VidensVærkstedet: definition på offentlig innovation

VidensVærkstedet er til dig, der vil arbejde med – eller være klogere på – innovation. Anden udgave handler om definitionen på offentlig innovation

Billede: VidensVærkstedet

Velkommen til VidensVærkstedet!

Her bliver du introduceret til forskellige dele af innovationsfaget – sproget, tilgangene og metoderne.

CO-PI's VidensVærksted er til dig, der ved en smule om innovation og gerne vil vide mere – eller til dig, der er helt ny og gerne vil vide, hvad innovation er, og hvordan man arbejder målrettet med det.

Hør VidensVærkstedet som podcast

Du kan høre VidensVærkstedet som podcast. Klik play herunder eller find 'INNOVATØRER' i din podcast-app.

Definitionen er et godt sted at fortsætte

I anden udgave dykker vi ned i definitionen på offentlig innovation. For hvis vi har et fælles sprog om, hvad innovation er, bliver det lettere at arbejde bevidst og struktureret med det.

Derfor er det et godt sted at fortsætte, forklarer Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI.

"Når man ved, hvad definitionen på innovation er, bliver man også bedre til at spotte, når man faktisk er i gang med at lave en innovation – hvilket giver en mulighed for at arbejde mere bevidst, tydeligt og målrettet med sit innovationsarbejde. Det gør det også nemmere at dele og genbruge. Altså det, vi kalder spredning af innovation."

Opmærksomhed på handling og værdi

CO-PI definerer offentlig innovation som noget nyt, der skaber værdi.

Allerede i denne sætning er der et par nøgleord, som er værd at hæfte sig ved, forklarer Lene Krogh Jeppesen:

"Det første nøgleord er 'nyt'. Det er nok ikke så overraskende: Det skal sjovt nok være noget nyt, når vi laver innovation – i hvert fald for arbejdspladsen selv," siger hun.

Figur: CO-PI's definition på offentlig innovation blev udviklet i forbindelse med, at CO-PI første gang lavede Innovationsbarometeret – den nationale statistik over offentlig innovation.

Innovation skal skabe værdi

Innovation kræver også handling og implementering. For det er ikke nok at få en god idé. En god idé – eller helst rigtig mange idéer – er en vigtig del af at komme frem til innovationen. Men en idé er ikke en innovation.

Derfor er det vigtigt at hæfte sig ved endnu et nøgleord, forklarer Lene Krogh Jeppesen: værdi.

"For innovation skal skabe værdi. Det kan være af forskellige typer af værdi. Men den skal skabe værdi, ellers er det ikke en innovation," siger Lene Krogh Jeppesen.

🔥 Tilmeld dig CO-PI-brevet

 • CO-PI's nyhedsbrev med aktuel og relevant viden.
 • Få nyheder om CO-PI's aktiviteter og arrangementer, brugbare værktøjer, nyttig viden, inspiration og gode eksempler.
 • Udkommer 1-2 gange om måneden.

Fire forskellige innovationstyper

Som det fremgår af illustrationen, er CO-PI's definition af offentlig innovation delt op i tre kategorier: innovationstype, nyhedsgrad og værdi.

Offentlig innovation kan være nye eller væsentligt ændrede:

 • produkter
 • serviceydelser
 • processer og organisationsformer eller
 • måder at kommunikere med omverdenen på.

En vigtig pointe er ifølge Lene Krogh Jeppesen her, at innovation er meget andet end de produkter, som ofte dukker op i hovedet på os, når vi hører ordet 'innovation'.

Den anden er, at de forskellige typer af innovation ofte optræder på samme tid. En innovation kan for eksempel både være en ny serviceydelse og en ny måde at kommunikere med omverdenen på.

Tre forskellige nyhedsgrader

CO-PI's definition af offentlig innovation indeholder derudover tre forskellige nyhedsgrader. Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men kan være:

 • den første af sin slags,
 • inspireret af andres løsninger eller
 • en direkte kopi

Nyhedsgraderne er vigtige at forstå, fordi vi her bryder med en typisk antagelse om innovation: At det skal være en verdensnyhed hver gang.

Så længe innovationen er ny for arbejdspladsen selv, kan den sagtens være inspireret af andres løsninger – eller være en direkte kopi. Man kan sagtens stjæle med stolthed.

Fem forskellige værdier

Endelig indeholder CO-PI's definition af offentlig innovation fem forskellige værdier eller bundlinjer:

 • indfrielse af politiske mål
 • stigende effektivitet
 • højere kvalitet
 • bedre borgerinddragelse
 • øget medarbejdertilfredshed

Her er det ifølge Lene Krogh Jeppesen en vigtig pointe, at man i innovationsarbejdet jagter forskellige former for værdi – og ikke kun en økonomisk bundlinje.

Man bør ifølge chefkonsulenten ​have et blik for dem alle, så godt man kan, når man laver sit innovationsarbejde. Og være tydelig om, hvilken værdi, man sigter efter.

Pionérarbejde og retningsgivende

CO-PI's definition på offentlig innovation blev udviklet i forbindelse med, at CO-PI første gang lavede Innovationsbarometeret – den nationale statistik over offentlig innovation.

Innovationsbarometeret er en spørgeskemaundersøgelse, som bliver sendt til cirka 5.000 offentlige arbejdspladser. CO-PI er i skrivende stund i gang med fjerde måling siden den første i 2015.

CO-PI's definition var pionérarbejde, som er retningsgivende for 10 andre landes målinger af offentlig innovation, der alle er baseret på CO-PI's model. Definitionen er samtidig godt på vej til at blive kernen i OECD's anbefalinger.

Gør det nemmere at sprede de gode løsninger

Lene Krogh Jeppesen forklarer, at et fælles sprog gør det nemmere at tale om innovation – og sprede de gode løsninger.

"Det kvalificerer det arbejde, man laver. Det gør det nemmere at tale om det og nemmere at se det. For der sker meget innovation derude, som man ikke nødvendigvis omtaler som innovation," siger Lene Krogh Jeppesen.

"Og det er ikke fordi, man skal tale om alt som innovation. Men hvis man gerne vil arbejde mere målrettet, bevidst og retningsgivende på det innovationsarbejde, man faktisk laver, så hjælper det at have et godt sprog om det."

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Lene Krogh Jeppesen
Chefkonsulent, CO-PI

61 81 31 05 | [email protected]