Video: Gense seks gode cases fra temaugen om grøn omstilling

Gik du glip af arrangementerne fra den digitale temauge om grøn omstilling? Nu kan du gense præsentationen af de seks cases.

Billede: Klaus Kellerman fra Roskilde Kommune fortalte under temaugen om kommunens arbejde med cirkulært byggeri.

Cirkulært forbrug, klimatilpasning og bæredygtigt byggeri.

Det var fokusområderne, da COI i uge 37 inviterede til digital temauge om grøn omstilling gennem offentlig innovation.

Til hvert arrangement blev to inspirerende cases præsenteret. Eksperter gav perspektiver på de præsenterede cases og bud på, hvordan vi styrker den grønne omstilling. 

Løsninger skal skaleres og spredes

Målet med temaugen om grøn omstilling var – blandt andet – at få de gode løsninger skaleret og spredt. De præsenterede cases var:

  • Vesthimmerlands Kommune med casen: cirkulær innovation i partnerskaber – genanvendelse af blød plast.
  • Høje-Taastrup Kommune med casen: bæredygtigt indkøb - kommunale medarbejdere i genbrugstøj.
  • Frederiksberg Kommune med casen: regnvandshåndtering med vanding af bytræer.
  • Hedensted Kommune med casen: termoveje – opsamlet regnvand omsættes til varme og køleanlæg i huse.
  • Køge Kommune med casen: cirkulært byggeri  – genanvendelse af byggematerialer.
  • Roskilde Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Gate 21 med casen: cityloops og bæredygtigt byggeri - fra byggeaffald til ressourcer.

Gik du glip af et eller flere af temaugens arrangementer?

Du kan læse mere og gense præsentationen af de seks spændende cases herunder.

1. Vesthimmerland Kommune, Jannie Valentin Dexter Jakobsen

Case: Cirkulær Innovation i Partnerskaber – genanvendelse af blød plast

EU-regionalfondsprojektet bestod af flere innovationspartnerskaber, hvor et af dem foregik i Vesthimmerland. Det var et partnerskab bestående af bl.a. Vesthimmerlands Kommune, Genplast A/S, Vesthimmerlands Forsyning og Aalborg Universitet, som fx har resulteret i mere effektiv indsamling og genanvendelse af blød plast.

Gennem nye metoder i mødet med borgerne steg indsamlet blød plast med 400 pct. Ikke alene kunne 98 procent af plasten genanvendes til plastgranulat. Det kunne også gøres for en ottendedel af den normale omkostning. Det genanvendte plast anvendes i nye produkter og bliver derved en del af et cirkulært kredsløb.

Du vil især høre om... innovationspartnerskabets processer og udvikling igennem projektet, og om, hvad samarbejdet har betyder for kommunes cirkulære forbrug. Se video:

2. Høje-Taastrup Kommune, Pia Blak

Case: Bæredygtigt indkøb - Kommunale medarbejdere i genbrugstøj

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med De Forenede Dampvaskerier (DFD) udviklet en løsning og indgået en seksårig kontrakt om leverance af genbrugstøj til cirka hver 10. af kommunens medarbejdere.

Løsningen giver værdi på klima og bæredygtighed men med kontrakten kommer også en besparelse på i alt cirka 12 millioner kroner. Det skyldes, at det brugte tøj er cirka 50 procent billigere end nyt tøj.

Du vil især høre om... processen hen mod den konkrete løsning og leverandørsamarbejdet, og om kommunens arbejde med bæredygtige indkøb. Se video:

3. Frederiksberg Kommune, Lene Stolpe Meyer

Case: Regnvandshåndtering med vanding af bytræer

I samarbejde med private aktører har Frederiksberg Kommune udviklet et system der håndterer regnvand og samtidig skaber merværdi ved at koble bytræer til systemet, således at de bliver kontinuerligt vandet med regnvandet.

Løsningen har fokus på regnvandshåndtering, vækstmedie og optimal vandtilførsel til træer og er specielt velegnet til den tætte by. Systemet er udviklet inden for et innovationspartnerskab og Frederiksberg Kommune har en rammeaftale for indkøb.

Du vil især høre om... kommunens arbejde med klimatilpasningsstrategier og indkøb, samt hvordan løsningerne skabes i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere – heriblandt værdien i et innovationspartnerskab. Se video:

4. Hedensted Kommune, COMPAS, Merete Valbak

Case: Termoveje – opsamlet regnvand omsættes til varme og køleanlæg i huse.

Hedensted Kommune er stedet for landets første Termovej, der kombinerer opsamling af regnvand med energiproduktion. Den bæredygtige og lokalt producerede energiforsyning, som Termovejen udgør, er et resultat af et samarbejde mellem en række partnere (VIA University, Løsning Fjernvarme, Hedensted Spildevand, Hedensted Kommune, Geodrilling, NCC, Energymachines og Planenergi) og kan ud over at levere varme og køling også opmagasinere overfladevand fra grundene i perioder med meget nedbør.

Løsningen er udviklet i boligområde med seks byggegrunde.

Du vil især høre om... hvordan kommunen har indgået samarbejder på nye måder, der har ført til konkrete innovative løsninger, og til at løsningerne kan skaleres. Se video:

5. Køge Kommune, Jacob Skjødt Nielsen

Case: Cirkulært byggeri – genanvendelse af byggematerialer

Køge kommune har som led i projektet Cirkulær Sjælland samarbejdet med bl.a. affaldsselskabet ARGO om at tilvejebringe en praksis for cirkulært byggeri og genanvendelse af genbrugte materialer i nyt byggeri. Processen har handlet om indsamling og formidling af brugte byggematerialer og om lagerkapacitet på genbrugspladser.

I dag har man indskrevet i klimaplanerne, at man vil eksperimentere med udbud, hvor brugte byggematerialer skrives ind i udbuddet. Indsatsen følges op i et nyt projekt 'Circular Builders', hvor renoveringen af Musikskolen skal ske efter et cirkulært udbud og opførelsen af et 'Klimahus' i Tiny Varigheden skal ske efter markedsdialog om design for disassembly og LCA i nybyggeriet.

Du vil særligt høre om... arbejdet med at opbygge stærkt partnerskab med lokale håndværkere, som kan være leverandører af ubrugte byggevarer og -materialer, og borgere, som vil kunne bruge materialerne igen. Se video:

6. Roskilde Kommune. Høje-Taastrup Kommune og Gate 21, Line Bech og Klaus Kellerman

Case: Cityloops og bæredygtigt byggeri - fra byggeaffald til ressourcer

Hvilke metoder og værktøjer kan muliggøre, at der skabes kredsløb, så byggeaffald og overskudsjord bliver til nye ressourcer? Og hvordan får man som offentlig myndighed arbejdet sig i gang på denne dagsorden? Roskilde og Høje-Taastrup Kommune har sammen med bl.a. Gate 21 og RUC i regi af projektet City Loops udviklet konkret praksis på dette område.

Roskilde Kommune har arbejdet med genbrug og genanvendelse af byggematerialer og lokal genanvendelse af jord i Musicon-kvarteret, og Høje-Taastrup Kommune har genanvendt store mængder af nedrevet beton fra boligbyggeriet, Taastrupgård, i det nye Rådhus.

Du vil især høre om... de enkelte processer omkring genanvendelse af materialer fra nedrivning til brug, og om hvordan kommunerne arbejder med dagsordenen - både strategisk og i praksis. Se video: