Nye partnerskaber skal løse grønne missioner

Fire nye forsknings- og innovationspartnerskaber skal bane vejen for løsninger på store klimaudfordringer. Innovationsfonden er klar til at investere 700 mio. kr. i partnerskaberne, hvor den offentlige sektor skal spille en væsentlig rolle.

Billede: De nye forsknings- og innovationspartnerskaber skal løse fire missioner, bl.a. opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2.

Forskning og innovation har stor betydning for, at Danmark når sine klimamål.

Regeringen og Folketinget har derfor udpeget fire grønne forskningsmissioner og afsat 700 millioner kroner i 2021 til investeringer i nye forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal løse missionerne.

De fire missioner er:

  • Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X etc.)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

Vil få afgørende betydning

Innovationsfonden har fået til opgave at stå for investeringerne, som skal fremskynde udviklingen af banebrydende grønne løsninger. Fonden åbnede i august for ansøgninger til de fire partnerskaber, som de 700 millioner kroner skal fordeles til. Ansøgningsfristen er 19. oktober 2021.

→ Se opslaget fra Innovationsfonden (eksternt link)

"De missionsdrevne partnerskaber vil få en afgørende betydning for den grønne omstilling i Danmark. De skaber hele grundlaget for den forskning og udvikling, der skal give de nye løsninger, som er nødvendige for at nå klimamålet," siger Sune Dalgaard Ebbesen, Investment Officer i Innovationsfonden.

Partnerskaberne endvidere bidrage til at øge danske virksomheders konkurrenceevne og vækstmuligheder.

Både offentlige og private aktører

Opslaget fra Innovationsfonden bygger videre på seks såkaldte roadmaps, som en lang række aktører på tværs af det danske forsknings- og innovationsmiljø har bidraget til, og som Innovationsfonden har udvalgt som afsæt for de grønne partnerskaber.

Aktørerne bag disse roadmaps er især universiteter, private virksomheder og branche- eller klyngeorganisationer, men der er også er enkelte offentlige aktører som kommuner, regioner og forsyningsselskaber involveret. Og netop den offentlige sektor kommer til at spille en væsentlig rolle for, at partnerskabernes missioner lykkes.

"Det er fuldstændigt afgørende, at både de offentlige og private aktører kobles på arbejdet med at udvikle nye løsninger," siger Jakob Dahl Wedel, Program Officer i Innovationsfonden.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Det offentlige som aftager

Det offentlige spiller en vigtig rolle som aftager, fortsætter han:

"Det offentlige spiller en vigtig rolle som aftager, fordi mange af de teknologier, der vil blive udviklet i partnerskaberne, skal implementeres i det offentlige. Derfor skal det offentlige være en medspiller og pege på, hvilke løsninger de har brug for i fremtiden," siger Jakob Dahl Wedel.

Sune Dalgaard Ebbesen supplerer:

"Det offentlige har en enorm indflydelse på efterspørgsel og udvikling. Dels i kraft af den offentlige sektors størrelse, og dels fordi mange nye teknologier ikke er konkurrencedygtige fra starten og derfor enten skal have offentlige tilskud eller implementeres af det offentlige for at få fremdrift. Derfor er vi i Innovationsfonden meget optaget af, at få den offentlige sektor med i partnerskaberne."

Regulering sætter rammer

Fokusset på den offentlige sektor afspejles både i de kriterier, som ansøgningerne til partnerskaberne vil blive vurderet efter, og i de såkaldte 'guiding points', der danner grundlaget for kriterierne.

Et af punkterne har overskriften 'Public demand as a driving force', og heri anbefales ansøgerne at samarbejde med det offentlige om at skabe et grundlag for klimavenlige produkter og løsninger.

Udover at spille en vigtig rolle som aftager af nye teknologier og løsninger, har det offentlige også en anden rolle i forhold til forskningsmissionerne, da offentlig regulering sætter en ramme for, hvilke nye ideer, der kan implementeres - og hvordan det skal ske.

Væsentligt at kommunikere med det offentlige

"Det er væsentligt at kommunikere med det offentlige, når nye løsninger skal udvikles," siger Sune Dalgaard Ebbesen og fortsætter:

"De offentlige parter skal ikke nødvendigvis være med til at drive udviklingen, men de er vigtige som sparringspartnere og kan fx pege på udfordringer i forhold til regler og lovgivning på området. Derefter kan man så overveje, om løsningen skal tilpasses reguleringen - eller omvendt. At få denne dialog ind fra starten er guld værd for partnerskaberne. Det er med til at sikre, at man går den rigtige vej."

Når ansøgningsfristen er udløbet den 19. oktober, vil der være en intensiv vurderingsproces, inden den endelige beslutning om investering i grønne forsknings- og innovationspartnerskaber ventes offentliggjort i december 2021.

Partnerskaber skal give retningen

Innovationsfonden ønsker med en hurtig igangsættelse af de nye partnerskaber at danne grundlaget for brede samarbejder, der på både kort og lang sigt væsentligt bidrager til at nå Danmarks mål om henholdsvis 70 procent reduktion i 2030 og netto-nul i 2050.

"Partnerskaberne skal træffe store beslutninger og sætte konkrete mål i forhold til 2030 og 2050, men det hele skal ikke nødvendigvis løses inden for partnerskabet. De skal fungere som omdrejningspunkter, der sætter retningen, koordinerer og igangsætter løsninger, som andre kan spille ind i," siger Jakob Dahl Wedel.

"Noget af opgaveløsningen kommer til at ligge udenfor partnerskaberne og vil inddrage andre aktører," fortsætter han.

COI: Store muligheder i missionsdreven innovation

COI's fokusområder er i høj grad sammenfaldende med de grønne forskningsmissioner, ikke mindst missionen, der fokuserer på cirkulær plast og tekstil.

"Derfor glæder det os, at Innovationsfonden har tænkt den offentlige efterspørgsel med ind fra start som en del af bedømmelseskriterierne. Jeg ser store muligheder i den missionsdrevne innovationstilgang, som har vist stærke resultater internationalt," siger Ole Bech Lykkebo, analysechef i COI.

Tidspres kan være en udfordring

Ole Bech Lykkebo advarer dog samtidigt om, at ambitionen om en hurtig igangsættelse af de nye partnerskaber kan være en udfordring i forhold til at inddrage den offentlige sektor i løsningen af de grønne missioner.

"Innovationsfonden har foden tungt på speederen i processen, og partnerne har forholdsvis kort tid til både at finde hinanden, finde egenfinansiering og formulere deres fælles bud," siger han.

"Jeg er spændt på, om forskningsmiljøer og virksomheder under det tidspres også formår at medtænke fx kommuner og regioner som ligeværdige partnere. Jeg håber det og ser frem til offentliggørelsen af partnerskaberne i december," understreger Ole Bech Lykkebo.

VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om de fire missioner og partnerskaber, er her kontakter i Innovationsfonden:

Mission 1: Capture and storage or use of CO2
Lars Denning
61 90 50 69, [email protected] 

Mission 2: Green fuels for transport and industry (Power-to-X, etc.)
Sune Dalgaard Ebbesen
61 90 50 30, [email protected] 

Mission 3: Climate- and environment-friendly agriculture and food production
Connie Benfeldt
61 90 50 61, [email protected] 

Mission 4: Circular economy with a focus on plastics and textiles
Bo Frølund
61 90 50 43, [email protected] 

→ Se mere om Innovationsfonden (eksternt link)