat er vigtigt at få svar på.