Markedsdialog om inkontinens: Hvad er fremtidens løsninger?

Dødens gab, blinde vinkler, værdighed for borgere – og det store spørgsmål: Hvad er fremtidens løsninger på inkontinensområdet? Det var på dagsordenen til den første markedsdialog i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'.

Billede: Markedsdialogen blev afholdt i Utzon Center i Aalborg og bød på mange snakke rundt om bordene.

Der var højt til loftet i mere end én forstand, da Utzon Center i Aalborg onsdag den 15. november dannede rammen om den første markedsdialog i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'.

Flere end 70 deltagere – heriblandt fra 20 private virksomheder – var samlet for at dele viden og blive klogere på behov, udfordringer og veje til nye og bedre løsninger.

Én af dem var Ivar Havsteen-Mikkelsen, partner i virksomheden Helpii.nu, som var glad for at deltage:

"Vi har faktisk fået en masse ny viden. Både om behov og hvilke løsninger, der findes – og hvordan vi som leverandører kan spille hinanden gode. Vi kan understøtte hinanden på mange måder i forhold til at hjælpe kommunen, borgerne og medarbejderne til en bedre hverdag," sagde Ivar Havsteen-Mikkelsen.

Video: Se Ivar Havsteen-Mikkelsen fra Helpii.nu fortælle om, hvad han har fået ud af markedsdialogen.

Vi har sovet i dødens gab

Markedsdialogen blev indledt med en velkomst fra Jan Nielsen, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

Han italesatte 'dødens gab': Den dobbelte demografiudfordring, hvor vi har en hastigt voksende andel af ældre – og en faldende arbejdsstyrke til at tage sig af dem.

Samtidig har den politiske og administrative ledelse sovet i timen, når det kommer til inkontinenspleje på plejehjem, mener han:

"Vi har ikke tidsnok været ude at se på: Hvad er alternativerne? Derfor skal vi i fællesskab se på de særlige udfordringer, der er på området for inkontinens," sagde Jan Nielsen.

Skal føre til fælles nye krav til markedet

Skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' har fokus på inkontinensudfordringer på landets plejehjem.

De deltagende kommuner vil – sammen med markedet – finde nye løsninger, der kan:

 • ​Forbedre livskvaliteten for borgere med inkontinens
 • Styrke arbejdsmiljøet for plejepersonalet
 • Frigive værdifuld tid på omsorgs- og plejeområdet​

Fem kommuner deltager i skaleringsprocessen, som skal føre til fælles nye krav til markedet: Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Hjørring Kommune, Hillerød Kommune og Gladsaxe Kommune.

Besøg projektsiden: Sammen om løsninger til inkontinens

Findes ikke én type borger

Til markedsdialogen blev deltagerne præsenteret for et feltstudie gennemført af Line Vestergaard, som er innovationskonsulent og antropolog i CO-PI.

Hun har besøgt tre plejehjem i forskellige dele af landet for at afdække arbejdsgange og de typer af inkontinensproblematikker, der findes blandt beboerne.

Det er der kommet fire personaer ud af, som er opdelt efter kognitiv funktionsevne og fysisk funktionsevne.

"Der findes ikke kun én type af borger med inkontinens på plejecentrene. Der er derfor ikke tale om borgeren, og vi er nødt til at skelne mellem dem. Det har jeg gjort med udgangspunkt i behovet for pleje. Medarbejderne bruger begrebet 'plejetyngde' til at beskrive, hvor plejekrævende en borger er, og hvor 'tyngden' af plejeopgaven ligger. Er borgeren kognitivt funktionsnedsat, fysisk funktionsnedsat – eller måske endda begge dele - har det afgørende betydning for den kontinenspleje, de har behov for at modtage," sagde Line Vestergaard.

Video: Se en stemningsreportage fra markedsdialogen, der blev afholdt i Utzon Center i Aalborg.

Ni ud af ti beboere lider af inkontinens

Feltstudiet er en vigtig del af den fælles behovsudforskning, som er udgangspunktet for dialogen med markedet.

