Se video: Innovationscafé om frisættelse i praksis - sådan åbner du ledelsesrummet op

Se eller gense oplæg med Sune Knudsen og Lene Krogh Jeppesen fra Innovationscaféen 24. november om frisættelse i praksis.

Billede: Fra venstre: Sune Knudsen, COO i Danish Design Center, og Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI.

Hvilke elementer er det nødvendigt at medtænke, når du vil ændre organisationen i en mere frisat retning, og hvordan åbner du ledelsesrummet op?

De spørgsmål gav disse to eksperter deres bud på årets sidste Innovationscafé:    

  • Sune Knudsen, COO, Danish Design Center
  • Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI 

Til gavn for dem, der bliver berørt

Innovationscaféen blev indledt af Lene Krogh Jeppesen, der gav en introduktion til frisættelse i relation til CO-PI's arbejde med offentlig-privat innovation.

Lene Krogh Jeppesen fremhævede, at CO-PI især er interesseret i, hvordan frisættelse giver anledning til at løse opgaver på nye og anderledes måder til gavn for medarbejdere, ledere og de borgere eller virksomheder.

Desuden er CO-PI optaget af, hvad der kræves for at opnå succes med frisættelse. 

Sune Knudsen fortsatte og kom ind på, hvorfor frisættelse er et centralt tema i DDC's arbejde. Han påpegede, at DCC især har fokus på de processer, der understøtter udviklingen af god frisættelse. 

Arbejdet med frisættelse

Sune Knudsen gav herefter eksempler på, hvorfor det kan være en fordel at arbejde med frisættelse og illustrerede processen med en model, der viser de forskellige elementer i frisættelsesarbejdet.

Et af eksemplerne fra DCC, Sune Knudsen gennemgik, var en undersøgelse af, hvad det kræver at implementere en 4-dages arbejdsuge. 

Det store spørgsmål

Efter deltagerene havde diskuteret i grupper, samlede Sune Knudsen og Lene Krogh Jeppsen op, og svarede bl.a. på det helt store spørgsmål: Hvem frisætter, og hvem frisættes?

Lene Krogh Jeppesen understregede, at det nok er her, der er færrest præcise opskrifter og samtidig med, at man ser flest ting i bevægelse på en og samme tid.

Se video med Sune Knudsen og Lene Krogh Jeppesen:

Innovationscaféerne vender tilbage næste år

Innovationscaféen om frisættelse i praksis var den sidste Innovationscafé i år.

Næste år vender Innovationscaféerne tilbage med endnu flere spændende temaer og gæster.

I CO-PI's nyhedsbrev kan du få nyt om temaer for Innovationscaféerne i 2024 og se, hvem der lægger vejen forbi som gæster. 

HVAD ER EN INNOVATIONSCAFÉ?

En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

Efter en kort introduktion til dagens tema ved chefkonsulent i CO-PI Lene Krogh Jeppesen skyder to gæsteoplægsholdere caféen i gang med inspirationsoplæg.

I mindre grupper er der derefter dialog om vigtige pointer fra oplæggene og erfaring fra egen praksis samt opsamling på hvilke spørgsmål, det fortsat er vigtigt at få svar på.