Se video: Innovationscafé - Politisk ledelse af innovation

Anja Lund, formand for Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune, og Frank E. Andersen, partner i Bloom Institute, gæstede Innovationscaféen den 31. marts 2023. Se video med oplæg og diskussion.

Billede: Anja Lund, Frank E. Andersen og Lene Krogh Jeppesen.

Politikere og ledere i den offentlige sektor spiller en central rolle som ledere af innovation ved at skabe rammer, sætte retning og mobilisere bred opbakning til at løse et problem.

Det er nærmest svært at være uenig i, men hvad betyder det, og hvordan ser det ud fra et politiker- og embedsværksperspektiv? Det gav Anja Lund (V), formand for Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune og formand for Digitaliserings- og innovationsudvalget i Region Syddanmark og Frank E. Andersen, tidligere kommunaldirektør i Slagelse og Gentofte Kommuner og nu partner i Bloom Institute deres bud på i Innovationscaféen den 31. marts 2023.

Begge har lang erfaring med at indgå i den politiske ledelse af de komplekse samfundsproblemer, som kalder på offentlig innovation og et stærkt samspil mellem politikere og embedsværk.

Offentlig innovation - det kræver politikere med mod

Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI var vært, og indledte med at slå fast, at det kræver mod, risikovillighed og handlekraft fra politikernes side, hvis offentlig innovation skal have en chance for at lykkes. 

"I politisk ledelse af innovation bliver mod vigtigt: Mod til at udvise politisk handlekraft. Mod til at udvise nysgerrighed og åbenhed. Politikerne skal turde erkende, at vejen til at finde nye løsninger indebærer flere "farefulde" forhold. Derfor er det vigtigt med bred politisk opbakning og et godt samarbejdsklima i byrådet, " sagde Lene Krogh Jeppesen. 

Med helt fra start

Anja Lund var enig i, at politikerne skal turde at igangsætte og skabe opbakning til innovative processer, der prøver at løse komplekse problemstillinger. Og opbakningen til embedsværket skal være helt på plads fra start - også når det gælder investeringer i kompetenceudvikling og ressourceallokering.

Se oplæg med Anja Lund:

I dag er politisk ledelse er en mangelvare

"Den måde, vi har politisk lederskab på i dag, løser ikke de største problemer, vi har. Politisk ledelse er en mangelvare - der er alt for meget politisk styring i vores organisationer. Så vi bliver nødt til at gøre det anderledes", indledte Frank E. Andersen sit oplæg med at sige, inden han kom med eksempler på politikernes rolle i opgaveudvalg og samskabelsesprocesser fra hans tid i Gentofte og Slagelse Kommuner.  

Se oplæg med Frank E. Andersen:

Kan politikerne støje for meget i maskinrummet?

Hvor langt med ind i maskinrummet skal politikerne; skal de sætte retningen og tegne rammerne for innovationsrummet, eller er der en grænse for, hvor meget de skal involvere sig? Det, og flere andre spørgsmål fra gruppesessionerne, gav Anja Lund og Frank E. Andersen sammen Lene Krogh Jespersen svar på i den afsluttende diskussion og opsamling på Innovationscaféen.

Se diskussion og opsamling på spørgsmål fra deltagerne:

Næste Innovationscafé: Sæt kryds i kalenderen den 28. april 2023  

Vi åbner dørene til næste Innovationscafé den 28. april, hvor temaet er 'Innovation i praksis – mod, mestring og metoder'.

Du kan møde:

  • Jesper Algren, leder af Center for Innovation i Aarhus (CFIA), hvor der dagligt er fokus på at få innovation i praksis til at ske, rykke og give værdi.
  • Majken Præstbro, relationschef i CO-PI, og med erfaring fra innovation i praksis i en statslig innovationsenhed og i tværministerielle samarbejder om innovation.

HVAD ER EN INNOVATIONSCAFÉ?

En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

Efter en kort introduktion til dagens tema ved chefkonsulent i CO-PI Lene Krogh Jeppesen skyder to gæsteoplægsholdere caféen i gang med inspirationsoplæg.

I mindre grupper er der derefter dialog om vigtige pointer fra oplæggene og erfaring fra egen praksis samt opsamling på hvilke spørgsmål, det fortsat er vigtigt at få svar på.