To ryk og en aflevering – kom i mål med tidsbesparende velfærdsteknologi

Debatindlæg: Selv om der er arbejdet med det længe, er det tidsbesparende potentiale i velfærdsteknologi langt fra indfriet. Måske kan Danmark blive verdensmester i velfærdsteknologi ligesom i digital forvaltning?

Billede: Der er et stigende fokus på tidsbesparende velfærdsteknologi. Men kun 20 procent handler om selve teknologien, mens 80 procent af indsatsen tager afsæt i alt det rundt om. Forhold dig derfor til implementering tidligt.

Oprindelig bragt i Caretech.

Selv om der er arbejdet med det længe, er det tidsbesparende potentiale i velfærdsteknologi langt fra indfriet.

Hidtil har både nye og kendte teknologier primært skabt kvalitetsforbedringer. Det er jo godt, men det efterkommer ikke det akutte behov for at spare tid for det hårdt pressede sundhedspersonale.

Med tanke på det igangværende VM i herrefodbold foreslår vi to ryk og en aflevering for at komme i mål med tidsbesparelserne. Måske kan Danmark blive verdensmester i velfærdsteknologi ligesom i digital forvaltning?

Første ryk: Innovation og indkøb skal på samme hold

I CO-PI arbejder vi for at styrke samarbejdet mellem innovation og indkøb i det offentlige og insisterer på, at nye løsninger forankres i en praktisk hverdag, en til tider bureaukratisk organisation og i faglige arbejdsgange.

Baseres udviklingen og implementeringen af nye løsninger på et samarbejde mellem innovation og indkøb, vil man blive tvunget til i højere grad at forstå udvikling og drift som én proces.

Både kommuner og virksomheder er i en årrække blevet hærget af udbudsfri OPI-projekter, som forblev enkeltstående indsatser, der ikke blev implementeret, evalueret og spredt. Projekterne har dermed hverken skabt værdi for det private eller det offentlige – men været en belastning for virksomhedernes økonomi, ressourcerne i det offentlige og for tilliden og samarbejdet mellem offentlige og private aktører.

Det er et aktiv både for offentlige og private, at ressourcerne anvendes på at udvikle nye løsninger, som er robuste og har potentiale for spredning, for på den måde at sikre den langsigtede opgaveløsning, ressourcer og økonomi. Det kan derfor også være en fordel at samarbejde på tværs af det offentlige om udvikling, test og indkøb af nye velfærdsteknologiske løsninger.

CO-PI's budskab: Lav en ny holdopstilling, hvor det offentlige og virksomheder, udviklingsorienterede SMV'er og store robuste virksomheder, borgere og fagprofessionelle, drift og udvikling, indkøb og innovation alle inddrages og samarbejder om at løse konkrete behov.

Læs også: CO-PI på WHINN: Sådan kan innovation og indkøb gå hånd-i-hånd med brugerne

Andet ryk: Tænk implementering fra begyndelsen

I 2010’erne skulle robotstøvsugere, skylle-tørre-toiletter, spiserobotter og loftlifte rulles ud over hele landet og frigive ressourcer. En medarbejder i en kommune, der længe har arbejdet med velfærdsteknologi, beretter bittersødt: "Vi købte skylle-tørre-toiletter, stillede vi dem uden for døren, ringede på og løb vores vej!"

På den måde blev det ressourcebesparende potentiale ikke indfriet, for implementering er fuldstændig afgørende. Og der er ofte et dødens gab mellem udvikling og implementering.

Innovation er en værdiskabende proces. Først når den nye løsning er implementeret, medarbejderne er begyndt at arbejde anderledes, og borgerne oplever en forbedring, kan vi tale om innovation.

Der er behov for at gøre op med 'kantstensafleveringer' af velfærdsteknologi. Husk 80-20-reglen, når en ny teknologi indføres: Kun 20 procent handler om selve teknologien, mens 80 procent af indsatsen tager afsæt i alt det rundt om. Forhold dig derfor til implementering tidligt – uanset om der er tale om udvikling af nye løsninger eller spredning af eksisterende.

CO-PI's budskab: Arbejd stringent med innovative, inddragende processer i det offentlige, der forløber fra at erkende og udforske et behov til at teste, tilrette og indføre løsninger sammen med slutbrugerne. 

Samarbejd også med virksomheder, der har samme mål: at sikre brugervenlige løsninger, der kan blive implementeret og skabe værdi for begge parter. Kommunikér innovationsbehovet til fremtidige leverandører, arbejd ud fra gennemsigtige kriterier og facilitér den konkurrence, der skal resultere i de bedste løsninger.

Læs også: Ny teknologi? Her er 3 vigtige huskeregler

Aflevering: Spil bolden videre til andre

Så er det tid til en aflevering: Bolden skal gives videre til andre, så de kan genbruge de gode erfaringer og skabe værdi med den samme løsning.

Mange virksomheder kan ikke forstå, at deres gode løsninger ikke bliver solgt til flere hospitaler og kommuner, når nu de virker det første sted. Her kan både private og offentlige aktører spille langt mere offensivt – virksomhederne ved at tænke løsningerne ind i helheden og dagligdagen; det offentlige ved at dele og genbruge løsninger og læring mere effektivt. Det er sjældent plug and play, når velfærdsteknologier skal indføres, jf. 80-20-reglen.

CO-PI's budskab: Del viden om, hvordan I har taget en ny løsning i brug, og hvordan I har realiseret tidsbesparelserne. Giv plads til, at genbrugerne kan gøre sig erfaringer med løsningerne og tilpasse dem til deres kontekst. Og husk, at der er værdifuld læring både i at dele vasketøjet og sølvtøjet.

Et godt afsæt er KL’s katalog over tidsbesparende teknologier, fordi det handler om at lære af det, der virker andre steder. Det kan se let ud at lobbe en bold i mål, men der ligger et fokuseret arbejde bag succeser med at sprede tidsbesparende løsninger.

Læs også: Ny analyse fra KL giver indblik i 10 tidsbesparende teknologier