Ny innovationsstrategi i Region Syddanmark: "Vi politikere skal skabe rammerne for innovation – og acceptere fejlene"

Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget en ny innovationsstrategi, der rækker ud over den nuværende valgperiode. Innovationsstrategien er blevet til i samarbejde med medarbejderne – og bygger på fire konkrete missioner.

Billede: Anja Lund er valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025 og er bl.a. medlem af digitaliserings- og innovationsudvalget.

Fire missioner, der sætter retning for innovationsindsatsen.

Det er grundstenen i en ny innovationsstrategi, som et enigt regionsråd i Region Syddanmark har vedtaget.

Innovationsstrategien er blevet til i samarbejde med medarbejdere og ledere. Også patientforeninger, eksperter og andre relevante aktører er blevet inddraget i arbejdet.

Har ikke en slutdato 

Bidrag fra medarbejderne har ført til, at innovationsstrategien rækker ud over den nuværende valgperiode.

Faktisk har strategien ikke en slutdato, forklarer Anja Lund (V), medlem af digitaliserings- og innovationsudvalget i Region Syddanmark:

"Ofte gælder en innovationsstrategi fx to år. Det er simpelthen ikke nok. Det tager lang tid at komme i gang og få afdækket problemet, fundet eller udviklet løsningen og undersøgt, om den kan blive til noget," siger hun og fortsætter:

"Et stort ønske fra alle vores medarbejdere var, at man derfor ikke bare lavede en innovationsstrategi, der gjaldt i den nuværende valgperiode. For så risikerer man, at der i en ny periode kommer noget nyt. Ønsket var, at der ikke sættes tal på, så det bliver langsigtet og stabilt."

Fornyelse fra oven – når politikerne sætter præg på offentlig innovation

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Politikere skal acceptere fejlene

For Anja Lund er det afgørende, at politikerne – i form af et enigt regionsråd – sætter retning og lederskab på innovationsindsatsen.

Ifølge hende er det enormt vigtigt, at politikere går forrest og viser lederskab. Og accepterer de fejl, der måtte opstå.

"Vi ved godt, at hvis vi ikke investerer i innovation, og hvis vi ikke sætter pris på det, så kan det være svært for vores medarbejdere derude at gøre det i en travl hverdag," siger Anja Lund.

"Samtidig er det enormt vigtigt, at når vi satser på innovation, skal vi som politikere også acceptere, at ting kan fejle. Der skal være mulighed for at fejle. Det vigtige er så bare, at vi bruger fejlene til at lære."

Fire missioner sætter retning for indsatsen

Region Syddanmarks innovationsstrategi bygger på fire missioner, der sætter retning for den fælles fremadrettede innovationsindsats.

De tager afsæt i komplekse udfordringer og skal sikre:

  • bedre behandlingskvalitet og patientforløb
  • øget lighed i sundhedstilbuddene og forebyggelse på tværs af sektorer
  • bedre balance mellem efterspørgsel og udbud af sundhedstilbud
  • grøn omstilling af regionens aktiviteter.
Billede: Region Syddanmarks innovationsstrategi tager afsæt i komplekse udfordringer, hvor der er størst behov for, at innovation bidrager med udvikling af nye løsninger.

Ny strategi skal være løftestang

Anja Lund forklarer, at de fire missioner er blevet til i samarbejde med medarbejderne, der har ønsket netop de udfordringer italesat.

"Det har på alle måder været rigtigt givende at involvere medarbejderne så meget i strategien. Vi har fået et andet indblik i, hvad der egentlig bøvler derude, når det kommer til innovation," siger Anja Lund.

Hun pointerer, at Region Syddanmark i forvejen systematisk med innovation hver eneste dag.

"Nu skal vi endnu højere op. Den nye innovationsstrategi skal agere som løftestang for etablering af nye initiativer i hele organisationen – både på tværs af kompetencer, fag og organisatoriske enheder, men også i samarbejde med eksterne aktører og partnerskaber."

Bygger på gode erfaringer

Det er ikke første gang, at Region Syddanmark har en politisk vedtaget innovationsstrategi.

Netop erfaringerne fra den seneste innovationsstrategi har bekræftet Anja Lund i, at politisk retning og lederskab skaber fremdrift.

"Vi har selvfølgelig evalueret den seneste innovationsstrategi, og det er erfaringerne fra den, vi bygger videre på. Vi kan se, at den har ført til gode resultater," siger Anja Lund.

"Innovation er vigtigere nu end nogensinde før. For vi ser ind i en fremtid, hvor vores medarbejdere er enormt pressede på alle områder. Vi får færre medarbejdere, og der bliver flere multisyge patienter. Så vi bliver nødt til at arbejde på en anden måde, end vi har gjort hidtil. Det kræver innovation – med patienten i centrum."

CO-PI har bidraget til strategi

CO-PI har også bidraget til arbejdet med den nye innovationsstrategi.

Direktør i CO-PI Pia Gjellerup har bl.a. deltaget i den samlede åbning af strategiprocessen og i målrettede drøftelser hos Dansk Sygeplejeråds kreds, hvis medlemmer i allerhøjeste grad skal bære strategien ud i livet.

"Region Syddanmark er virkelig kulturbærer på dette felt, og det er spændende arbejde, andre med rette kan inspireres af," siger Pia Gjellerup og fortsætter:

"Når politikerne på denne måde viser vejen, og gør det på en måde, hvor der sker en klar inddragelse af medarbejderne, giver det en tryghed i hele organisationen om, at det er denne vej, vi skal gå. Processen giver også troværdighed til arbejdet. Det er ikke bare et papir, som man har lavet. Den tilgang er helt afgørende, når vi som samfund står over for problemer, som kræver intense samarbejder på tværs af organisationsskel og fagligheder. Vi har brug for, at alle kan løfte blikket og medvirke til at spille andre bedre. Her er der behov for politisk retning, vilje og lederskab for at skabe modet til at gøre det i praksis."