Tid til at skifte?

Mandag den 3. juni sætter vi fokus på fremtidens løsninger til inkontinens. Tilmeld dig og få ny viden, netværk og inspiration.

Tilmeld dig konferencen
Til Til At Skifte Logo Med Figurer Forside2

Nyheder

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvem er vi, hvad laver vi – få et hurtigt overblik over Center for Offentlig-Privat Innovation.

Bedste tips til nye og bedre løsninger

Genveje, dirty tricks og gode råd – fordelt på de tre typiske faser i en innovationsproces.

Figuren viser, om arbejdspladsen har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads inden for de seneste to år indført nye eller væsentligt ændrede…” med underspørgsmålene ”produkter?”, ”serviceydelser?”, ”processer eller måder at organisere arbejdet på?” og ”måder at kommunikere med omverdenen på?”. Procentandelen, der har indført en innovation, er dem, der har svaret ”Ja” til mindst ét af de fire underspørgsmål. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.611.

Få fakta og statistik over offentlig innovation

Hent tal og viden i Innovationsbarometeret – den officielle statistik over offentlig innovation.