Prøv den norske innovationsguide – nyt, nyttigt, nyttiggjort

Norske KS (der svarer til det danske KL) har lavet en ny innovationsguide. Den skal gøre det nemmere for kommuner at komme i gang med innovationsprocesser – og kan også bruges til innovation i offentlig-privat samarbejde.

Billede: Den nye innovationsguide består af fire trin, der skal føre kommuner – og andre offentlige organisationer – sikkert gennem en innovationsproces.

Innovation kan betyde mange ting – og det kan være krævende, men også spændende arbejde!

Sådan lyder introduktionen til en ny innovationsguide, som norske KS har lavet.

Guiden skal gøre det nemmere at komme i gang med innovationsprocesser og samarbejde med andre om at løse store og små udfordringer.

Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Den nye innovationsguide – der har undertitlen 'nyt, nyttigt, nyttiggjort' – består af fire trin:

  1. Læg fundamentet: Inden vi starter innovationsarbejdet fuldt ud, er det vigtigt, at vi lægger et godt fundament.
  2. Identificer behov: Vi skal hele tiden orientere os for at sikre, at vi går i den rigtige retning – og bruge tid på at forstå de reelle behov bag en udfordring.
  3. Udforsk muligheder: Når vi har retningen på plads, kan vi endelig finde på løsninger! Vi forsøger og fejler for at arbejde os hen imod en løsning, vi tror på. 
  4. Realisér: Nu er det tid til at omsætte løsningen i praksis! Vi skal sætte løsningen i normal drift og følge op.

→ Læs mere og prøv KS' innovationsguide (ks.no)

Større behov end nogensinde

Une Tangen, seniorrådgiver i KS, forklarer at behovet for innovation og forandring er større end nogensinde:

"Ledere og medarbejdere i den offentlige sektor har brug for redskaber og metoder, der kan støtte dem i det vigtige arbejde, der udføres for at løse samfundsproblemer. Vi har ønsket at lave en guide til innovation, der kan åbne op for at bruge de redskaber og få flere i kommunerne til at føle sig trygge ved at drive innovationsprocesser," siger hun.

"Målet er, at innovationsguiden skal være så enkel, at medarbejdere i kommunerne kan tage den i brug på egen hånd – ude at have behov for processtøtte eller være en del af et netværk," tilføjer hun.

Guiden kan bruges af alle

Den nye innovationsguide kan bruges af alle – uanset hvad man arbejder med, eller hvilket område det er indenfor.

"Det kan være skole, sundhed, børnehaver, plejehjem, digitale services eller andet. Det er et enkelt værktøj på flere måder: Nemt at bruge i hverdagen og nemt at fortælle andre om, så det kan brede sig og komme flere til gode," siger Une Tangen.

Innovationsguiden kan bruges, når ledere og medarbejdere står over for udfordringer og skal nytænke, hvordan man løser opgaver.

Arbejde metodisk med innovation

Målet er at kunne arbejde systematisk og metodisk med innovation og udvikling af services til gavn for borgere og virksomheder.

Den kan også bruges i offentlig-privat samarbejde om innovation, fastslår Une Tangen:

"Ja, den kan bruges på tværs af alle områder – og også i samarbejde med det private. Metodikken handler primært om at skabe en fælles forståelse af problemstilling og mål, sætte retning for arbejdet, forstå hvilke behov, der rent faktisk løses, udforske muligheder for nye løsninger – og ikke mindst omsætte nye løsninger i praksis," slutter hun.

→ Læs mere og prøv KS' innovationsguide (ks.no)