I løbet af markedsdialogen blev en række andre fakta også præsenteret. Blandt andet, at:

 • Op mod 90 procent af beboere på plejehjem har en problemstilling i forhold til inkontinens
 • Plejepersonalet på landsplan bruger i gennemsnit en fjerdedel af deres tid på inkontinenspleje – med fysisk nedslidning til følge
 • I 2070 vil der være 45.000 plejehjemsbeboere over 90 år (mod 10.000 i dag)
 • 200 mio. kr. bruges der om året på voksenbleer. Dertil kommer belastende arbejdsgange, værdighed for borgere, følgesygdomme osv.

Vigtigt at turde lukke et område op

Efterfølgende var der workshops for alle deltagere, hvor behov, udfordringer og andre perspektiver blev vendt.

Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune, var "svært begejstret" for markedsdialogens mange gode samtaler:

"Det er simpelthen vigtigt at turde lukke et område op og så sammen med andre, der har samme problemstillinger, som vi har i Aarhus Kommune – og se på både problemstillingen og samtidig prøve at lave forskellige scenarier for løsningerne. Det er måden at komme fremad på," sagde han.

Video: Se Ivan Kjær Lauridsen fortælle om skaleringsprocessen og hvad han har fået ud af markedsdialogen.

Får perspektiver, der beriger os

I løbet af de to workshops og den efterfølgende opsamling blev bragt mange perspektiver i spil af de deltagende virksomheder, offentlige indkøbere og velfærdsteknologikonsulenter og interesseorganisationer.

Heidi Løvschall, afdelingsleder i Ældre- og Handicapafdelingen, Hjørring Kommune, er glad for, at skaleringsprocessen og markedsdialogen giver mulighed for at gå sammen og gå eksplorativt til værks:

"Det at vi sætter os sammen og får flere perspektiver ind på én gang – hvor det både er virksomheder, flere kommuner, jer som CO-PI og Danish Life Science Cluster – når vi sætter os sammen og forener det, får vi mange flere perspektiver end det, vi kan se i vores egen andedam. Og det er med til at berige os," sagde hun.

Video: Se Heidi Løvschall fortælle om skaleringsprocessen og hvad hun har fået ud af markedsdialogen.

Skal vi implementere under en udrykning?

Til slut i markedsdialogen samlede Niels Jakobsen, kreativ partner i CO-PI, op på de væsentligste budskaber.

Det skete i form af grafiske plancher, der illustrerede en række af de perspektiver, udfordringer og behov, der gennem dagen blev sat i spil.

Plancherne havde budskaber som:

 • Fail fast og bliv klogere. Det er nødvendigt med risikovillighed – innovation fejler af og til (elpæren må godt gå i stykker undervejs – vi skal lære, mens vi udvikler)
 • Pilotprojekterne skal op at flyve – og blive levedygtige i driften (projekterne skal ikke bo og gro hos ildsjæle i et drivhus – og så visne, når de kommer udenfor)
 • Hav fokus på medarbejderne: De skal ofte lære, mens de løber, når de skal implementere løsninger i en så presset hverdag (pas på, de ikke løber med manualen direkte ind i implementeringsmuren)
 • Husk også lederen, der fungerer som den daglige brandslukker i en sektor, der er kendetegnet af, at man hver dag skal løse et puslespil for at få arbejdsplanen til at hænge sammen (er det en god idé at implementere under en udrykning?)
 • Taler vi nok om forebyggelse? Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan man holder borgerne kontinente, hvordan man undgår forværring af inkontinens. Kan man udskyde tidspunktet for den første ble? (et æble om dagen holder lægen væk)
 • Bæredygtighed er en anden blind vinkel: Skal vi fokusere på mere miljøvenlige materialer i produkterne – plast, CO2, genbrug – skal vi kigge på logistik og lager, eller handler det om at reducere mængden af affald (hvilket figenblad skal vi give vores Adam?)
 • Livet med inkontinens fra debut til grav. Her er det vigtigt både at differentiere mellem behovet for omsorg og for produkter over tid. Hvad er mest værdigt i forskellige faser af livet med inkontinens? 

Se hele Niels Jakobsens præsentation:

Se alle Niels' tegninger:

Næste skridt

Næste skridt i skaleringsprocessen er 1:1-møder mellem private leverandører, CO-PI og partnerkommunerne. Her er der mulighed for uddybende dialog om proces, fokus og mulige løsninger.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Anne Marie Berg
Seniorprojektleder i CO-PI

61 81 27 76 | [email protected]

Line Vestergaard
Innovationskonsulent i CO-PI

61 81 27 80 | [email protected]