VidensVærkstedet: værdi og evaluering af offentlig innovation

VidensVærkstedet er til dig, der vil arbejde med – eller være klogere på – innovation. Tredje udgave handler om værdi og evaluering af offentlig innovation.

Billede: VidensVærkstedet

Velkommen til VidensVærkstedet!

Her bliver du introduceret til forskellige dele af innovationsfaget – sproget, tilgangene og metoderne.

CO-PI's VidensVærksted er til dig, der ved en smule om innovation og gerne vil vide mere – eller til dig, der er helt ny og gerne vil vide, hvad innovation er, og hvordan man arbejder målrettet med det.

Hør VidensVærkstedet som podcast

Du kan høre VidensVærkstedet som podcast. Klik play herunder eller find 'INNOVATØRER' i din podcast-app.

Værdi og evaluering hænger sammen

I tredje udgave dykker vi ned i værdi og evaluering af offentlig innovation. Som vi lærte i anden udgave, er offentlig innovation at gøre noget nyt, som skaber værdi.

Her er der nogle clues til, hvorfor værdi og evaluering af innovation er et godt sted at fortsætte rejsen, forklarer Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI:

"Innovation skal give værdi. Og en god måde at finde ud af, om der er skabt værdi – og hvilken værdi, der er skabt – er gennem evaluering.​"

Arbejder med fem typer værdi

CO-PI arbejder med fem forskellige typer værdi, når vi taler om offentlig innovation:

 • Kvalitet
 • Effektivitet
 • Borgerinddragelse
 • Medarbejdertilfredshed
 • Indfrielse af politiske mål

På de offentlige arbejdspladser arbejdes der typisk med varianter af de fem værdier, forklarer Lene Krogh Jeppesen:

"Jeg ser nogle forskellige lokale tilpasninger og fortolkninger af værdierne. Der er nogle, der arbejder med tre bundlinjer – for eksempel medarbejdere, borgere og økonomi. Andre arbejder med fire eller fem bundlinjer, der minder lidt mere om vores, men som stadig har nogle lokalt tilpassede navne. Og det er også fint."

Figur: CO-PI arbejder med fem forskellige typer værdi i definitionen af offentlig innovation.

Innovation skal skabe værdi

Det vigtige er ifølge Lene Krogh Jeppesen, at man forholder sig til, hvilke bundlinjer man vil arbejde med – og hvilken værdi, man sigter efter:

"Hvis du ikke har de sigtelinjer, så bliver det hurtigt noget rod at lave innovation. Hvornår ved du så, om værdien er skabt, og om det er godt nok det, du har lavet?"

Vi ved fra Innovationsbarometeret – den nationale statistik over offentlig innovation, som CO-PI udgiver med Danmarks Statistik – hvilken type værdi, offentlig innovation oftest skaber.

Skaber oftest højere kvalitet

Innovationerne skaber ofte flere former for værdi på samme tid, understreger Lene Krogh Jeppesen. Men der er alligevel en klar højdespringer:

 • 68 procent af de offentlige innovationer skaber højere kvalitet
 • 47 procent af innovationerne skaber højere medarbejdertilfredshed
 • 37 procent af innovationerne skaber større effektivitet
 • 34 procent af innovationerne skaber værdi i form af indfrielse af politiske mål
 • 30 procent af innovationerne skaber bedre borgerinddragelse

"Hvis vi taler om værdien af den enkelte innovation, og hvordan den måles ude på arbejdspladserne – så er det lige præcis her, evaluering, kommer i spil," siger Lene Krogh Jeppesen.

Figur: Offentlig innovation fører til forskellige typer værdi.

Hvad er evaluering egentlig?

Hvad er evaluering egentlig? Ifølge Lene Krogh Jeppesen læner CO-PI sig op af Evert Oskar Vedung, som er en af Skandinaviens mest anerkendte evalueringsforskere.

Han forklarer, at evaluering er en systematisk bedømmelse af koncipering (idé), gennemførelse, organisering, præstationer og udfald af et tiltag.

Bedømmelsen er retrospektiv i den forstand, at der ses på noget, der er fastlagt eller foregået og på resultaterne heraf. Bedømmelsen er ikke en forhåndsvurdering af de enkelte elementer. 

Vigtigt at få evaluering i anvendelse

Bedømmelsen sigter på at spille en rolle i praktiske handlingssituationer undervejs i udviklingen og efterfølgende i anvendelsen af tiltaget. Og den spiller også en rolle i vurderinger af, om der er skabt værdi, der står mål med den indsats, som realiserede tiltaget.

Det er ifølge Lene Krogh Jeppesen her, at evaluering som begreb nogle gange bliver fejlbedømt.

