Hjørring Kommune: Vi får stor værdi af at samarbejde om nye løsninger til inkontinens

Det mest værdifulde ved at deltage i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' er, at vi i det strategiske partnerskab på tværs af flere offentlige indkøbere kan blive skarpere på problematikken og få gode ideer og nye indsigter ved at dele vores erfaringer og viden med hinanden – for vi er meget forskellige!

Billede: Heidi Løvschall, afdelingsleder i SÆH-Udvikling i Hjørring Kommune, er vild med at dele viden om innovation og erfaringer med skaleringsprocessen 'Sammen om nye løsninger til inkontinens'. Det fortalte hun på konferencen 'Når innovation lykkes – på tværs 2024', der var arrangeret af Danish Life Science Cluster og SOSU Nord i Aalborg.

"Gennem dialogen og samarbejdet får vi øje på vores egne blinde vinkler, og vi får ny inspiration til at finde løsninger sammen."   

Sådan fortæller afdelingsleder Heidi Løvschall fra Hjørring Kommune.  

Kæmpe gevinst at udforske behov sammen

Heidi Løvschall lægger ikke skjul på, at hun er meget begejstret for at samarbejde om innovation og deltage i skaleringsprocessen ’Sammen om nye løsninger til inkontinens’.

Processen, der er faciliteret af CO-PI, skal resultere i et innovativt offentligt indkøb, udvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger til beboere med inkontinens på plejehjem i Danmark.  

Målet er at øge værdigheden for ældre borgere på plejehjem, som lever med inkontinens – og at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, frigive tid på plejeområdet og reducere miljøbelastningen.  

Kom til konference: Tid til at skifte?

Den 3. juni inviterer CO-PI, Danish Life Science Cluster og de fem kommuner i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' til konferencen 'Tid til at skifte?'

Her kan du få viden om nye løsninger, netværk inden for kontinenspleje og inspiration til innovative offentlige indkøb.

Hør også om Aarhus, Aalborg, Gladsaxe, Hillerød og Hjørring Kommuners krav nye krav i fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens.

Vil du med?

Lys på blinde vinkler

"Lige nu drøfter vi, hvor meget madrasser koster, og hvor meget vi smider væk – det havde vi ikke selv tænkt på før. Så vi får lys på de blinde vinkler hos os selv takket være dialogen og samarbejdet med de andre kommuner, der deltager i skaleringsprocessen," fortæller Heidi Løvschall.  

Hun har arbejdet med at finde nye løsninger på komplekse problemstillinger i sundhedssektoren i et par årtier. Hendes erfaring er, at offentlig privat samarbejde om innovation og indkøb af nye løsninger er kompliceret og svært at få til at lykkes i praksis, hvis man som kommune er alene om det.

"Det er meget svært som kommune selv at finde teknologier til problematikker om inkontinens. Vi har før prøvet selv at teste en udredningsble. Den har vi efterfølgende taget i brug, men den dækker ikke hele behovet og adresserer kun udredning. Der er mange andre elementer i en kontinensproblematik. Men i skaleringsprocessen har vi endnu ikke besluttet, hvad vi vil investere i. Måske ender vi med at vælge en anden teknologi, der ikke er fundet endnu. For os handler det ikke kun om udredning men om at få tænkt hele kæden igennem, herunder også brug og drift af en eller anden form for kontinensprodukt."  

Godt at tale med flere virksomheder

Heidi Løvschall uddyber:      

"Vi gik ind i den her skaleringsproces for at få mere viden om nye løsninger til inkontinens. Jeg troede først, at vi havde styr på leverandørmarkedet. Men markedet er meget større, end vi havde forestillet os. I den her proces har vi fået inviteret mange flere virksomheder ind til en markedsdialog, og det har været en gevinst for os." 

Skaleringsprocessen har kastet nyt lys på vores udfordringer og behov og har også givet os et klart overblik over nye muligheder samt en retning, vi skal sigte efter – og ikke mindst et værdifuldt netværk. Nu skal vi tage næste skridt i processen, og vi vil gerne være med til et udbud og indkøb, når vi kommer dertil.  

Heidi Løvschall, afdelingsleder, Hjørring Kommune

Teknologien skal kunne tilpasses konteksten

Heidi Løvschall vurderer, at det er svært, kompliceret og omkostningstungt at finde, udvikle og implementere nye teknologier til kontinenspleje i en kommunal praksis på tværs af forskellige enheder i kommunen og også på tværs af forskellige kommuner.   

