4 gode råd til at få mest innovation for pengene

Hvordan får du mest innovation ud af de knappe ressourcer? Og hvordan sikrer du dig, at du kender værdien af dit innovationsarbejde? Få gode råd lige her – og i CO-PI's nye publikation.

Billede: I CO-PI's nye publikation 'Knaphedens kunst' kan du finde inspirerende eksempler, brugbar viden og ny statistik (foto: iStock).

Det er ingen hemmelighed, at økonomien er presset i mange offentlige organisationer.

Så hvordan får du mest ud af de ressourcer, der er til rådighed – og sikrer, at du:

  • kender værdien af dit innovationsarbejde,
  • har styr på finansiering,
  • undlader at opfinde den dybe tallerken flere gange og
  • husker at holde op med noget, der ikke skaber værdi?

Gode råd, eksempler og viden

I CO-PI's nye publikation 'Knaphedens kunst' sætter vi fokus på økonomiske begrænsningers betydning for offentlig innovation.

Du kan finde inspirerende eksempler, brugbar viden og ny statistik.

Du kan også finde gode råd fra CO-PI's eksperter.

Download publikationen helt gratis herunder – og se fire af de gode råd længere nede.

Knaphedens kunst

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download


Marie Munch-Andersen
Analyseansvarlig, CO-PI


Råd 1: Husk evalueringen

Når vi taler om, at innovation skaber effektivitet, er det værd at bemærke, at der er tale om arbejdspladsens egen vurdering af, hvilken værdi innovationen har skabt.

39 procent af de offentlige innovationer er evalueret, og andelen af evaluerede innovationer er hverken større eller mindre, når det kommer til de innovationer, der har skabt effektivitet. 

For de mange innovationer, der ikke er evalueret, kan man sætte spørgsmålstegn ved, om innovationen rent faktisk har skabt den værdi, som arbejdspladsen peger på. Er der tale om mavefornemmelser, hvor udfaldet kunne være anderledes, hvis det blev undersøgt systematisk? 

Det kan være svært at vurdere, om noget har skabt effektivitet uden en systematisk tilgang. Står dét, man sparer i sidste ende, mål med den tid og de ressourcer, som man har investeret i udvikling og implementering? Hvor omfattende er det at vedligeholde teknologi, kompetencer og arbejdsgange?

Og hvad kunne man ellers have opnået med de penge og kræfter, som man har brugt på innovationen?

Brug hjælpepakken til evaluering af innovative tiltag til at komme i gang.


Christian Jentzsch
Finansieringsspecialist, CO-PI


Råd 2: Grib finansiering strategisk an

Ekstern finansiering handler ikke kun om, hvad den enkelte offentlige arbejdsplads gør, men også om, hvordan organisationen som helhed griber ekstern finansiering an.

For at styrke organisationens strategiske tilgang til arbejdet med ekstern finansiering kan man udvikle flerårige strategiske planer, der nøje identificerer og prioriterer investeringsområderne i overensstemmelse med organisationens langsigtede mål og behov. Ved at sikre, at projekter finansieret af eksterne kilder er i tråd med organisationens strategiske retninger, opnås en mere effektiv ressourceallokering.

Det kræver tætte forbindelser mellem politiske drøftelser, direktionsbeslutninger, budgetprocesser og valget af eksterne samarbejdspartnere og finansieringskilder.

Samtidig anbefales det at etablere en tværorganisatorisk arbejdsgruppe. Nøglepersoner på tværs af organisationen kan identificere og forfølge samarbejdsmuligheder med eksterne samfundsaktører. En sådan gruppe er afgørende for at skabe muligheder for ekstern finansiering og løse komplekse problemer gennem strategiske partnerskaber. 

Det tværfaglige perspektiv er vigtigt, da mange projekter, der kræver ekstern finansiering, går på tværs af forskellige fagområder i organisationen. Ved at samle ekspertise og ressourcer på tværs kan organisationen bedre imødekomme disse udfordringer og maksimere resultaterne af eksterne investeringer.


Majken Præstbro
Innovationsspecialist, CO-PI


Råd 3: Genbrug andres løsninger

I den offentlige sektor må man godt stjæle, og det er arbejdspladserne faktisk ret gode til. Tre ud af fire offentlige innovationer er nemlig genbrug af andres løsninger.

Med genbrug kommer man hurtigere frem til en løsning og kan bygge oven på de erfaringer, som andre allerede har gjort sig.

Netop dét at lære af andres fejl og succeser er vigtigt, når innovation spredes, og det kunne offentlige arbejdspladser godt blive endnu bedre til. 

Nogle genbrugte løsninger kopieres direkte fra én arbejdsplads til en anden, men i de fleste tilfælde bliver løsningen tilpasset den nye arbejdsplads. Før man sætter gang i det store tilpasningsarbejde, er det en god idé at teste, om og hvordan løsningen faktisk virker i ens egen kontekst. Det giver et helt andet grundlag for at vurdere, hvordan innovationen skal tilpasses.

Brug Spredningsguiden, der hjælper både delere og genbrugere med at stille de rigtige spørgsmål i spredningsprocessen.


Lene Krogh Jeppesen
Chefkonsulent, CO-PI


Råd 4: Eksnovér

Mens innovation meget kort sagt handler om at gøre noget nyt, der giver værdi, handler eksnovation om at holde op med at gøre noget.

For eksempel har et studie fra Steno Diabetes Center vist, at mange mennesker med sukkersyge årligt får tjekket deres øjne for at forebygge senfølger. Men mange af patienterne har så godt styr på deres blodsukker, at de kan nøjes med øjenscreeninger hvert femte eller tiende år – og så kan de ressourcer, som man har brugt på de årlige screeninger komme andre til gode et andet sted.

Eksnovation kan være en form for innovation i sig selv, eller den kan være en del af en innovationsproces, hvor man aktivt forholder sig til, om innovationen har gjort andre opgaver eller arbejdsgange overflødige. Det er vigtigt at forholde sig til, hvad der skal udfases, når der skal være plads til det nye. Ellers kan innovation ende med at være ensbetydende med flere opgaver.

Brug værktøjet til eksnovation, der også hjælper jer med at overveje, om andre områder i organisationen bliver berørt.