"Der er mange steder, hvor evaluering bliver noget, der ligger i en skuffe. Men det er faktisk vigtigt, at ét af formålene med evalueringen er, at vi skal bruge den aktivt," siger hun.

Giver styrke og pondus – og hjælper spredning

Der er mange årsager til, at det er vigtigt at evaluere innovation, forklarer Lene Krogh Jeppesen:

"Hvis jeg skal prøve at lave lidt struktur i det, deler jeg det tit op i tre sfærer, hvor evaluering har betydning."

 1. Evalueringen giver et solidt vidensgrundlag for os, der laver innovationen. Det er simpelthen her, vi præcist bliver klogere på værdien af innovationen.

 2. Evalueringen giver også styrke og pondus til fortællingerne om, hvilken værdi innovationsarbejdet har skabt. Det gør det væsentligt nemmere for vores kolleger og for beslutningstagere, der ikke har været en del af innovationsarbejdet, at forstå, hvorfor og hvilken værdi, innovationen giver til organisationen.

 3. Evaluering er også vigtigt, når andre skal genbruge innovationen. Den absolut stærkeste statistiske sammenhæng, vi kan se i Innovationsbarometeret, er mellem evaluering og spredning. Så hvis du har evalueret din innovation, er det meget mere sandsynligt, at du gør noget for at dele den.

🔥 Tilmeld dig CO-PI-brevet

 • CO-PI's nyhedsbrev med aktuel og relevant viden.
 • Få nyheder om CO-PI's aktiviteter og arrangementer, brugbare værktøjer, nyttig viden, inspiration og gode eksempler.
 • Udkommer 1-2 gange om måneden.

Evaluering i praksis – hvordan?

En innovationsproces er kendetegnet ved, at man ikke kender løsningen på forhånd. Så hvordan sætter man et evalueringsdesign op?

Lene Krogh Jeppesen forklarer, at CO-PI har delt evalueringsarbejdet op i fire faser:

 1. Afklar
 2. Planlæg
 3. Indsaml, analyser og konkluder
 4. Brug

Faserne kan findes i CO-PI's Grønspættebog, som også indeholder 10 skemaer, der hjælper undervejs i processen og giver inspiration til metoder.

Grønspættebogen

Til dig, der skal evaluere innovative tiltag.

Læs mere og download

Fokuser på afklaringen

Ifølge Lene Krogh Jeppesen skal man særligt fokusere på den første fase – afklaringen.

"Den er super vigtig. For det er her, du får skabt afsættet. Det er her, du får svar på, hvorfor vi overhovedet evaluerer. Hvad er formålene? Hvad forventes der af tal i forhold til fortællinger og billeder? Hvilke ressourcer har du til det her? Hvad er tidsperspektivet i at komme med nogle svar?"

"Det er også til den fase, vi har mit yndlingsskema i Grønspættebogen, som handler om at afklare modtagerne. Her bliver du simpelthen skarp på, hvem modtagerne er, og hvordan de skal bruge evalueringen. Og det giver et virkelig godt afsæt for at finde ud af, hvilke data, du har brug," siger hun.

Evaluering er det muliges kunst

Lene Krogh Jeppesen forklarer, at man bør bruge 2-8 procent af projektets samlede omkostninger på evaluering – og at det bør tænkes ind fra begyndelsen.

Men det er også det muliges kunst, og i sidste ende handler evaluering om at bruge ressourcerne klogt.

I CO-PI's publikation 'Find værdien, styrk fortællingen' om evaluering af offentlig innovation er der et kapitel, der giver tips og tricks til netop dét.

Find værdien, styrk fortællingen – evaluering af offentlig innovation

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Tre vigtigste budskaber om evaluering

Lene Krogh Jeppesens tre vigtigste budskaber om evaluering af offentlig innovation er:

 1. Træf valg. Du kan ikke gøre alt, du kan ikke måle på alt, du kan ikke tælle alt, du kan ikke dokumentere alt. Så træf valg og notér gerne ned, hvilke valg du træffer og hvorfor, så du kan fastholde det senere.
 2. Find nogle venner. Alle kan ikke alt. I CO-PI er jeg fx effektiv til at få lavet kvalitative interviews, mens vores kollega Marie er virkelig effektiv til at lave analyser og vise tal. Find dem, der supplerer dig, så alle kan bidrage og gøre det, de gør bedst i en evaluering.
 3. Få koblet evaluering og innovation. Jo mere, du tænker det samme fra begyndelsen, desto større værdi får du af evalueringsarbejdet – og desto klogere bruger du dine ressourcer.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent hos CO-PI:

Tlf. 61 81 31 05 | mail: [email protected]