Se video: Innovationscafe om innovation i praksis – mod, metoder og mestring

Jesper Algren, leder af CFIA i Aarhus Kommune, og Majken Præstbro, relationschef i CO-PI, gæstede Innovationscaféen om innovation i praksis den 28. april 2023. Se video med de to spændende oplæg.

Billede: Majken Præstbro og Lene Krogh Jeppesen, begge CO-PI

Hvordan får vi innovation til at lykkes fuldt ud? Hvilke metoder kan vi bruge, og hvordan får vi dem til at spille i praksis, så de skaber innovation?

Det søgte vi svar på i Innovationscaféen den 28. april 2023.

Vi skal dyrke innovationsfagligheden

Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI, var vært og indledte Innovationscaféen med at slå fast, at der er et stort behov for at dyrke og styrke innovationsfagligheden.

Det er særligt nødvendigt, hvis innovation skal være et effektivt middel til at løse de kriser og problemer, som vi står overfor nu.

CFIA - et kraftcenter i Aarhus

Da Lene Krogh Jeppesen havde sat rammen for dagens Innovationscafé, gav hun ordet videre til Jesper Algren, leder af Center for Innovation i Aarhus (CFIA).

CFIA har, som tværgående innovationsenhed, arbejdet målrettet med at understøtte innovation i Aarhus Kommune siden 2015.

Enheden består af syv konsulenter med forskellige baggrunde og er sat i verden for at samle medarbejdere og fagprofessionelle fra de fem magistratsafdelinger, virksomheder – og i særlig grad borgerne for at udvikle en fælles fremtidig by.

Ideerne mangler ikke, men realiseringen er svær

Aktuelt arbejder CFIA med omdannelsen af byområdet Gellerup, og hvordan udviklingen af en ny skole kan være katalysator for forandring.

Jesper Algren gav b.la. deltagerne på Innovationscaféen et indblik i, hvordan CFIA tænker gevinstrealisering og implementering ind fra start.  

"Gevinstrealisering og implementering starter vi på allerede i de første faser - igennem hele innovationsprocessen. Når vi arbejder med udgangspunkt i designtænkning, og når vi involverer og samskaber, er vi allerede i gang med at tænke i og arbejde med implementering. For eksempel inddrager vi brugere og medarbejdere strategisk undervejs i designprocessen. Idéerne mangler ikke, men realiseringen er svær," sagde Jesper Algren om CFIA's metode. 

Se video med Jesper Algren:

Se, kunne og gøre...and all that jazz

Efter Jesper Algren kom Majken Præstbro, relationschef i CO-PI, på banen. Med sig i bagagen har Majken Præstbro næsten 10 års erfaring med innovation fra COI og CO-PI.

Hun har desuden en master i innovationsledelse og har tidligere arbejdet med innovation i SKAT samt i den tværministerielle innovationsenhed MindLab. 

Maiken Præstbro tog i sit oplæg udgangspunkt i rammen: Se, Kunne og Gøre.

Handler om indstilling, vilje og evnen

Alle tre er aspekter, man skal huske at bruge, når man arbejder med innovation i organisationer.

Det handler om indstilling, vilje og evnen til at foretage nødvendige forandringer, forklarede Majken Præstbro:

  • Se: Vi skal kunne se, hvorfor vi skal lave et nyt projekt eller opgave. Kan vi se hvorfor, får vi viljen til at arbejde frem mod nye løsninger.
  • Kunne: Her har vi brugt indsigten til at oparbejde nye kompetencer til at kunne gøre det - værktøjsfasen.
  • Gøre: Vi realiserer vores idé og ændrer kulturen i organisationen. 

Se video med Majken Præstbro:

Kom med til næste Innovationscafé

Vi åbner dørene til næste Innovationscafé den 26. maj, hvor temaet er 'Finansiering af innovation - er kæden hoppet af?

Du kan møde:

  • Louise Brink Thomsen, specialkonsulent i indkøbsafdelingen i Region Hovedstaden, med ansvar for nytænkning af processer og samarbejder om finansiering og innovative indkøb.
  • Christian Jentzsch, finansieringsspecialist i CO-PI, hvor han arbejder med at skabe nye finansieringsmodeller, der rummer hele værdikæden, når vi skal finde finansiering til nye løsninger på vilde problemer.

HVAD ER EN INNOVATIONSCAFÉ?

En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

Efter en kort introduktion til dagens tema ved chefkonsulent i CO-PI Lene Krogh Jeppesen skyder to gæsteoplægsholdere caféen i gang med inspirationsoplæg.

I mindre grupper er der derefter dialog om vigtige pointer fra oplæggene og erfaring fra egen praksis samt opsamling på hvilke spørgsmål, det fortsat er vigtigt at få svar på.