Derfor skal teknologien være nem at bruge for alle, og teknologien skal kunne tilpasses den kontekst, som den skal implementeres i.   

"I princippet er vi ens, og i praksis er vi forskellige. Så hvordan sikrer vi, at alle kan bruge den nye teknologi, der kommer ind på ældrecentrene? Her er mange forskellige fagligheder i spil – både sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-medhjælpere, vikarer, afløsere og ufaglærte. De skal alle kunne bruge den her teknologi ensartet og tager ejerskab på til den. Ellers kan man som kommune ikke lykkes med implementeringen – det er svært," siger Heidi Løvschall og uddyber:    

"En stærk forankring af den nye teknologi hos en fagperson er vigtig. Det giver en større succesrate, viser vores erfaringer."  

Hjørring skaber plads til flere ældre

Hjørring Kommune har 13 ældrecentre med i alt 550 plejehjemspladser, og et nyt stort plejecenter med 96 pladser er på vej. Heidi Løvschall vurderer, at kommunes arbejdspladser, der varetager ældreplejen, er meget forskellige fx hvad angår størrelse, de fysiske rammer, kulturen, arbejdsgangene, ledelsen og medarbejdernes faglighed og kompetencer.   

"Skaleringsprocessen har kastet nyt lys på vores udfordringer og behov og har også givet os et klart overblik over nye muligheder samt en retning, vi skal sigte efter – og ikke mindst et værdifuldt netværk. Nu skal vi tage næste skridt i processen, og vi vil gerne med i den kommende proces," pointerer Heidi Løvschall.  

Fakta: Hvad er en skaleringsproces?

CO-PI's skaleringsprocesser er en vej til mere skala og innovationshøjde i offentlige indkøb.

Danmark har stort potentiale for at øge innovationseffekten af de 400 mia. kr., der årligt bruges på offentlige indkøb.

Derfor samler CO-PI's skaleringsprocesser flere offentlige organisationer om én fælles udfordring – fra fælles behovsudforskning til fælles hensigtserklæring.

På den måde bliver det mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

Se projektsiden: 'Sammen om løsninger til inkontinens'

Har lagt hus til antropologisk feltstudie

Som et led i skaleringsprocessen har en antropolog fra CO-PI været på feltarbejde på et af Hjørring Kommunes ældrecentre for at få indblik i borgernes plejebehov og medarbejdernes arbejdsgange gennem tre døgn. Desuden har to kontinenssygeplejersker og en afdelingsleder bidraget til kvalificeringen af det antropologiske materiale. 

Feltarbejde på ældrecenter skaber involvering

Heidi Løvschall vurderer, at det har været berigende for ledelsen og medarbejderne, der arbejder med kontinenspleje, at de har givet deres besyv med i behovsafdækningen.  

"Hele den her viden om fx personaer, der er kommet ud af feltarbejdet på et af vores ældrecentre og to andre uden for kommunen, vil vi tage med os videre. Materialet er simpelthen så godt lavet af CO-PI. Det arbejde ville vi ikke selv kunne have udført," understreger Heidi Løvschall og uddyber:  

"Jeg har været i vores sygeplejefaglige klub og fortalt om resultaterne – og både ledelsen og medarbejderne er meget nysgerrige og synes, det er spændende. Vores personale, der har bidraget til behovsafdækningen, føler sig set og hørt. Det giver involvering og anerkendelse af dem og af deres arbejde."  

Har ingen teknologi som favorit

Heidi glæder sig til at fortsætte dialogen i skaleringsprocessen og går ind i det med et åbent sind uden at have en bestemt teknologi som favorit.    

"Vi vil ikke stirre os blind på en bestemt teknologi endnu. Vi vil gerne overraskes, lære nyt og igangsætte noget nyt inden for kontinenspleje – for det er, hvad vi trænger til! Sammen med de andre kommuner kan vi så nogle frø, som bliver endnu bedre, end det vi lige nu kan forestille os."

→ Læs om Aalborg Kommunes udbytte af skaleringsprocessen

→ Læs om Gladsaxe Kommunes udbytte af skaleringsprocessen

→ Læs om behovsudforskningen i skaleringsprocessen via personaer 

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Heidi Løvschall 
Afdelingsleder, Hjørring Kommune

4122 5094 | [email protected]