Se video: Innovationscafé om kunstig intelligens - kapacitet og kompetencer

Se eller gense oplæg fra Innovationscaféen om kunstig intelligens - kapacitet og kompetencer den 17. april 2024.

Billede: Fra venstre: Miriam Lerkenfeld, tech specialist i Hard Work, Mind & Magic, og Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI. Brian Slot, digitaliserings- og IT-chef i Vejle Kommune, var ikke med i studiet, men deltog online.

Hvordan finder du ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe med opgaveløsningen i din organisation? Og hvad kræver det at bruge værktøjer, der konstant er i udvikling?

De spørgsmål havde Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI, inviteret to eksperter i studiet for at give deres svar på. Eksperter, der deltog i Innovationscaféen, var:

  • Miriam Lerkenfeld, tech specialist, Hard Work, Mind & Magic
  • Brian Slot, digitaliserings- og IT-chef, Vejle Kommune

De første skridt på en rejse

Lene Krogh Jeppesen indledte med at definere de forskellige niveauer af kunstig intelligens og deres rolle i offentlig innovation. Hun understregede vigtigheden af ikke at overse implementering og værdiskabelse, hvilket hun understøttede med tal fra Innovationsbarometeret.

I sit oplæg fremhævede hun betydningen af samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor.

"For at høste den værdi, vi håber at få ud af kunstig intelligens som værktøj, kræver det også, at vi er dygtige til at samarbejde på tværs af sektorer med implementering, værdiskabelse og den kontekst, hvor løsningerne skal skabe værdi", sagde Lene Krogh Jeppesen .

Lene Krogh Jeppesen afsluttede med at fremhæve, at vi stadig befinder os på de første skridt af en rejse, der kun lige har taget sin begyndelse.

Se introduktion med Lene Krogh Jeppesen:

Definer det gode svar

Herefter gav Lene Krogh Jeppesen ordet videre til Miriam Lerkenfeld, der tog udgangspunkt i en case fra Thisted Kommune og erfaringerne fra et projekt med generativ AI.

Miriam Lerkenfeld præsenterede i sit oplæg fire tips til effektivt arbejde med kunstig intelligens.

  1. AI skal være en holdsport: Med det understregede Miriam Lerkenfeld vigtigheden af at tænke bredt og inkorporere diversitet i designprocessen.
  2. Vælg det rigtige scenarie: I den forbindelse er vigtigt at identificere et formål og de brugere, der skal anvende den kunstige intelligens. 
  3. Start simpelt og ufarligt: Her anbefalede Miriam Lerkenfeld blandt andet at bryde processen ned i mindre test for at opnå succes.
  4. Definer det godt svar: Miriam Lerkenfeld argumenterede for, at det er afgørende, at arbejdet med at definere det gode svar sker helt fra begyndelsen af nye AI-projekter.

Se oplæg med Miriam Lerkenfeld:

Implementering og digital modenhed

Efter Miriam Lerkenfelds oplæg kom Brian Slot på banen. I oplægget delte han erfaringer fra Vejle Kommune, og gav eksempler på, hvordan generativ AI anvendes i det daglige arbejde.

Brian Slot fremhævede, hvordan kommunen bruger deres egen interne AI-chatbot, Bertha. Han understregede, at det både kræver fokus på tryghed og læring, når medarbejdere skal i gang med at bruge generativ AI.

Herefter kom Brian Slot ind på, hvordan generativ AI øger den digitale modenhed og har været med til at sætte gang i flere projekter i kommunen. Under sit oplæg præsenterede han flere eksempler på disse projekter.

Brian afsluttede med en opfordring til at øve sig i brugen af generativ AI.

Se oplæg med Brian Slot:

Opsamling på spørgsmål og diskussion

Efter eksperternes oplæg blev deltagerne sendt ud i grupper, hvor de diskuterede pointer fra oplæggene og formulerede en række spørgsmål til Miriam Lerkenfeld og Brian Slot.

Nogle af de spørgsmål, som deltagerne søgte svar på, var:

  • Hvad må vi, og hvad må vi ikke i forhold til sikkerhed og GDPR?
  • Hvad er egentlig muligt med kunstig intelligens?
  • Hvordan får vi sat "fejlede" projekter i spil?
  • Hvordan har tester og arbejder man med den indbyggede bias, der er, hvis man bruger de modeller, der er pretrænede fra fx ChatGPT og Microsoft?

Se opsamling og hvad eksperterne svarede på deltagernes spørgsmål:

Næste Innovationscafé: Kunstig intelligens - i praksis

Fredag den 31. maj kl. 09:00-10:00 åbner vi igen dørene til Innovationscaféen. Her ser vi nærmere på kunstig intelligens i praksis. 

I CO-PI's nyhedsbrev kan du få nyt om, hvilke eksperter der deltager, og hvornår du kan tilmelde dig Innovationscaféen. 

HVAD ER EN INNOVATIONSCAFÉ?

En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

Efter en kort introduktion til dagens tema ved chefkonsulent i CO-PI Lene Krogh Jeppesen skyder to gæsteoplægsholdere caféen i gang med inspirationsoplæg.

I mindre grupper er der derefter dialog om vigtige pointer fra oplæggene og erfaring fra egen praksis samt opsamling på hvilke spørgsmål, det fortsat er vigtigt at få svar på.